ปุ่มเตียงวิเศษ

฿159.00

เขียนโดย : แมรี่ นอร์ตั้น
แปลโดย : สุทธิ โสภา
พิมพ์ครั้งที่สอง : มีนาคม พ.ศ. 2545
พิมพ์ครั้งแรก : กันยายน พ.ศ. 2542
ออกแบบปกและรูปประกอบโดย : เฉลิมชาติ เจริญดียิ่ง
เรียงพิมพ์โดย : บุรีรัตน์ คลี่ขจาย
จัดรูปเล่มโดย : จุมพฏ วิญญานภ, วิกรัย จาระนัย
ตรวจทานโดย : ผกาวดี อุตตโมทย์, ปริยนาถ เฉลิมช่วง, วราภรณ์ รุจิเพ็ชร์, วรวัธน์ อุตตโมทย์

ปุ่มเตียงวิเศษ

฿159.00