นิ้ววิเศษ

฿77.00

ผู้แต่ง : โรอัลด์ ดาห์ล
ผู้แปล : ผุสดี นาวาวิจิต
พิมพ์ครั้งที่สาม : เมษายน พ.ศ.2560
พิมพ์ครั้งที่สอง : กันยายน พ.ศ.2555
พิมพ์ครั้งแรก : มกราคม พ.ศ.2548
ปก และรูปประกอบ : เควนทิน เบลค
จัดรูปเล่ม : จุมพฏ วิญญานภ, สุรปรีย์ ปิยสาระ
ตรวจทาน : ผกาวดี อุตตโมทย์, จินดา จำเริญ

สินค้าหมดแล้ว