4 ปีนรกในเขมร

฿249.00

เขียนโดย : ยาสึโกะ นะอิโต
แปลโดย : ผุสดี นาวาวิจิต
พิมพ์ครั้งที่สิบสาม (แก้ไข) : เมษายน พ.ศ. 2561
พิมพ์ครั้งที่สิบสอง (ปกแข็ง) : ธันวาคม พ.ศ. 2552
พิมพ์เล่มครั้งแรก : สำนักพิมพ์กะรัต พ.ศ. 2528, พฤษภาคม พ.ศ. 2532
ภาษาไทย พิมพ์ครั้งแรกในนิตยสารกะรัต พฤษภาคม พ.ศ. 2526
รูปปก : ธนารัชต์ โสตะจินดา
ภาพประดับ : ยาสึโกะ นะอิโต
จัดรูปเล่ม : อมรรัตน์ กลิ่นหอม, วิกรัย จาระนัย
ตรวจทานโดย : ผกาวดี อุตตโมทย์, วราภรณ์ รุจิเพ็ชร, บารมี สมาธิปัญญา, อรทัย แป่มสูงเนิน, กฤช ลิ้มธรรมาสกุล

4 ปีนรกในเขมร

฿249.00