หนังสือเรื่องนี้เผยแพร่ในนิตยสารต้องห้าม
เมื่อกว่า ๕๐ ปีมาแล้ว
ต้นฉบับพลัดพรายหายสูญไปนานถึง ๕๐ ปี
ต่อมา เมื่อ ๒ ปีก่อน
ศิลปินแห่งชาติ นาม เสนีย์ เสาวพงศ์
ได้พบหนังสือต้นฉบับ พร้อมฉบับแปลบางส่วน
จึงส่งมอบให้ผู้แปล
และผู้แปลวัย ๙๐ ปี ก็เริ่มแปลใหม่ตั้งแต่ต้น
พิมพ์ ๒ ภาษาในเล่มเดียวกัน
ปรากฎนามผู้แปล คือ อุชเชนี
หรือก็คือ ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา
 
อ่านบทสัมภาษณ์
'บทสนทนาของตนทำหนังสือสองรุ่น
ว่าด้วยระบบหนังสือและการอ่าน'
 
'๑๐ ปีสถาบันหนังสือแห่งชาติ
โปรดฟัง มกุฏ อรฤดี อีกครั้ง'
 
(วันพุธ ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๔)
   หน้าเว็บที่ผ่านมา >>
 
ข่าวผีเสื้อ หนังสือ บทความ ระบบหนังสือ เกี่ยวกับผีเสื้อ บันทึกถึงผีเสื้อ
ห้องสนทนา โรงเรียนวิชาหนังสือ ดอนกิโฆเต้ฯ ของเล่น ของที่ระลึก แผนที่เว็บ
คำถามเดิมๆ นิตยสารหน้าจอ สมัครสมาชิก
Bflybook Facebook Makut Facebook
 
สำนักพิมพ์ผีเสื้อ ๕/๔ ถนนสุขุมวิท ซอย ๒๔ กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๖๖๓ ๔๖๖๐-๒
ฅนไทยทุกฅน ควรมีโอกาสอ่านหนังสือได้เท่าเทียมกัน