อานหัก

฿79.00

เขียนโดย : เจมส์ อัลดริดจ์
แปลโดย : สุทธิ โสภา
พิมพ์ครั้งที่สอง : กันยายน พ.ศ. 2544
(ฉบับแก้ไข) พิมพ์ครั้งแรก : เมษายน พ.ศ. 2540
ออกแบบปกและรูปประกอบโดย : เฉลิมชาติ เจริญดียิ่ง
เรียงพิมพ์โดย : บุรีรัตน์ คลี่ขจาย
จัดรูปเล่มโดย : จุมพฏ วิญญานภ, วิกรัย จาระนัย
ตรวจทานโดย : ผกาวดี อุตตโมทย์, วราภรณ์ รุจิเพ็ชร์, สนสร้อย เทวานิมิต

อานหัก

฿79.00