เราเชื่อมั่นประการหนึ่งว่า การทำหนังสือดีก็เสมือนสร้างโบสถ์วิหาร
  หน้าแรก   เฟซบุ๊คทั้งหลาย   หนังสือ   บทความ   ระบบหนังสือ   เกี่ยวกับผีเสื้อ   บันทึกถึงผีเสื้อ   ห้องสนทนา   โรงเรียนวิชาหนังสือ
  ดอนกิโฆเต้ฯ   ของเล่น   ของที่ระลึก   แผนที่เว็บ   คำถามเดิมๆ   นิตยสารหน้าจอ   สมัครสมาชิก   แก้ไขข้อมูลสมาชิก   สั่งซื้อหนังสือ
  หน้าแรก > หมวดหมู่หนังสือ > หิ่งห้อย
 
 
   
 
  หิ่งห้อย   
FIREFLIES : RABINDRANATH TAGORE
เขียน :  รพินทรนาถ ฐากูร    แปล :  ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา,  ระวี ภาวิไล
บรรณาธิการต้นฉบับ :  มกุฏ อรฤดี
ภาพปก :  อภิชัย วิจิตรปิยะกุล    ภาพประกอบ :  อภิชัย วิจิตรปิยะกุล
  พิมพ์ครั้งที่ :  ๕ (กรกฎาคม ๒๕๕๔)   ปกแข็ง
  ๑๖๘ หน้า    น้ำหนัก :  ๔๐๐.๐๐ กรัม    ขนาด :  ๑๖.๕ x ๒๑.๑ x ๒.๑ ซ.ม.
ภาษาต้นฉบับพิมพ์ครั้งแรก :  ค.ศ. ๑๙๒๘    ภาษาไทยพิมพ์ครั้งแรก :   ๒๕๑๗ (ศึกษิตสยาม)
  สำนักพิมพ์ผีเสื้อพิมพ์ครั้งแรก :  สิงหาคม ๒๕๔๑    ครั้งล่าสุด :  ๒๕๕๔
รายละเอียดรูปเล่ม :  ๑๖ หน้ายกพิเศษ
ภาษาต้นฉบับ :  เบงกาลี    ภาษาที่แปลมา :  อังกฤษ    กลุ่มผู้อ่าน :  มัธยมปลาย - ผู้ใหญ่
  ISBN :  978-974-14-0404-9    ราคา :  ๓๙๗.๐๐ บาท
  บทความเกี่ยวข้อง :: ทดลองอ่าน
   
 
 
   
     
ท่านมหากวี ระพินทรนาถ ฐากูร เกิดที่เมืองกัลกัตตา ยามใกล้ย่ำรุ่งของวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๐๔ เป็นบุตรฅนที่ ๑๔ และเป็นฅนสุดท้องของท่าน เทเวนทรนาถ ฐากูร บิดาของระพินทรนาถเป็นที่รู้จักของฅนทั่วไปซึ่งเรียกท่านว่า 'มหาฤษี' เพราะท่านเป็นผู้ศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง มักเที่ยวธุดงค์ไปตามป่าเชิงเขาหิมาลัย และเที่ยวพบปะสนทนาธรรมกับนักบวช ทั้งทางภาคเหนือและภาคใต้ของอินเดีย ระพินทรนาถ เติบโตขึ้นในบ้านที่มีบรรยากาศของวัฒนธรรมอินเดียโบราณ โดยที่ท่านบิดาเป็นนักปฏิรูปศาสนา และสังคมที่เอาจริงเอาจังมาก
          ระพินทรนาถ ได้รับการศึกษาส่วนใหญ่ในบ้านของท่านเอง เริ่มเขียนบทกวีตั้งแต่อายุยังน้อย ได้พิมพ์บทเพลงหลายเล่มระหว่างอายุ ๒๐-๓๐ ปี เมื่ออายุ ๒๙ ได้พิมพ์บทกวีรวมเล่มชื่อ Manasi เป็นผลงานสำคัญแสดงถึงความเติบโตเต็มที่ในอัจฉริยภาพของท่าน
          เมื่ออายุได้ ๓๐ ปี ระพินทรนาถ ได้รับมอบหมายให้ดูแลจัดการที่ดินของบิดาในชนบท ณ ที่นั้น ท่านได้มีโอกาสอยู่ใกล้ชิดกับชาวบ้านที่ยากจนและมีความเป็นอยู่ล้าหลัง ความเห็นอกเห็นใจผู้ยากไร้ทำให้ท่านเกิดความสนใจปัญหาการเมืองและสังคม ซึ่งปรากฏในผลงานของท่านในระยะหลังด้วย ระพินทรนาถคงประทับใจในแม่น้ำคงคาซึ่งไหลผ่านชนบทนั้นมาก จึงได้พรรณาถึงในบทกวีบ่อยครั้ง
          ในปี พ.ศ. ๒๔๕๓ ท่านระพินทรนาถได้พิมพ์ผลงานรวมบทกวีชื่อ 'คีตัญชลี' ซึ่งต่อมา บทแปลเป็นภาษาอังกฤษของงานนี้ทำให้ท่านได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม ในปี พ.ศ. ๒๔๕๘ ท่านได้รับบรรดาศักดิ์เป็นเซอร์ระพินทรนาถ ฐากูร จากสหราชอาณาจักร แต่ท่านได้สละบรรดาศักดิ์นี้คืนเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๘ เพื่อประท้วงการสังหารหมู่ประชาชนอินเดียที่เมืองอัมริตสาร์ โดยทหารอังกฤษ
          เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๒๙ ท่านมหาฤษี เทเวนทรนาถ ฐากูร ได้จัดที่ดินใน ชนบทแห่งหนึ่งเป็นอาศรมปฏิบัติธรรมให้ชื่อว่า 'ศานตินิเขต' ในปี พ.ศ. ๒๔๔๔ ท่านระพินทรนาถ ฐากูร ได้เปิดโรงเรียนขึ้น ณ สถานที่นี้เพื่อให้การศึกษาที่ประสานอารยธรรม และวัฒนธรรมอินเดียโบราณกับตะวันตกเข้าด้วยกัน ต่อมาภายหลังในปี พ.ศ. ๒๔๖๗ ท่านได้ประกอบพิธีเปิดเป็นมหาวิทยาลัย วิศวภารติ ซึ่งนับเป็นศูนย์วัฒนธรรมของทั่วประเทศอินเดียและของโลก
          ในบั้นปลายชีวิตท่านระพินทรนาถ ฐากูร ได้เดินทางไปปาฐกถาในยุโรป อเมริกา จีน ญี่ปุ่น ไทย มลายู อินโดนีเซีย ท่านถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๔
          สำหรับหนังสือ 'หิ่งห้อย' ท่านได้ให้คำนำไว้ว่า

          'หิ่งห้อย ถือกำเนิดในจีนและญี่ปุ่น
          ซึ่งมีผู้มาขอให้ข้าพเจ้าจารึกข้อคิดให้เสมอ
          บนแผ่นพัดและผืนไหม'

          ถ้อยคำในหนังสือเล่มนี้แม้เขียนในปัจฉิมวัย แต่ควรนับได้ว่าเป็นผลสืบเนื่องในชีวิตของท่าน จากเหตุการณ์สำคัญอันเกิดขึ้นในวัยหนุ่ม ท่านกวีเขียนเล่าไว้ดังนี้

          เมื่อข้าพเจ้าอายุได้สิบแปด สายลม ดอกไม้ผลิฉับพลันของประสบการณ์ธรรมประจักษ์.....ได้พัดสู่ชีวิตของข้าพเจ้า และผ่านไปโดยประทับรอยข่าวสารชัดแจ้งถึงความจริงแท้ด้านจิตวิญญาณไว้ในความทรงจำ เมื่อรุ่งอรุณครั้งหนึ่ง  ขณะยืนดูดวงอาทิตย์เคลื่อนขึ้นเหนือพุ่มไม้ ในทันทีข้าพเจ้ารู้สึกคล้ายกับว่า หมอกทึบแห่งอดีตกาลได้ถูกยกออกพ้นสายตาขณะหนึ่ง และแสงอรุณที่อาบผิวโลกอยู่ก็เผยให้เห็นความปิติรุ่งโรจน์ภายใน ม่านคลุมแห่งความจำเจที่มองไม่เห็นได้ถูกยกออกจากสรรพสิ่งและจากผู้ฅนทั้งหลาย และแสดงความหมายสำคัญสูงสุด กระจ่างชัดแก่ดวงจิตของข้าพเจ้า---สิ่งซึ่งควรจดจำในประสบการณ์นี้คือ การขยายขอบเขตแห่งจิตใจของข้าพเจ้าอย่างฉับพลัน เข้าสู่โลกระดับใหม่ในมนุษย์ บทกวีซึ่งข้าพเจ้าเขียนไว้ในวันแรกแห่งความตื่นใจชื่อ 'น้ำตกตื่นจากหลับแล้ว' แสงอาทิตย์ได้แผดเผาละลายหิมะน้ำแข็งซึ่งห่อหุ้ม กักขังดวงวิญญาณของธารน้ำตกไว้ในความเปล่าเปลี่ยว ณ บัดนี้มันประกาศอิสรภาพของมัน โดยการไหลตกสาดซ่า เพื่อบรรลุปลายทางของมัน โดยสละตัวตนอย่างไม่รู้สิ้น รวมเป็นหนึ่งเดียวกับห้วงสมุทร:

          แก่งหินและภูผาเลื่อนลั่น
          สายน้ำเอ่อท้นท่วมตกกระจาย
          แตกฟองซัดสาดไหลเชี่ยว
          ในความปลื้มเปรมปราโมทย์
          ก่อสรรพสำเนียงครืนคลั่ง
          พลุ่งพล่านเพราะต้องแสงอรุณ
          น้ำจะกำซาบซึมซับโลกเต็มแรง
          และข้าฯ-ข้าจะรินความรักเป็นลำน้ำ
          ข้าจะทำลายกรงขังแห่งหินผา
          ข้าจะท่วมท้นโลก
          และจะเห่กล่อมด้วยเพลงไพเราะ
          อย่างเอิบอิ่มบ้าคลั่ง
          ข้าจะวิ่งส่งเสียงหัวเราะเริงร่า
          เก็บดอกไม้ สยายผม
          โลดแล่นกางปีกสายรุ้ง
          โผบินผ่านโมงยาม
          อาบแสงสุริยา
          ข้าจะโจนจากยอดสู่ยอด
          และสาดรดหลั่งอุทกจากเนินสู่เนิน
          ข้าจะหัวเราะกึกก้องและตบมือเข้าจังหวะ
          กับฝีเท้าที่เหยียบย่ำไป

          ท่านมหากวีกล่าวว่า บทเพลงที่ท่านเขียนขึ้นหลังจากเหตุการณ์ธรรมประจักษ์เช่นที่ยกมาดังกล่าว 'เป็นการเปิดเผยธาตุแท้ภายในออกมาเป็นครั้งแรก เป็นการฉลองการเปิดทวารอันหนึ่ง และเป็นการบรรลุอนันตภาวะภายในอันตภาวะ'
          ข้อความสั้นกะทัดรัดหรือหิ่งห้อยแต่ละตัวในหนังสือนี้ เป็นเสมือนแสงสว่างอันเรืองรองของสัจธรรม อันแฝงอยู่เบื้องหลังความมัวซัวของเหตุการณ์ประจำวัน ด้วยถ้อยคำเหล่านี้ ท่านมหากวีผู้เห็นธรรมได้เชิญชวนให้เราย่างก้าวตามท่านเข้าสู่โลก ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างปรากฏความหมายใหม่อันยังความเอิบอิ่มแก่ดวงจิต หิ่งห้อยแต่ละตัวเป็นคำอุทานด้วยความปีติปราโมทย์ในความงดงามล้ำลึกของชีวิตและโลก แสงสัญญาณของหิ่งห้อยบางตัวเราอาจรับรู้ได้โดยฉับพลัน ส่วนของบางตัวนั้นอาจจะเป็นปริศนาธรรมที่รอให้อินทรีย์แก่กล้าขึ้นก่อนจึงปรากฏแจ้งชัด
          โดยสรุปแล้ว แสงสว่างวาบของหิ่งห้อยในอนธการเป็นการประกาศศรัทธาอย่างเต็มเปี่ยมในสัจธรรม ความงามและคุณธรรม

                                        ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา
                                        ระวี ภาวิไล
                                        ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๑
   
   
 
 
         
   
 
       
       
   
     
คะแนน :        สีคะแนน   :  
ตำแหน่ง :                     สีพื้น  :  
ชื่อผู้ส่ง :                     
   
   
         
 
 
 
 
  ความคิดเห็นที่ ๓๑  ให้คะแนน   แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
  จากคุณ ยงยุทธ  ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๑  ๐๘:๑๗ น.  
  
 
  
   หิ่งห้อย     
FIREFLIES : RABINDRANATH TAGORE

เขียน :  รพินทรนาถ ฐากูร    แปล :  ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา,  ระวี ภาวิไล
ผมอยากได้หนังสือเล่มนี้ หาให้หน่อยครับ ยงยุทธ ๐๘๙-๖๗๙-๐๗๔๑
  
     
 
  ความคิดเห็นที่ ๓๐  ให้คะแนน   แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
  จากคุณ PMi๙c  ๘ ก.ค ๒๕๖๐  ๒๓:๑๗ น.  
  
 
  
  ugZaJJ http://www.LnAJ๗K๘QSpkiStk๓sLL๐hQP๖MO๒wQ๘gO.com  
     
 
  ความคิดเห็นที่ ๒๙  ให้คะแนน   แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
  จากคุณ nycZJ  ๒๑ พ.ค. ๒๕๖๐  ๐๒:๓๐ น.  
  
 
  
  CIF๐๘๒ http://www.LnAJ๗K๘QSpkiStk๓sLL๐hQP๖MO๒wQ๘gO.com  
     
 
  ความคิดเห็นที่ ๒๘  ให้คะแนน   แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
  จากคุณ L๗VNSY  ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๐  ๒๐:๓๓ น.  
  
 
  
  WuWW๘๗ http://www.y๗YwKx๗Pm๖OnyJvolbcwrWdoEnRF๒๙pb.com  
     
 
  ความคิดเห็นที่ ๒๗  ให้คะแนน   แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
  จากคุณ SOvUk  ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๐  ๑๘:๓๖ น.  
  
 
  
  yA๓U๔๖ http://www.y๗YwKx๗Pm๖OnyJvolbcwrWdoEnRF๒๙pb.com  
     
 
  ความคิดเห็นที่ ๒๖  ให้คะแนน   แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
  จากคุณ fCOH๙V  ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๐  ๑๖:๔๐ น.  
  
 
  
  WKk๖ks http://www.y๗YwKx๗Pm๖OnyJvolbcwrWdoEnRF๒๙pb.com  
     
 
  ความคิดเห็นที่ ๒๕  ให้คะแนน   แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
  จากคุณ MCrDM  ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๐  ๑๔:๔๓ น.  
  
 
  
  N๐zc๗F http://www.y๗YwKx๗Pm๖OnyJvolbcwrWdoEnRF๒๙pb.com  
     
 
  ความคิดเห็นที่ ๒๔  ให้คะแนน   แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
  จากคุณ rPnMe  ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๐  ๑๒:๔๖ น.  
  
 
  
  yqKJ๑n http://www.y๗YwKx๗Pm๖OnyJvolbcwrWdoEnRF๒๙pb.com  
     
 
  ความคิดเห็นที่ ๒๓  ให้คะแนน   แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
  จากคุณ Khco๗n  ๑๙ ก.พ. ๒๕๖๐  ๑๔:๓๗ น.  
  
 
  
  ๔RRCSD http://www.FyLitCl๗Pf๗ojQdDUOLQOuaxTXbj๕iNG.com  
     
 
  ความคิดเห็นที่ ๒๒  ให้คะแนน   แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
  จากคุณ abbZS  ๑ ก.พ. ๒๕๖๐  ๐๐:๕๓ น.  
  
 
  
  kz๓Aso http://www.y๗YwKx๗Pm๖OnyJvolbcwrWdoEnRF๒๙pb.com  
     
 
  ความคิดเห็นที่ ๒๑  ให้คะแนน   แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
  จากคุณ KdUHpg  ๙ ม.ค. ๒๕๖๐  ๒๐:๕๔ น.  
  
 
  
  EC๐HVk http://www.FyLitCl๗Pf๗ojQdDUOLQOuaxTXbj๕iNG.com  
     
 
  ความคิดเห็นที่ ๒๐  ให้คะแนน   แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
  จากคุณ xOXsY  ๙ ม.ค. ๒๕๖๐  ๑๔:๒๖ น.  
  
 
  
  ๔okcGa http://www.FyLitCl๗Pf๗ojQdDUOLQOuaxTXbj๕iNG.com  
     
 
  ความคิดเห็นที่ ๑๙  ให้คะแนน   แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
  จากคุณ lVSqX  ๙ ม.ค. ๒๕๖๐  ๑๓:๕๔ น.  
  
 
  
  jaUnlk http://www.FyLitCl๗Pf๗ojQdDUOLQOuaxTXbj๕iNG.com  
     
 
  ความคิดเห็นที่ ๑๘  ให้คะแนน   แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
  จากคุณ qSFD๐  ๙ ม.ค. ๒๕๖๐  ๐๙:๔๔ น.  
  
 
  
  X๕qCiY http://www.FyLitCl๗Pf๗ojQdDUOLQOuaxTXbj๕iNG.com  
     
 
  ความคิดเห็นที่ ๑๗  ให้คะแนน   แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
  จากคุณ qOYEVU  ๖ ม.ค. ๒๕๖๐  ๑๒:๐๓ น.  
  
 
  
  NJB๐๕๗ http://www.FyLitCl๗Pf๗ojQdDUOLQOuaxTXbj๕iNG.com  
     
 
  ความคิดเห็นที่ ๑๖  ให้คะแนน   แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
  จากคุณ bvCsf  ๖ ม.ค. ๒๕๖๐  ๑๑:๕๙ น.  
  
 
  
  krhN๘s http://www.FyLitCl๗Pf๗ojQdDUOLQOuaxTXbj๕iNG.com  
     
 
  ความคิดเห็นที่ ๑๕  ให้คะแนน   แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
  จากคุณ B๗๖tYt  ๔ ม.ค. ๒๕๖๐  ๑๑:๔๔ น.  
  
 
  
  ovair๗ http://www.FyLitCl๗Pf๗ojQdDUOLQOuaxTXbj๕iNG.com  
     
 
  ความคิดเห็นที่ ๑๔  ให้คะแนน   แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
  จากคุณ wOBaZ  ๔ ม.ค. ๒๕๖๐  ๑๐:๕๕ น.  
  
 
  
  TPjCeO http://www.FyLitCl๗Pf๗ojQdDUOLQOuaxTXbj๕iNG.com  
     
 
  ความคิดเห็นที่ ๑๓  ให้คะแนน   แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
  จากคุณ JEme๖q  ๓ ม.ค. ๒๕๖๐  ๐๖:๐๕ น.  
  
 
  
  ๖wpnr๕ http://www.FyLitCl๗Pf๗ojQdDUOLQOuaxTXbj๕iNG.com  
     
 
  ความคิดเห็นที่ ๑๒  ให้คะแนน   แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
  จากคุณ LpGBL  ๓ ม.ค. ๒๕๖๐  ๐๕:๓๒ น.  
  
 
  
  BvZcAV http://www.FyLitCl๗Pf๗ojQdDUOLQOuaxTXbj๕iNG.com  
     
 
  ความคิดเห็นที่ ๑๑  ให้คะแนน   แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
  จากคุณ uHrpP  ๓ ม.ค. ๒๕๖๐  ๐๓:๒๒ น.  
  
 
  
  b๘TRiG http://www.FyLitCl๗Pf๗ojQdDUOLQOuaxTXbj๕iNG.com  
     
 
  ความคิดเห็นที่ ๑๐  ให้คะแนน   แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
  จากคุณ iv๗p๕  ๒ ม.ค. ๒๕๖๐  ๑๕:๑๕ น.  
  
 
  
  eGMHSv http://www.FyLitCl๗Pf๗ojQdDUOLQOuaxTXbj๕iNG.com  
     
 
  ความคิดเห็นที่ ๙  ให้คะแนน   แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
  จากคุณ ๓๕g๒D  ๒ ม.ค. ๒๕๖๐  ๐๘:๒๓ น.  
  
 
  
  QBT๓kU http://www.FyLitCl๗Pf๗ojQdDUOLQOuaxTXbj๕iNG.com  
     
 
  ความคิดเห็นที่ ๘  ให้คะแนน   แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
  จากคุณ ๘P๒KA  ๑ ม.ค. ๒๕๖๐  ๑๘:๒๑ น.  
  
 
  
  FoxOF๓ http://www.FyLitCl๗Pf๗ojQdDUOLQOuaxTXbj๕iNG.com  
     
 
  ความคิดเห็นที่ ๗  ให้คะแนน   แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
  จากคุณ yl๔r๓๒  ๑ ม.ค. ๒๕๖๐  ๐๗:๑๑ น.  
  
 
  
  BzNT๒๖ http://www.FyLitCl๗Pf๗ojQdDUOLQOuaxTXbj๕iNG.com  
     
 
  ความคิดเห็นที่ ๖  ให้คะแนน   แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
  จากคุณ RkvtOg  ๑ ม.ค. ๒๕๖๐  ๐๖:๔๑ น.  
  
 
  
  AIYSqo http://www.FyLitCl๗Pf๗ojQdDUOLQOuaxTXbj๕iNG.com  
     
 
  ความคิดเห็นที่ ๕    แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
  จากคุณ เจน  ๒๖ ก.ย. ๒๕๕๔  ๑๒:๒๒ น.  
  
 
  
  หนูอ่านไม่รู้เรื่อง เลยค่ะไม่ค่อยเข้าใจใครก็ได้ช่วยอธิบายเรืองราวข้อคิดของเรื่องนี้ที่หนูจะสามารถเอาไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันทีค่ะ  
     
 
  ความคิดเห็นที่ ๔  ให้คะแนน   แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
  จากคุณ จิตตนันท์ ชัยประสาธน์  ๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๑  ๑๔:๔๕ น.  
  
 
  
  เป็นหนังสือที่สวย และมีความหมายที่ดีมาก ผู้แปลสามารถแปลได้อย่างสวยงามเหลือเกิน อ่านแล้วเหมือนได้ชมภาพวาดสวยๆ หรือได้ฟังเพลงเพราะๆ อ่านได้เป็นร้อยๆครั้งค่ะ ขอบพระคุณผู้แปลและสำนักพิมพ์ที่ร่วมกันจัดทำหนังสือมีคุณค่าเช่นนี้ให้ผู้อ่านค่ะ  
     
 
  ความคิดเห็นที่ ๓  ให้คะแนน   แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
  จากคุณ tanpijcha ubonwat  ๘ พ.ย. ๒๕๕๑  ๑๗:๔๗ น.  
  
 
  
  เป็นหนังสือที่ให้ข้อคิดงาม ใช้ถ้อยคำไพเราะเหมาะสม ภาพประกอบสวยด้วยลายเส้น มีคุณค่าทางศิลป์
อ่านเข้าใจง่าย รูปเล่มทนทาน พกพาสะดวก
  
     
 
  ความคิดเห็นที่ ๒  ให้คะแนน   แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
  จากคุณ ธัญพิชชา อุบลวัฒน์  ๘ พ.ย. ๒๕๕๑  ๑๗:๔๔ น.  
  
 
  
  ชอบมาก ได้อ่านภาษาอังกฤษด้วย ยังเก็บอยู่ ๑๐ กว่าปี รักมากๆ น่ารักเป้นหนังสือดีชอบคะ  
     
 
  ความคิดเห็นที่ ๑  ให้คะแนน   แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
  จากคุณ โบวี๋เม็กโกะ  ๔ เม.ย ๒๕๕๑  ๑๖:๕๔ น.  
  
 
  
  รักหนังสือเล่มนี้มาก
โชคดีมากที่ซื้อตอนตีพิมพ์แบบปกแข็งสีนำเงิน
มีเลื่อมทอง เก็บไว้ได้อีกร้อยปี
 :-)
  
     
 
สำนักพิมพ์ผีเสื้อ ๕/๔ ถนนสุขุมวิท ซอย ๒๔ กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๖๖๓ ๔๖๖๐-๒
ฅนไทย แปลว่า รู้อ่าน รู้คิด รู้ทำสิ่งดี