ปีกหัก

฿132.00

เขียนโดย : คาลิล ยิบราน
ถอดความโดย : ระวี ภาวิไล
พิมพ์ครั้งที่เก้า : กรกฎาคม พ.ศ. 2543
พิมพ์ครั้งแรก : สำนักพิมพ์เคล็ดไทย พ.ศ. 2515 พิมพ์ซ้ำ พ.ศ. 2518, พ.ศ. 2528
สำนักพิมพ์กะรัต พิมพ์ซ้ำ มิถุนายน พ.ศ. 2530

ปีกหัก

฿132.00