แม้จะพัฒนาหนังสือ
และการอ่านของประชาชน
จนดีเลิศอย่างไรก็ตาม
แต่ถ้านักการเมือง
และข้าราชการทั้งหลาย
ยังด้อยคุณภาพด้านการอ่าน
อันจะหมายถึง
ด้อยคุณภาพด้านความคิด
และเรื่องอื่นๆด้วย
การอยู่ร่วมกันในสังคม
ในประเทศชาติ
ก็จะลำบาก
และเกิดปัญหาในภายหน้า
 
(วันอาทิตย์ ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๓)
 
    หน้าเว็บที่ผ่านมา >>
 
ข่าวผีเสื้อ หนังสือ บทความ ระบบหนังสือ เกี่ยวกับผีเสื้อ บันทึกถึงผีเสื้อ
ห้องสนทนา โรงเรียนวิชาหนังสือ ดอนกิโฆเต้ฯ ของเล่น ของที่ระลึก แผนที่เว็บ
คำถามเดิมๆ นิตยสารหน้าจอ สมัครสมาชิก
Bflybook Facebook Makut Facebook
 
สำนักพิมพ์ผีเสื้อ ๕/๔ ถนนสุขุมวิท ซอย ๒๔ กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๖๖๓ ๔๖๖๐-๒
ฅนไทยทุกฅน ควรมีโอกาสอ่านหนังสือได้เท่าเทียมกัน