เว็บไซต์นี้เปิดเมื่อ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ เวลา ๙ นาฬิกา ๙ นาฑี
  หน้าแรก   เฟซบุ๊คทั้งหลาย   หนังสือ   บทความ   ระบบหนังสือ   เกี่ยวกับผีเสื้อ   บันทึกถึงผีเสื้อ   ห้องสนทนา   โรงเรียนวิชาหนังสือ
  ดอนกิโฆเต้ฯ   ของเล่น   ของที่ระลึก   แผนที่เว็บ   คำถามเดิมๆ   นิตยสารหน้าจอ   สมัครสมาชิก   แก้ไขข้อมูลสมาชิก   สั่งซื้อหนังสือ
  หน้าแรก > ห้องสนทนา : ห้องบรรณาธิการต้นฉบับ > กระทู้
 
 
         
    กระทู้    
         
  ภาษาไทย ครั้งที่ ๑๘  ประโยคที่ได้จากคำสนทนาของบรรณาธิการ ส่งคำตอบภายในวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๑    
       
  บรรณาธิการตัวจริง ๒ ฅน สนทนากัน ด้วยเหตุสืบเนื่องจากประโยคว่า
"เราสามารถไม่แน่ใจความไม่แน่ใจของเราเองได้หรือไม่"

การสนทนาเริ่มต้นด้วยประโยคนี้ และใช้เวลานานนับชั่วโมง จึงสรุปว่า
น่าจะมีประโยคภาษาไทยที่ชัดเจนกว่า

บรรณาธิการทั้งสองฅนยกตัวอย่างประโยคภาษาไทยประกอบ เพื่อแทนประโยคดังกล่าว
ฟังแล้วน่าสนใจว่า
ภาษาไทย ทำให้ประโยคที่ถอดจากภาษาฝรั่งอันคลุมเครือนั้นชัดเจนขึ้นได้

คำถามคือ
จากประโยคที่ยกตัวอย่างข้างต้น จะมีประโยคภาษาไทยว่าอย่างไรบ้าง (มีได้มากกว่า ๑ ประโยค)

ผู้ตอบถูก จะได้รับหนังสือของผีเสื้อ ฅนละ ๓ เล่ม

ขอให้สนุกครับ
   
       
  จากคุณ บรรณาธิการฝึกหัด - [ ๒๒ พ.ย. ๒๕๕๑  ๑๙:๓๐ น. ]    
       
  แสดงความคิดเห็น | แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม | ส่งต่อให้เพื่อน | พิมพ์หน้านี้     
         
         

  ความคิดเห็นที่ ๑ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
  ๑. เราจะรู้สึกไม่แน่ใจในความไม่แน่ใจของตัวเองบ้างได้ไหม?
๒. เราจะรู้สึกเคลือบแคลงความไม่แน่ใจของตัวเองได้หรือไม่?
๒. เราจะสงสัยในความไม่แน่ใจของตัวเองได้หรือไม่?
 
  
     
  จากคุณ คุณนายจอห์นสัน - [ ๒๓ พ.ย. ๒๕๕๑  ๐๗:๐๗ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
  ความคิดเห็นที่ ๒ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
    เราสามารถที่จะไม่แน่ใจในความไม่แน่ใจของเราได้หรือไม่
  เราสามารถสงสัยในสิ่งที่เราไม่มั่นใจได้หรือไม่
  
     
  จากคุณ lunlaporn - [ ๒๓ พ.ย. ๒๕๕๑  ๑๓:๓๒ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
  ความคิดเห็นที่ ๓ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
  เห็นแล้วต้องรีบเขียนเลยค่ะ (ก่อนที่จะงง)
๑. เราอาจจะไม่แน่ใจในความไม่ชัดเจน  ความไม่แน่ใจของตัวเราเอง  ได้หรือไม่
๒.เราอาจจะสงสัยในความไม่แน่ใจของตัวเราเอง ได้หรือไม่
  
     
  จากคุณ จั่น - [ ๒๓ พ.ย. ๒๕๕๑  ๑๘:๕๙ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
  ความคิดเห็นที่ ๔ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
  โอ้แม่เจ้า เป็นคำถามให้ตอบรับหรือปฏิเสธ ในประโยคที่เป็นปฏิเสธซ้อนปฏิเสธ
ขอให้สนุกหรือขอให้ช่วนกันมึนค่ะ

- เราจะลังเลในความไม่แน่ใจของเราได้หรือไม่
- เราจะไม่แน่ใจในความลังเลของเราได้หรือไม่
 
  
     
  จากคุณ mik - [ ๒๓ พ.ย. ๒๕๕๑  ๑๙:๔๖ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
  ความคิดเห็นที่ ๕ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
  "เราสามารถไม่แน่ใจความไม่แน่ใจของเราเองได้หรือไม่"

๑.เราสามารถไม่เชื่อในความลังเลใจของเราได้หรือไม่
๒.เราสามารถไม่เชื่อในจิตใจที่รวนเรของเราได้หรือไม่
๓.เราไม่สามารถเชื่อในความไม่แน่ใจของเราเองได้ใช่หรือไม่
คิดไปงงไป..นี่เองคือความยากของการแปล...ขอบคุณที่ขยันตั้งโจทย์นะคะ..สนุกดีค่ะ
  
     
  จากคุณ dhanitar - [ ๒๓ พ.ย. ๒๕๕๑  ๒๐:๓๕ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
  ความคิดเห็นที่ ๖ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
  เราไม่แน่ใจในความไม่แน่ใจของเราเองได้หรือไม่
 
 
  
     
  จากคุณ lunlaporn - [ ๒๓ พ.ย. ๒๕๕๑  ๒๑:๒๔ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
  ความคิดเห็นที่ ๗ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
  เราจะคลางแคลงใจในความลังเลของเราเองได้หรือไม่  
     
  จากคุณ mik - [ ๒๔ พ.ย. ๒๕๕๑  ๑๐:๔๘ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
  ความคิดเห็นที่ ๘ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
  "เราสามารถไม่แน่ใจความไม่แน่ใจของเราเองได้หรือไม่"
- เราจะสงสัยความไม่แน่ใจของเราได้เองหรือไม่
- เราจะแน่ใจได้หรือไม่ ว่าสิ่งที่เราคิดว่าแน่ใจแล้วนั้นอาจไม่แน่นอน
- เราสามารถสงสัยความลังเลของเราได้หรือไม่
- คนเราจะลังเลสิ่งที่เราไม่แน่ใจอยู่ก่อนแล้วได้หรือไม่
- คนเราอาจไม่แน่ใจได้หรือไม่ ว่าสิ่งที่เราสงสัยอยู่แต่แรกนั้นอาจผิด
- เราอาจไม่แน่ใจสิ่งที่เราไม่แน่ใจอยู่ก่อนแล้วได้หรือไม่
ฯลฯ 
คิดว่ายากนะฮะ ที่จะถอดความให้ได้ตรงกับภาษาอังกฤษ "Could we be uncertain of our uncertainty?" เพราะนัยแห่งภาษามันต่างกัน 
 
 
  
     
  จากคุณ บอยน์ - [ ๒๔ พ.ย. ๒๕๕๑  ๑๖:๐๗ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
  ความคิดเห็นที่ ๙ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
  จากปฏิเสธซ้อนปฏิเสธ ทำให้เป็นอย่างนี้ซะเลยแล้วกัน
เราจะแน่ใจในการตัดสินใจของตัวเองได้หรือไม่
 
  
     
  จากคุณ mik - [ ๒๕ พ.ย. ๒๕๕๑  ๐๙:๓๕ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
  ความคิดเห็นที่ ๑๐ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
  เราสามารถแน่ใจการตัดสินใจของเราเองได้หรือไม่  
     
  จากคุณ mik - [ ๒๕ พ.ย. ๒๕๕๑  ๑๒:๒๖ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
  ความคิดเห็นที่ ๑๑ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
  ขอดูต้นฉบับค่ะ  
     
  จากคุณ คนเก่งภาษา - [ ๒๖ พ.ย. ๒๕๕๑  ๑๑:๓๗ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
  ความคิดเห็นที่ ๑๒ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
  เราจะแน่ใจความไม่แน่ใจของเราเองได้หรือไม่  
     
  จากคุณ jimmo - [ ๒๖ พ.ย. ๒๕๕๑  ๑๓:๒๒ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
  ความคิดเห็นที่ ๑๓ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
  ความเห็นที่  ๑๑ คนเก่งภาษา ครับ
---------------------
ไม่มีต้นฉบับครับ 
---------------------
คือ ประโยคที่ยกมานี้ เป็นประโยคที่ใช้กันทั่วไป เสมือนหนึ่งว่า เป็นภาษาไทยธรรมดา

บรรณาธิการต้นฉบับสองฅนจึงสนทนาหารือกันว่า เมื่อกล่าวประโยคเช่นที่ยกตัวอย่าง
ผู้ฟังจะเข้าใจเป็นอย่างไรได้บ้าง
และ
หากจะแก้เป็นภาษาไทยจริงๆ จะแก้อย่างไร
 
(แม้แต่ฅนที่เก่งภาษา ยังต้องถามหาต้นฉบับ แล้วฅนที่ไม่เก่งภาษา จะทำอย่างไร)

สรุป
ประโยคที่ยกตัวอย่างนั้น มาจากประโยคภาษาไทยที่ใช้กันครับ

 
  
     
  จากคุณ บรรณาธิการฝึกหัด - [ ๒๖ พ.ย. ๒๕๕๑  ๑๖:๒๔ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
  ความคิดเห็นที่ ๑๔ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
  ๑.เราจะไม่แน่ใจในตัวของเราเองได้หรือไม่
 
๒.เราจะแน่ใจในความไม่แน่ใจของเราได้หรือไม่
 
๓.เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าเราไม่แน่ใจ
 
สรุป เราแน่ใจว่าเราเริ่มจะ 'งง' แล้ว
  
     
  จากคุณ สมาชิกเลขที่ ๐๐๐๒๗๒ - [ ๒๗ พ.ย. ๒๕๕๑  ๒๑:๕๔ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
  ความคิดเห็นที่ ๑๕ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
  ๑. เราไม่แน่ใจเรื่องที่ตัวเองไม่แน่ใจได้ไหม
๒. ไม่แน่ใจว่าเราแน่ใจเรื่องที่เราไม่แน่ใจ
๓.เราสามารถไม่แน่ใจในสิ่งที่เราทราบมาไม่กระจ่างได้หรือไม่
๔.เป็นไปได้ไหมที่เราจะไม่แน่ใจในสิ่งที่เราไม่แน่ใจ
  
     
  จากคุณ หนอนน้องเล็ก - [ ๓ ธ.ค. ๒๕๕๑  ๒๓:๓๔ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
  ความคิดเห็นที่ ๑๖ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
  เราสามารถแน่ใจในความไม่แน่ใจของเราเองได้หรือไม่
ปฏิเสธซ้อนกันทำให้งงน่ะค่ะ เอาออกไปตัวหนึ่งก็ได้ คิดว่าใจความไม่เปลี่ยนนะคะ
 
  
     
  จากคุณ mmmeryy - [ ๕ ธ.ค. ๒๕๕๑  ๐๑:๐๕ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
  ความคิดเห็นที่ ๑๗ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
  ๔. "..จะขอกลับมาไม่แน่ใจความไม่แน่ใจของเราก่อนหน้านี้ได้ไหม?.."  
     
  จากคุณ คห.๑ - [ ๕ ธ.ค. ๒๕๕๑  ๐๕:๓๑ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
  ความคิดเห็นที่ ๑๘ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
  
เมื่อเราไม่แน่ใจ เราจะยังสงสัยได้อีกหรือไม่ว่าเราแน่ใจหรือไม่แน่ใจกันแน่ 
  
     
  จากคุณ พวงมะพร้าว - [ ๕ ธ.ค. ๒๕๕๑  ๑๕:๑๑ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
  ความคิดเห็นที่ ๑๙ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
  เราจะไม่มั่นใจสิ่งที่เราลังเลใจ ได้หรือไม่  
     
  จากคุณ ปาลีส์ - [ ๖ ธ.ค. ๒๕๕๑  ๑๙:๑๓ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
  ความคิดเห็นที่ ๒๐ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
  เราจะลังเลใจสิ่งที่เราไม่มันใจได้หรือไม่  
     
  จากคุณ ปาลีส์ - [ ๖ ธ.ค. ๒๕๕๑  ๒๒:๐๑ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
  ความคิดเห็นที่ ๒๑ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
  จะเชื่อความไม่แน่ใจของเราได้หรือไม่?
-มาสายแต่อยากตอบจ้า-
  
     
  จากคุณ ธุลีดิน - [ ๘ ธ.ค. ๒๕๕๑  ๐๖:๑๕ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
  ความคิดเห็นที่ ๒๒ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
  สายเหมือนกันแต่หยวนๆน่า..
๕."..จะกลับมาสงสัยได้ไหมว่าก่อนหน้านี้เราไม่แน่ใจจริงหรือเปล่า..."
๖. "เราเคยคิดว่าไม่แน่ใจนะ..แต่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเราคิดถูกไหม.."
๗. "ที่เคยบอกว่าไม่แน่ใจน่ะ..ขอไม่แน่ใจได้ไหมว่าเราไม่แน่ใจจริงๆ"
เกือบๆได้แล้ว ขอต่อเวลาอีกนิดน่า....
  
     
  จากคุณ คห.๑ - [ ๘ ธ.ค. ๒๕๕๑  ๐๙:๒๙ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
  ความคิดเห็นที่ ๒๓ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
  บ.ก. ลืมมาเฉลยซะแล้ว   
     
  จากคุณ กองเชียร์ - [ ๑๔ ธ.ค. ๒๕๕๑  ๒๐:๐๐ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
  ความคิดเห็นที่ ๒๔ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
  "ฅนเราลังเลกันได้"
บก.ฝึกหัดชักจะไม่แน่ใจซะแล้ว ฮ่า ฮ่า
  
     
  จากคุณ ฅนประหยัดคำ - [ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๕๑  ๐๙:๒๓ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
  ความคิดเห็นที่ ๒๕ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
  สวัสดีค่ะ

บรรณาธิการฝึกหัดลาป่วย ภาษาไทยว่า ล้มหมอนนอนเสื่อ

จึงมาตอบคำเฉลยไม่ได้ ฝากบอกแฟนานุแฟนทั้งหลายว่า โปรดรอ

ระหว่างที่บรรณาธิการฝึกหัด(ตัวจริง)ป่วยอยู่นี้ บรรณาธิการฝึกหัด(ฝึกหัดจริงๆ) จะมาทำงานแทน

 
  
     
  จากคุณ บรรณาธิการฝึกหัด(ฝึกหัดจริงๆ) - [ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๕๑  ๑๕:๑๔ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
  ความคิดเห็นที่ ๒๖ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
  ขอส่งแรงใจให้คุณบรรณาธิการฝึกหัด(ตัวจริง) หายป่วยไวๆ นะคะ
  
     
  จากคุณ mik - [ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๕๑  ๒๒:๐๗ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
  ความคิดเห็นที่ ๒๗ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
  ขอแก้คำผิดค่ะ
ความเห็นที่ ๒๕  บรรทัดสุดท้าย คำแรกของประโยค ระหว่าง โปรดแก้เป็น ขณะ

เพื่อแสดงความปรารถนาดีว่า ขอให้บรรณาธิการฝึกหัด(ตัวจริง) ป่วย เพียงชั่วขณะ
  
     
  จากคุณ บรรณาธิการฝึกหัด(ฝึกหัดจริงๆ) - [ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๕๑  ๒๒:๓๒ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
  ความคิดเห็นที่ ๒๘ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
  ขอให้หายป่วยในเร็ววันค่ะ
นอนให้อิ่ม  กินให้พอค่ะ บ.ก. เรารอได้ค่ะ
  
     
  จากคุณ จั่น - [ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๕๑  ๒๓:๒๘ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
  ความคิดเห็นที่ ๓๐ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
  มาแล้วค่ะ...คำเฉลยมาจากบรรณาธิการฝึกหัดแล้วค่ะ
แต่บรรณาธิการฝึกหัดยังไม่มาทำงาน
คำเฉลยว่าดังนี้
๑. ประโยคใดมีคำว่า สามารถ ถือเป็น ผิด
๒. ประโยคใดใช้คำว่า สงสัยใน ถือเป็น ผิด
๓. ประโยคที่ถูกคือ 
เราจะลังเลใจสิ่งที่เราไม่มั่นใจได้หรือไม่
หรือ
เราจะสงสัยสิ่งที่เราไม่แน่ใจได้หรือไม่
หรือ
จะใช้คำว่า กังขา แคลงใจ ฉงนฉงาย แทนคำว่า ไม่แน่ใจ คำหน้า
ผู้ตอบถูก โปรดส่งชื่อ ที่อยู่ ไปยัง editor@bflybook.com ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ศกนี้ ค่ะ
 
  
     
  จากคุณ บรรณาธิการฝึกหัด(ฝึกหัดจริงๆ) - [ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๕๑  ๑๘:๕๙ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
  ความคิดเห็นที่ ๓๑ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
  "เราสามารถไม่แน่ใจความไม่แน่ใจของเราเองได้หรือไม่"
-คำว่าความไม่แน่ใจ น่าจะเป็นความรู้สึกนะคะ คือไม่แน่ใจความรู้สึกเดิมๆของตัวเอง(กับอะไรก็แล้วแต่) แต่ว่าเน้นความรู้สึก
-สิ่งที่เราไม่มั่นใจ -สิ่งที่เราไม่แน่ใจ
พูดแบบนี้มันฟังเน้นๆไปที่วัตถุ เรื่องราว ข่าวสารที่ได้ยิน..ฯลฯ..
-เราจะสงสัยในความไม่แน่ใจของตัวเองได้หรือไม่? <---ประโยคนี้ถือว่าถูกด้วยไหมคะ? 
ปล.สงสัยน่ะค่ะ เพราะเคยบอกว่าประโยคนี้เป็นภาษาไทยที่ใช้ๆกัน ไม่มีต้นฉบับจากภาษาอื่น
  
     
  จากคุณ คุณนายจอห์นสัน - [ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๕๑  ๐๕:๑๐ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
  ความคิดเห็นที่ ๓๒ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
  อีกนิด
แล้ว ทำไม สงสัยใน จึงผิดล่ะคะ?
  
     
  จากคุณ คุณนายฯ - [ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๕๑  ๐๕:๑๒ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
  ความคิดเห็นที่ ๓๓ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
  ความเห็นที่ ๓๒ คะ
สงสัยใน เป็นคำที่ถอดจากภาษาอังกฤษเด๊ะค่ะ
ภาษาไทยเช่น
เชื่อพ่อแม่
เชื่อถือพระเจ้า
สงสัยว่า---รัฐบาลไม่ดี
คำสมัยใหม่มักใช้
สงสัยในรัฐบาลว่าจะไม่ดี
อย่างนี้เป็นต้น

 
  
     
  จากคุณ บรรณาธิการฝึกหัด(ฝึกหัดจริงๆ) - [ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๕๑  ๑๑:๔๗ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
  ความคิดเห็นที่ ๓๕ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
  เฉลยต่ออีกหน่อยค่ะ
วัตถุประสงค์ของการตั้งคำทายภาษาไทย (ฟังมาจากบรรณาธิการตัวจริง) นี้ ก็คือ

"เพื่อนำภาษาไทยที่ใช้กันอย่างแปลกประหลาด ในยุคการสื่อสารทันสมัยมาแสดงให้เห็น

กล่าวคือ เรามักจะไม่รู้สึกว่า ประโยคหรือคำที่ใช้อยู่นั้น ผิดไปจากภาษาไทยมาตรฐาน

สำนักนี้พยายามนำภาษาไทยมาตรฐานมาใช้ ก่อนที่ผู้อ่านหรือผู้เขียนจะพัฒนาภาษาของตน
แต่ถ้าใช้ภาษาไทยด้วยรูประโยค โครงสร้างของประโยคและคำแบบภาษาฝรั่งจนติด
ภาษาไทยในอนาคตจะประหลาดมาก และจะแก้ไขยาก
---นี่คือเหตุผลของสำนักพิมพ์ ที่ต้องมีบรรณาธิการต้นฉบับ"
 
ขอเน้นว่าเป็นคำของบรรณาธิการตัวจริงนะคะ บรรณาธิการฝึกหัด(ฝึกหัดจริง) ก็กำลังฝึกค่ะ
 
  
     
  จากคุณ บรรณาธิการฝึกหัด(ฝึกหัดจริงๆ) - [ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๕๑  ๑๑:๕๖ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
  ความคิดเห็นที่ ๓๖ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
  ต่ออีกหน่อยค่ะ

คำว่า สามารถ ในรูปประโยคภาษาไทยที่มีคำว่า ได้
ควรตัดคำ สามารถนั้น ออกได้ทั้งหมด
เพราะสามารถ คือคำที่แปลมาจาก can เมื่อเป็นภาษาไทย คือ ทำได้ ไปได้ กินได้ คิดได้
ไม่ใช่ สามารคิดได้ ไม่ใช่ สามารถกินได้ ไม่ใช่ สามารถไปได้ ค่ะ

แต่บังเอิญเราใช้สามารถโน่น สามารถนี่ จนติด จนเข้าใจว่าเป็นภาษาไทยมาตรฐาน

เวลาเอาออกจึงลำบาก
 
  
     
  จากคุณ บรรณาธิการฝึกหัด(ฝึกหัดจริงๆ) - [ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๕๑  ๑๒:๐๙ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
  ความคิดเห็นที่ ๓๗ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
  ถามต่ออีกนิดค่ะ..
ในสายตาบรรณาธิการ หากใช้ "สงสัยในใจ" ผิดมั้ยคะ?
เช่น:- .....ฉันสงสัยในใจเสมอ ศพใครกันที่พวกเขาค้นเจอ..
คือจะเน้นว่าสงสัยอยู่ในใจคนเดียว ไม่เคยพูดออกมาดังๆ
ขอบคุณค่ะ
  
     
  จากคุณ คุณนายจอห์นสัน - [ ๒๖ ธ.ค. ๒๕๕๑  ๐๗:๓๗ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
  ความคิดเห็นที่ ๓๘ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
  สงสัยในใจ เป็นวลีที่ต่างกรณีกับประโยคที่ยกตัวอย่าง
สงสัยในใจ ประกอบด้วย สงสัย+ในใจ ค่ะ
  
     
  จากคุณ บรรณาธิการฝึกหัด(ฝึกหัดจริงๆ) - [ ๒๖ ธ.ค. ๒๕๕๑  ๑๐:๒๓ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
  ความคิดเห็นที่ ๓๙ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
   เห็นด้วยกับ บกฝห. ทุกอย่างครับ
แต่กำลังตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ว่า
ถึงจะบอกว่า คำที่ไม่เป็น "ไทยมาตรฐาน"
เช่น สามารถ สงสัยใน ฯลฯ
แต่ก็มีคนโดยส่วนมากไม่ "แคร์" ว่าจะใช้ให้ถูกต้อง ตราบใดที่สือสารรู้เรื่อง เราถึงได้เห็นภาษาไทยยังใช้อยากที่เห็น โดยเฉพาะในภาษาวิชาการ เพราะโดยส่วนมากจะแปลมาจากภาษาต่างประเทศ
บกฝห. คิดเห็นเป็นอย่างไรบ้าง
เช่นประโยคนี้ อาจแล้วเข้าใจ แต่ไม่เป็นภาษาไทย  
"ความร่วมมือกันของประเทศที่เคยเป็นศัตรูกันจึงเป็นทางออกที่ดูเหมาะสมที่สุดในการบรรลุจุดประสงค์กันคือสันติภาพและความเจริญรุ่งเรื่อง และความร่วมมือนั้นก็สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันและยิ่งทวีความเข้มข้นขึ้น"
แก้เป็นภาษาไทยยากมาก(ส์)
  
     
  จากคุณ บอยน์ - [ ๒๖ ธ.ค. ๒๕๕๑  ๑๑:๐๒ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
  ความคิดเห็นที่ ๔๐ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
   (ต่อ)
เคยเรียนกับอาจารย์มา้บ้างว่า
การ และ ความ บวก คำกริยา นั้น ไม่ใช่รูปแบบของภาษาไทย เป็น nominalisation ใช่ไหมฮะ แต่ "การเลี่ยง" ทำได้ยากมากเลยฮะ  "ความที่ว่า" เราคุ้นเ คย "ทำให" เรามี "ความรู้สึก" ว่า ไม่แปลกอะไร ถ้าจะใช้อย่างนั้น
ยิ่งฟังข่าวในทีวีด้วยแล้ว ยิ่งเห็นเยอะมาก เพราะมีคนอ้างว่า "การ" และ "ความ" ทำให้ภาษาเป็นทางการมากขึ้น
บกฝห.คิดเห็นเป้นฉันใดขอรับ
  
     
  จากคุณ บอยน์ - [ ๒๖ ธ.ค. ๒๕๕๑  ๑๑:๑๐ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
  ความคิดเห็นที่ ๔๑ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
  บรรณาธิการตัวจริงบอกว่า
"เราต้องยืนยันภาษาไทยมาตรฐาน เท่าที่หลงเหลือให้เห็น และที่พอจะยืนยันได้
หาไม่แล้ว ภาษาไทยจะเป็นเช่นที่คุณบอยน์ยกตัวอย่างมานั้นแล---"

ตัวอย่างที่ยกมาในความเห็นที่ ๓๙ นั้น น่าสนใจ จนนึกอยากจะนำมาเป็นประโยคโจทย์นะคะ

ใครแก้ประโยคดังกล่าวเป็นภาษาไทยแบบไทยได้บ้าง---
  
     
  จากคุณ บรรณาธิการฝึกหัด(ฝึกหัดจริงๆ) - [ ๒๖ ธ.ค. ๒๕๕๑  ๑๑:๓๓ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
  ความคิดเห็นที่ ๔๒ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
  แก้เป็น 
๑. ความร่วมมือจากประเทศที่เคยเป็นศัตรูกันจึงเป็นทางออกที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้ได้มาซึ่งสันติภาพและความเจริญรุ่งเรื่อง และความร่วมมือนั้นก็สานต่อมาถึงปัจจุบันและยิ่งทวีความเข้มแข็งขึ้น
 

 
  
     
  จากคุณ คุณนายจอห์นสัน - [ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๕๑  ๐๗:๑๒ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
  ความคิดเห็นที่ ๔๓ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
  อยากรู้ประวัติของสำนักพิมพ์ผีเสื้อ  
     
  จากคุณ ธราดล เต้นปักษี - [ ๑๔ ก.ย. ๒๕๕๓  ๑๙:๑๑ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
  ความคิดเห็นที่ ๔๔ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
  ใครคือผู้จัดตั้งสำนักพิมพ์ผีเสื้อ  
     
  จากคุณ รัญชนา สุวรรณขาว - [ ๑๔ ก.ย. ๒๕๕๓  ๑๙:๑๓ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
  ความคิดเห็นที่ ๔๕ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
  ปัจจุบันสำนักพิมพ์ผีเสื้อตั้งอยู่ที่ใด  
     
  จากคุณ วรรณิศรา ขุนเดช - [ ๑๔ ก.ย. ๒๕๕๓  ๑๙:๑๔ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
  ความคิดเห็นที่ ๔๖ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
  ๓ ชื่อข้างต้นนี้ ต้องการรายละเอียดขนาดไหน
จะนำไปใช้อะไร บอกด้วยครับ จะได้จัดให้ถูก
ถ้าจะใช้ทำรายงาน ลองหาดูในเว็บนี้ก็พอได้นะครับ
  
     
  จากคุณ บรรณาธิการฝึกหัด - [ ๑๕ ก.ย. ๒๕๕๓  ๑๔:๑๘ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 

แสดงความคิดเห็น :
สีพื้น :
ตำแหน่ง :
ชื่อผู้ส่ง :
       
     
สำนักพิมพ์ผีเสื้อ ๕/๔ ถนนสุขุมวิท ซอย ๒๔ กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๖๖๓ ๔๖๖๐-๒
การทำหนังสือดี ก็เสมือนสร้างโบสถ์วิหาร