ส.ค.ส. ๒๕๕๒ ถึงรัฐบาลไทย
ด้วยเชื่อว่า เมื่อรัฐบาลอิ่มเอม เป็นสุข
ย่อมคิดดี ทำดี คิดฉลาดในทางชอบ
ไม่ดิ้นรนกอบโกยแสวงหาจนลืมหน้าที่
หรือละทิ้งสำนึกผิดชอบชั่วดีอันพึงมีต่อชาติ
ชาติ นั้นรวมหมายถึงประชาชนเป็นส่วนหนึ่ง
รัฐบาลเลว มักคิดแต่ประโยชน์ตน ไม่นึกถึงชาติ
เราหวังจะได้เห็นรัฐบาลมอบของขวัญแก่ประชาชน
ด้วย‘ระบบการอ่านการเรียนรู้’ เช่นอารยประเทศ
มิใช่คิดสร้างอนุสรณ์สถานแก่ตนเพื่อหาเสียง
แต่ทำบาปทำชั่ว เพราะใช้เงินภาษีของประชาชน
ขอส่งความสุขถึงรัฐบาล เพื่อรัฐบาลมีความสุข
และเอื้อสติปัญญาแก่ประชาชนทั้งมวล
 
(วันพุธ ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๑)
 
หน้าเว็บที่ผ่านมา >>
 
ข่าวผีเสื้อ หนังสือ ผีเสื้อรายเดือน บทความ ของเล่น บันทึกถึงผีเสื้อ
ห้องสนทนา ของที่ระลึก แผนที่เว็บ ดอนกิโฆเต้ฯ เกี่ยวกับผีเสื้อ
สมัครสมาชิก คำถามเดิมๆ โรงเรียนวิชาหนังสือ ระบบหนังสือหมุนเวียน
 
สำนักพิมพ์ผีเสื้อ ๕/๔ ถนนสุขุมวิท ซอย ๒๔ กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๖๖๓ ๔๖๖๐-๒
หนังสือของผีเสื้อ มิได้ ผลิต แต่ทำด้วย หัวใจ