ประเทศไทยไม่ร่ำรวยนัก โปรดให้หนังสือทุกเล่มอยู่ได้หลายชั่วอายุฅน
  หน้าแรก   เฟซบุ๊คทั้งหลาย   หนังสือ   บทความ   ระบบหนังสือ   เกี่ยวกับผีเสื้อ   บันทึกถึงผีเสื้อ   ห้องสนทนา   โรงเรียนวิชาหนังสือ
  ดอนกิโฆเต้ฯ   ของเล่น   ของที่ระลึก   แผนที่เว็บ   คำถามเดิมๆ   นิตยสารหน้าจอ   สมัครสมาชิก   แก้ไขข้อมูลสมาชิก   สั่งซื้อหนังสือ
  หน้าแรก > หมวดหมู่หนังสือ > การรักษาอาการปวดมะเร็ง
 
 
   
 
  การรักษาอาการปวดมะเร็ง   
CANCER PAIN RELIEF : WORLD HEALTH ORGANIZATION
เขียน :  องค์การอนามัยโลก     แปล :  พงศ์ภารดี เจาฑะเกษตริน
บรรณาธิการต้นฉบับ :  สุรปรีย์ ปิยสาระ
ภาพปก :  บุรพัทธ์ เทวานิมิต   
  พิมพ์ครั้งที่ :  ๑ (ตุลาคม ๒๕๔๗)   ปกอ่อน
  ๑๓๖ หน้า    น้ำหนัก :  ๑๗๐.๐๐ กรัม    ขนาด :  ๑๓ x ๑๘.๔ x ๐.๙ ซ.ม.
ภาษาต้นฉบับพิมพ์ครั้งแรก :  ค.ศ. ๑๙๙๖   
  สำนักพิมพ์ผีเสื้อพิมพ์ครั้งแรก :  ตุลาคม ๒๕๔๗    ครั้งล่าสุด :  ๒๕๔๗
ภาษาต้นฉบับ :  อังกฤษ    ภาษาที่แปลมา :  อังกฤษ    กลุ่มผู้อ่าน :  มัธยมปลาย - ผู้ใหญ่
  ISBN :  974-14-0208-2    ราคา :  ๑๒๙.๐๐ บาท
  บทความเกี่ยวข้อง :: ทดลองอ่าน
   
 
 
   
     
ในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ หนังสือ การบรรเทาอาการปวดมะเร็ง (Cancer Pain Relief) ตีพิมพ์ครั้งแรก เนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับวิธีการระงับปวดจากมะเร็ง ด้วยยาพื้นฐานราคาถูกไม่กี่ชนิด รวมทั้งยามอร์ฟีนด้วย การทดสอบภาคสนามในหลายประเทศแสดงว่า วิธีการดังกล่าวใช้ได้ผลดีกับผู้ป่วยมะเร็ง จึงมีการแปลฉบับพิมพ์ครั้งแรกเป็นภาษาอื่นถึง ๒๒ ภาษา และพิมพ์แจกจ่ายไปทั่วโลกมากกว่าห้าแสนเล่ม 

                              จาก คำนำ (พิมพ์ครั้งแรก ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗)

* * *

จำนวนผู้ป่วยมะเร็งในโลกเพิ่มขึ้นทุกขณะ ผู้ป่วยใหม่ที่ประมาณว่ามีถึงปีละเก้าล้านฅน มากกว่าครึ่งหนึ่งอยู่ในประเทศกำลังพัฒนา ผู้ป่วยเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่อาจรักษาให้หายขาดได้ตั้งแต่เริ่มวินิจฉัยโรค คาดว่าอัตราตายจากโรคมะเร็งยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในทุกภูมิภาคของโลก เพราะมีประชากรที่สูงอายุและการสูบบุหรี่มากขึ้น
          ผู้ป่วยมะเร็งต้องการการรักษาบรรเทาอาการปวดของโรคทุกระยะ ผู้ป่วยประมาณหนึ่งในสามมีอาการปวดขณะรักษา ในกรณีเช่นนี้การบรรเทาอาการปวดและการรักษาโรคควรดำเนินไปพร้อมๆ กัน สำหรับรายที่โรคกำลังลุกลามมากกว่าสองในสามจะต้องมีอาการปวด การบรรเทาอาการปวดและอาการอื่นๆ จึงเป็นจุดหมายหลักในการรักษา
          สาเหตุของอาการปวดมะเร็งเกิดจากกลไกหลายอย่าง ด้านจิตใจก็จะมีความกระวนกระวาย ความกลัว ซึมเศร้า ท้อแท้สิ้นหวัง จุดประสงค์ของการรักษาคือบรรเทาอาการปวดจนผู้ป่วยพอใจ สามารถพึ่งตนเองได้

                              จาก บทนำ (พิมพ์ครั้งแรก ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗)
   
   
 
 
         
   
 
       
       
   
     
คะแนน :        สีคะแนน   :  
ตำแหน่ง :                     สีพื้น  :  
ชื่อผู้ส่ง :                     
   
   
         
 
 
 
 
  ความคิดเห็นที่ ๔  ให้คะแนน   แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
  จากคุณ ๗๔uIUl  ๒ ม.ค. ๒๕๖๐  ๐๙:๐๐ น.  
  
 
  
  wynA๘๐ http://www.FyLitCl๗Pf๗ojQdDUOLQOuaxTXbj๕iNG.com  
     
 
  ความคิดเห็นที่ ๓  ให้คะแนน   แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
  จากคุณ JYve๙H  ๑ ม.ค. ๒๕๖๐  ๐๖:๔๙ น.  
  
 
  
  PfpXH๐ http://www.FyLitCl๗Pf๗ojQdDUOLQOuaxTXbj๕iNG.com  
     
 
  ความคิดเห็นที่ ๒  ให้คะแนน   แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
  จากคุณ zeFfu  ๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๙  ๐๑:๔๑ น.  
  
 
  
  pXev๐k http://www.FyLitCl๗Pf๗ojQdDUOLQOuaxTXbj๕iNG.com  
     
 
  ความคิดเห็นที่ ๑  ให้คะแนน   แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
  จากคุณ e๖dCpP  ๒๘ ธ.ค. ๒๕๕๙  ๑๔:๓๘ น.  
  
 
  
  HM๑hSc http://www.FyLitCl๗Pf๗ojQdDUOLQOuaxTXbj๕iNG.com  
     
 
สำนักพิมพ์ผีเสื้อ ๕/๔ ถนนสุขุมวิท ซอย ๒๔ กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๖๖๓ ๔๖๖๐-๒
การมีโอกาสอ่านหนังสือดี นับเป็นโชคของมนุษย์