เรื่องเหลือเชื่อ

฿169.00

เขียนโดย : โรอัลด์ ดาห์ล
แปลโดย : สาลินี คำฉันท์
พิมพ์ครั้งที่สอง : กรกฎาคม พ.ศ.2543
ฉบับแก้ไข พิมพ์ครั้งแรก : พฤษภาคม พ.ศ.2540
ออกแบบปกโดย : อภิชัย วิจิตรปิยกุล
รูปประกอบโดย : เฉลิมชาติ เจริญดียิ่ง
จัดรูปเล่มโดย : จุมพฏ วิญญานภ, วิกรัย จาระนัย
ตรวจทานโดย : วราภรณ์ รุจิเพ็ชร์, ผกาวดี อุตตโมทย์, สนสร้อย เทวานิมิต

สินค้าหมดแล้ว