ก ไก่เดินทาง นิทานระบายสี

฿244.00

ผู้เขียน : (พลอย) สโรชา กิตติสิริพันธุ์ / สุกฤตยา วาดรูปเส้น
ผู้แปล : รางวัลชมเชย หนังสือแห่งชาติ 2560
บรรณาธิการต้นฉบับ : มกุฏ อรฤดี
ภาพปก : สุกฤตยา สาธิตภิญโญ
ภาพประกอบ : สุกฤตยา สาธิตภิญโญ
๒๐๘ หน้า น้ำหนัก : ๔๐๐.๐๐ กรัม ขนาด : ๑๕ x ๒๒ x ๑.๘ ซ.ม.
สำนักพิมพ์ผีเสื้อพิมพ์ครั้งแรก : ธันวาคม ๒๕๕๙ ครั้งล่าสุด : ๒๕๕๙
รายละเอียดรูปเล่ม : ปกอ่อน ๑๖ หน้ายกพิเศษ
กลุ่มผู้อ่าน : อ่านได้ทุกวัย
พิมพ์ครั้งที่ : ๑ (พฤศจิกายน ๒๕๕๙) ปกอ่อน

ก ไก่เดินทาง นิทานระบายสี

฿244.00