นกสีเงิน

฿179.00

เขียนโดย : อิเลียนอร์ ฟาร์เจิน
แปลโดย : สุทธิ โสภา
พิมพ์ครั้งแรก : มีนาคม พ.ศ.2548
ออกแบบปกโดย : เฉลิมชาติ เจริญดียิ่ง
รูปประกอบโดย : เออร์เนสต์ เอช. เช็พพาร์ด
จัดรูปเล่มโดย : บุรพัทธ์ เทวานิมิต
ตรวจทานโดย : ผกาวดี อุตตโมทย์, วิญญู กู่กาสิงห์, สุรปรีย์ ปิยสาระ, บุรพัทธ์ เทวานิมิต

สินค้าหมดแล้ว