เล่าเรื่องรูป

รูปปกแต่ละรูป (รวมทั้งรูปประกอบ) มีความเป็นมาต่างกัน
รูปบางรูปเขียนขึ้นเพื่อเป็นปกของหนังสือเล่มนั้นๆ เขียนหนเดียวใช้การได้
และใช้เป็นปกหนังสือเล่มนั้นจริงๆ

แต่บางรูป เดินทางยาวนาน คดเคี้ยววกวนบ้าง เป็นทางตรงบ้าง หลบซ่อน ซุก และต้องค้นหากันบ้าง
หรือบางรูปอาจผ่านกาลเวลามานานนับด้วยทศวรรษ บางรูปเกินกว่า ๑๐ ปี ๒๐ ปี
แต่ก็ไม่มีโอกาสได้แสดงบทบาทสมเป็นรูปปก ได้แต่ชื่นชมกันในหมู่ฅนของผีเสื้อเพียงไม่กี่ฅน

อาจกล่าวได้ว่า เรื่องราวของรูปปกหนังสือของสำนักพิมพ์ผีเสื้อ
หากเขียนเป็นนวนิยาย ตำรา หรือเรื่องเล่า อาจจะได้หนังสือสนุกๆ เล่มหนาสักเล่มทีเดียว

แต่บางที การเขียนเรื่องยาวๆอาจจะน่าเบื่อ และคงรอกันอีกนานข้ามทศวรรษ หากจะให้เขียนเป็นเล่มหนังสือ
จึงเริ่มต้นสั้นๆ ง่ายๆ ก่อน ด้วยการบอกเล่าเรื่องรูปแต่ละรูปที่ผู้อ่านได้เห็นในเว็บไซต์นี้ ว่ามีความเป็นมาอย่างไร
บางรูปเป็นปกหนังสือไปแล้ว หลายรูปกำลังรอพิมพ์ บางรูปอาจจะไม่ได้เป็นปก แต่กลายเป็นอย่างอื่น

ผู้อ่านคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ ‘เล่าเรื่องรูป’
จะแสดงความคิดเห็นไว้ท้ายบทความก็ยินดียิ่ง จะได้บันทึกความคิดความเห็น และความรู้สึกไว้ร่วมกัน
ในฐานะครอบครัวสำนักพิมพ์ผีเสื้อ---ด้วยว่าเรานั้นต่างเสมือนญาติ-มิตร


 
“ความร่วมมือในระบบหนังสือ ระหว่างเอกชนกับรัฐบาล”

            ผลงาน : อภิชัย วิจิตรปิยกุล
            เท็คนิค : สีอะครีลิค บนผ้าใบ, ขนาด : ๔๔ x ๖๔ เซนติเมตร

 
   
     
  กลับไปสารบัญหลัก > กลับไปต้นบทความ