ช่วยกันเลือกอ่านหนังสือดี นับว่าช่วยชาติอีกทางหนึ่ง
  หน้าแรก   เฟซบุ๊คทั้งหลาย   หนังสือ   บทความ   ระบบหนังสือ   เกี่ยวกับผีเสื้อ   บันทึกถึงผีเสื้อ   ห้องสนทนา   โรงเรียนวิชาหนังสือ
  ดอนกิโฆเต้ฯ   ของเล่น   ของที่ระลึก   แผนที่เว็บ   คำถามเดิมๆ   นิตยสารหน้าจอ   สมัครสมาชิก   แก้ไขข้อมูลสมาชิก   สั่งซื้อหนังสือ
  หน้าแรก > หมวดหมู่หนังสือ > ความสุขในโลก
 
 
   
 
  ความสุขในโลก   
HAPPINESS IN THE WORLD
เขียน :  ระวี ภาวิไล   
บรรณาธิการต้นฉบับ :  มกุฏ อรฤดี
ภาพปก :  อภิชัย วิจิตรปิยะกุล    ภาพประกอบ :  เฉลิมชาติ เจริญดียิ่ง
  พิมพ์ครั้งที่ :  ๑ (มีนาคม ๒๕๔๒)   ปกอ่อน
  ๑๖๐ หน้า    น้ำหนัก :  ๑๔๐.๐๐ กรัม    ขนาด :  ๑๒.๔ x ๑๖.๑ x ๐.๘ ซ.ม.
  สำนักพิมพ์ผีเสื้อพิมพ์ครั้งแรก :  มีนาคม ๒๕๔๒    ครั้งล่าสุด :  ๒๕๔๒
กลุ่มผู้อ่าน :  ประถมปลาย - ผู้ใหญ่
  ISBN :  974-14-0032-2    ราคา :  ๘๗.๐๐ บาท
  บทความเกี่ยวข้อง :: ทดลองอ่าน
   
 
 
   
     
หนังสือเล่มนี้อาจกล่าวได้ว่า เขียนขึ้นเพื่อผู้อ่านที่ปรารถนาจะดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ในสถานการณ์สังคมและโลกปัจจุบัน หรือทุกสภาวะ
          'สังคม' ที่กล่าวถึงในหนังสือนี้ หมายถึงตั้งแต่สังคมเล็กสุดคือครอบครัว พ่อแม่ลูก และเล็กลงไปอีกระหว่างฅนสองฅนที่ยังไม่ได้แต่งงานกัน สังคมหญิงชายที่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะอยู่ด้วยกันในอนาคตดีหรือไม่ และถ้าจะอยู่ด้วยกัน อยู่อย่างไรจึงจะดี สิ่งสำคัญที่สุดในสังคมเล็กๆ นี้ก็คือ 'เลือกอย่างไร' จึงจะไม่เกิดปัญหาขึ้นหลังแต่งงานแล้ว
          'การเลือกคู่' โดยอิงหลักศาสนา นับว่าค่อนข้างแปลกและน่าสนใจอย่างยิ่ง เพราะสามารถนำมาปฏิบัติได้ไม่ยาก หากศึกษาและเรียนรู้ตั้งแต่ต้น
          เมื่อสังคมเล็กๆ ของฅนสองฅนสามารถดำเนินไปได้ราบรื่นดีแล้ว สังคมใหญ่ซึ่งครอบสังคมเล็กอยู่ก็ย่อมสงบสุขด้วย
          ข้อคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพื่อให้สังคมเป็นสุข ซึ่งผู้ฅนส่วนใหญ่มักละเลย และไม่เล็งเห็นว่า ปัญหาเล็กน้อยนั้นเองที่จะนำไปสู่ปัญหาใหญ่
          นอกจากนี้ยังมีทัศนะ มุมมองเกี่ยวกับเพื่อน สังคมปัจจุบัน ตลอดจนการแก้ปัญหาสังคมในภาวะผิดปกติ ดังที่ปรากฏให้เห็นอยู่เสมอ ภาวะที่ผู้ฅนเป็นทุกข์ หาทางแก้ปัญหาไม่ได้ เพราะทฤษฏีต่างๆ ดูจะยุ่งยากเกินสติปัญญาของฅนปกติจะทำตาม และพื้นฐานจิตใจก็ไม่เข้มแข็งพอ ฅนจำนวนมากจึงเลือกทางออกอย่างผิดๆ
          หนังสือเล่มนี้อาจช่วยได้ เพราะแนวทางแก้ปัญหาที่เริ่มจากจุดเล็กสุด ด้วยวิธีที่ง่ายและแยบยลวิธีหนึ่ง จะนำไปสู่การแก้ปัญหาโดยรวมของสังคมใหญ่นั้น ผู้เขียนได้อธิบายว่า มิใช่หนทางหรือทฤษฏีที่เพิ่งคิดใหม่แต่อย่างใด ทว่าเป็นข้อรู้ซึ้งหลายฅนอาจเคยรู้มาก่อน เพียงมิได้ฉุกคิดและนำมาใช้ให้ถูกทางให้เกิดประโยชน์เท่านั้น

                              จาก ความนำสำนักพิมพ์
                              สำนักพิมพ์ผีเสื้อ (ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑)
   
   
 
 
         
   
 
       
       
   
     
คะแนน :        สีคะแนน   :  
ตำแหน่ง :                     สีพื้น  :  
ชื่อผู้ส่ง :                     
   
   
         
 
 
 
 
  ความคิดเห็นที่ ๑  ให้คะแนน   แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
  จากคุณ ผีเสื้อเสฉวน  ๒๓ ก.ค ๒๕๕๑  ๑๗:๓๙ น.  
  
 
  
  เมื่อสังคมเล็กๆ ของฅนสองฅนสามารถดำเนินไปได้ราบรื่นดีแล้ว สังคมใหญ่ซึ่งครอบสังคมเล็กอยู่ก็ย่อมสงบสุขด้วย
 ข้อคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพื่อให้สังคมเป็นสุข ซึ่งผู้ฅนส่วนใหญ่มักละเลย และไม่เล็งเห็นว่า ปัญหาเล็กน้อยนั้นเองที่จะนำไปสู่ปัญหาใหญ่

เห็นด้วยค่ะ เพราะพ่อแม่ คือ ผู้แสดงโลก ทุกการกระทำของคนๆหนึ่งกระทบสิ่งอีกสิ่งหนึ่งเสมอ
  
     
 
สำนักพิมพ์ผีเสื้อ ๕/๔ ถนนสุขุมวิท ซอย ๒๔ กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๖๖๓ ๔๖๖๐-๒
ฅนไทย แปลว่า รู้อ่าน รู้คิด รู้ทำสิ่งดี