หิ่งห้อย

฿297.00฿397.00

ผู้เขียน : รพินทรนาถ ฐากูร
ผู้แปล : ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา, ระวี ภาวิไล
บรรณาธิการต้นฉบับ : มกุฏ อรฤดี
ภาพปก : อภิชัย วิจิตรปิยะกุล ภาพประกอบ : อภิชัย วิจิตรปิยะกุล
๑๖๘ หน้า น้ำหนัก : ๔๐๐.๐๐ กรัม ขนาด : ๑๖.๕ x ๒๑.๑ x ๒.๑ ซ.ม.
ภาษาต้นฉบับพิมพ์ครั้งแรก : ค.ศ. ๑๙๒๘ ภาษาไทยพิมพ์ครั้งแรก : ๒๕๑๗ (ศึกษิตสยาม)
สำนักพิมพ์ผีเสื้อพิมพ์ครั้งแรก : สิงหาคม ๒๕๔๑ ครั้งล่าสุด : ๒๕๕๔
รายละเอียดรูปเล่ม : ๑๖ หน้ายกพิเศษ
ภาษาต้นฉบับ : เบงกาลี ภาษาที่แปลมา : อังกฤษ กลุ่มผู้อ่าน : มัธยมปลาย – ผู้ใหญ่

ล้างค่า
หิ่งห้อย