ฅนตัวจิ๋ว

฿139.00

เขียนโดย : แมรี่ นอร์ตั้น
แปลโดย : สุทธิ โสภา
พิมพ์ครั้งที่สอง : มกราคม พ.ศ.2545
(ฉบับแก้ไข) พิมพ์ครั้งแรก : กุมภาพันธ์ พ.ศ.2540
ออกแบบปกโดย : เฉลิมชาติ เจริญดียิ่ง
รูปประกอบโดย : ไดอาน่า สแตนเล่ย์
เรียงพิมพ์โดย : บุรีรัตน์ คลี่ขจาย
ตรวจทานโดย : ผกาวดี อุตตโมทย์, วราภรณ์ รุจิเพ็ชร์, สนสร้อย เทวานิมิต, ขวัญใจ เอมใจ

สินค้าหมดแล้ว