น้องแป้ง

฿149.00

เขียนโดย : แอนน์ ไฟน์
แปลโดย : สุมนา บุณยะรัตเวช
พิมพ์ครั้งที่สอง : กันยายน พ.ศ. 2544
พิมพ์ครั้งแรก : มกราคม พ.ศ. 2540
ออกแบบและรูปประกอบโดย : เฉลิมชาติ เจริญดียิ่ง
เรียงพิมพ์โดย : บุรีรัตน์ คลี่ขจาย
จัดรูปเล่มโดย : จุมพฏ วิญญานภ, วิกรัย จาระนัย
ตรวจทานโดย : ผกาวดี อุตตโมทย์, วราภรณ์ รุจิเพ็ชร์,สนสร้อย เทวานิมิต

น้องแป้ง

฿149.00