หมากับแมว

฿119.00

เขียนโดย : ชีลา เบิร์นฟอร์ด
แปลโดย : สุทธิ โสภา
พิมพ์ครั้งที่สอง : กรกฎาคม พ.ศ. 2545
พิมพ์ครั้งแรก : ธันวาคม พ.ศ. 2540
ออกแบบปกโดย : อภิชัย วิจิตรปิยกุล
รูปประกอบโดย : เฉลิมชาติ เจริญดียิ่ง
จัดรูปเล่มโดย : จุมพฏ วิญญานภ, วิกรัย จาระนัย
ตรวจทานโดย : ผกาวดี อุตตโมทย์, สนสร้อย เทวานิมิต, วรวัธน์ อุตตโมทย์

หมากับแมว

฿119.00