จิ๋วลอยน้ำ

฿159.00

เขียนโดย : แมรี่ นอร์ตั้น
แปลโดย : สุทธิ โสภา
พิมพ์ครั้งที่สอง : มิถุนายน พ.ศ.2543
พิมพ์ครั้งแรก
 : มกราคม พ.ศ.2542

ออกแบบปกโดย : อภิชัย วิจิตรปิยกุล
รูปประกอบโดย : ไดอาน่า สแตนเล่ย์
จัดรูปเล่มโดย : จุมพฏ วิญญานภ, วิกรัย จาระนัย
ตรวจทานโดย : ผกาวดี อุตตโมทย์, เพ็ญศรี ทองใหญ่ ณ อยุธยา, อรัญญา ยิ่งยง,
ปริยนาถ เฉลิมช่วง, วรวัธน์ อุตตโมทย์

สินค้าหมดแล้ว