ขอเรียนมายังผู้อ่านผีเสื้อ
โปรดทราบทั่วกันว่า
หนังสือของสำนักพิมพ์
ในครอบครัวผีเสื้อ
ที่ขายได้ตลอดปี ๒๕๕๔
ทุกเล่ม
จะหักเงินเล่มละ ๓ บาท
มอบแก่สภากาชาดไทย
เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยน้ำท่วม
และภัยอื่นๆ อันเกี่ยวเนื่อง
 
(วันอังคาร ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔)
   หน้าเว็บที่ผ่านมา >>
 
ข่าวผีเสื้อ หนังสือ บทความ ระบบหนังสือ เกี่ยวกับผีเสื้อ บันทึกถึงผีเสื้อ
ห้องสนทนา โรงเรียนวิชาหนังสือ ดอนกิโฆเต้ฯ ของเล่น ของที่ระลึก แผนที่เว็บ
คำถามเดิมๆ นิตยสารหน้าจอ สมัครสมาชิก
Bflybook Facebook Makut Facebook
 
สำนักพิมพ์ผีเสื้อ ๕/๔ ถนนสุขุมวิท ซอย ๒๔ กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๖๖๓ ๔๖๖๐-๒
ฅนไทยทุกฅน ควรมีโอกาสอ่านหนังสือได้เท่าเทียมกัน