เว็บไซต์นี้เปิดเมื่อ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ เวลา ๙ นาฬิกา ๙ นาฑี
  หน้าแรก   เฟซบุ๊คทั้งหลาย   หนังสือ   บทความ   ระบบหนังสือ   เกี่ยวกับผีเสื้อ   บันทึกถึงผีเสื้อ   ห้องสนทนา   โรงเรียนวิชาหนังสือ
  ดอนกิโฆเต้ฯ   ของเล่น   ของที่ระลึก   แผนที่เว็บ   คำถามเดิมๆ   นิตยสารหน้าจอ   สมัครสมาชิก   แก้ไขข้อมูลสมาชิก   สั่งซื้อหนังสือ
  หน้าแรก > เกี่ยวกับผีเสื้อ > คณะทำงาน
 

bflybook.com is an imprint of Butterfly Book House
Butterfly Publishing Limited
Number Five Building
5/4 Sukhumvit 24 Road Bangkok 10110 Thailand
Phone (+662) 663-4660-2 Fax (+662) 261-3863
E-mail : bflybook@bflybook.com

ผู้ก่อตั้ง และอุปถัมภ์สำนักพิมพ์ผีเสื้อ : ผกาวดี อุตตโมทย์

บรรณาธิการอาวุโส : ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา, สังวรณ์ ไกรฤกษ์, ระวี ภาวิไล, ปอล แวง ซองต์
คณะบรรณาธิการสำนักพิมพ์ : เพ็ญศรี ทองใหญ่ ณ อยุธยา, ผุสดี นาวาวิจิต, วัลยา วิวัฒน์ศร, บุหลง ศรีกนก, พิชชา ถาวรรัตน์, จินดา จำเริญ, ปณิธิ หุ่นแสวง, วรวัธน์ อุตตโมทย์
บรรณาธิการฝ่ายศิลป์ : อภิชัย วิจิตรปิยกุล, ฝ่ายศิลป์ : เฉลิมชาติ เจริญดียิ่ง
ผู้จัดการสำนักพิมพ์ : วิกรัย จาระนัย
บรรณาธิการฝึกหัด : นิชานันท์ นันทศิริศรณ์
พนักงานฝึกหัด : พิรฎา อุตตโมทย์, พารฎี อุตตโมทย์
บรรณาธิการบริหาร : มกุฏ อรฤดี

สำนักพิมพ์ภารตะ
บรรณาธิการบริหาร : ธนิษฐา แดนศิลป์

คณะทำงานเว็บไซต์

ผู้อำนวยการเว็บไซต์ : พิรฎา อุตตะ ช.
บรรณาธิการเรขภาพ : วิกรัย จาระนัย
ผู้เขียนโปรแกรม : มนัส วรรณภัณฑ์พินิจ
บรรณาธิการภาพเส้น : เฉลิมชาติ เจริญดียิ่ง
บรรณาธิการฝ่ายศิลป์ : อภิชัย วิจิตรปิยกุล
บรรณาธิการบริหาร : มกุฏ อรฤดี

Website Staff

Web Director : Pirada Utta B.
Graphic Editor : Wikrai Jaranai
Programmer : Manat Wanaphanpinit
Illustration Editor : Chalermchart Jaroen-deeying
Art Editor : Apichai Wijitpiyakul
Editor : Makut Onrudee


       
สำนักพิมพ์ผีเสื้อ ๕/๔ ถนนสุขุมวิท ซอย ๒๔ กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๖๖๓ ๔๖๖๐-๒
การทำหนังสือดี ก็เสมือนสร้างโบสถ์วิหาร