รายการ 'หนอนหนังสือ'
สถานีวิทยุ FM.101 MHz.

สัมภาษณ์ มกุฏ อรฤดี
คุยเรื่อง 'ผีเสื้อและดอกไม้' และ เรื่องอื่นๆดำเนินรายการโดย ศรีสุภางค์ ธรรมาวุธ
ออกอากาศ วันเสาร์ ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๒
เวลา ๑๙.๓๐ - ๒๐.๐๐ น.

ฟังเสียง : (บันทึก ๑) (บันทึก ๒)   
   
กลับไปสารบัญหลัก > กลับไปสารบัญจากแถบเสียง > กลับไปต้นบทความ