ช่วยกันเลือกอ่านหนังสือดี นับว่าช่วยชาติอีกทางหนึ่ง
  หน้าแรก   เฟซบุ๊คทั้งหลาย   หนังสือ   บทความ   ระบบหนังสือ   เกี่ยวกับผีเสื้อ   บันทึกถึงผีเสื้อ   ห้องสนทนา   โรงเรียนวิชาหนังสือ
  ดอนกิโฆเต้ฯ   ของเล่น   ของที่ระลึก   แผนที่เว็บ   คำถามเดิมๆ   นิตยสารหน้าจอ   สมัครสมาชิก   แก้ไขข้อมูลสมาชิก   สั่งซื้อหนังสือ
  หน้าแรก > ห้องสนทนา : ห้องบรรณาธิการต้นฉบับ > กระทู้
 
 
         
    กระทู้    
         
  ***ประโยคแก้ ครั้งที่ ๑๐ หมดเขตส่งคำตอบ วันศุกร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๑***    
       
   โปรดแก้ประโยคต่อไปนี้
 
เนื่องเพราะมลพิษทางอากาศตามถนนเส้นนี้สูง 
จึงเป็นผลให้นักกีฬามีระดับความเหนื่อยค่อนข้างสูงด้วย
 
ขอให้สนุกครับ
   
       
  จากคุณ บรรณาธิการฝึกหัด - [ ๑๖ ส.ค. ๒๕๕๑  ๐๑:๒๗ น. ]    
       
  แสดงความคิดเห็น | แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม | ส่งต่อให้เพื่อน | พิมพ์หน้านี้     
         
         

  ความคิดเห็นที่ ๑ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
  ก. ถนนสายนี้มีมลพิษมาก นักกีฬาจึงเหนื่อยมากกว่าปกติ
ข. นักกีฬาเหนื่อยเร็ว เพราะถนนสายนี้อากาศเป็นพิษมาก
ค. มลพิษในท้องถนนนี้ ทำให้นักกีฬาเหนื่อยเร็ว
ง. นักกีฬาเหนื่อย
  
     
  จากคุณ มะอุง / Ms. Johnson - [ ๑๖ ส.ค. ๒๕๕๑  ๐๑:๔๘ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
  ความคิดเห็นที่ ๒ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
  ต่อข้อ๑
ง. นักกีฬาเหนื่อยเร็วกว่าปกติ เพราะอากาศบนถนนสายนี้มีมลพิษหนาแน่น
  
     
  จากคุณ มะอุง / Ms. Johnson - [ ๑๖ ส.ค. ๒๕๕๑  ๐๑:๕๑ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
  ความคิดเห็นที่ ๓ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
  เพราะถนนสายนี้มีมลพิษทางอากาศมาก
ส่งผลให้นักกีฬามีโอกาสเหนื่อยมากขึ้นด้วย  
  
     
  จากคุณ moln11 - [ ๑๖ ส.ค. ๒๕๕๑  ๐๗:๐๗ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
  ความคิดเห็นที่ ๔ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
  อากาศบนถนนเส้นนี้มีผลพิษสูง
ส่งผลให้นักกีฬาเหนื่อยง่าย
 สาธุ...........
  
     
  จากคุณ Aooor - [ ๑๖ ส.ค. ๒๕๕๑  ๐๙:๐๖ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
  ความคิดเห็นที่ ๕ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
  เนื่องเพราะมลพิษทางอากาศตามถนนเส้นนี้สูง 
จึงเป็นผลให้นักกีฬามีระดับความเหนื่อยค่อนข้างสูงด้วย

 
แก้เป็น 
 
นักกีฬาเหนื่อยกว่าปรกติเพราะอากาศบนถนนเส้นนี้มีมลพิษมาก  
  
     
  จากคุณ หนอนน้องเล็ก - [ ๑๖ ส.ค. ๒๕๕๑  ๑๑:๔๗ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
  ความคิดเห็นที่ ๖ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
  อากาศบนถนนเส้นนี้มีความหนาแน่นของมลพิษสูง
ทำให้ความสามารถของนักกีฬาลดลง
....
  
     
  จากคุณ Aooor - [ ๑๖ ส.ค. ๒๕๕๑  ๑๓:๐๕ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
  ความคิดเห็นที่ ๗ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
  บรรณาธิการตัวจริงแจ้งมาว่า
ขอให้บอกใบ้สมาชิกชมรมแก้คำด้วยว่า
ลักษณนามของ "ถนน" นั้นคือ "สาย" ไม่ใช่ "เส้น"
"เส้น" ใช้สำหรับก๋วยเตี๋ยว หรือบะหมี่ หรือขนมจีน
ส่วนคำอื่นๆ ค่อยๆคิดกันต่อไปนะครับ
 
ขอให้โชคดีครับ
  
     
  จากคุณ บรรณาธิการฝึกหัด - [ ๑๖ ส.ค. ๒๕๕๑  ๑๕:๒๙ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
  ความคิดเห็นที่ ๘ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
  รับทราบและเข้ามาแก้ค่ะ 
 
นักกีฬาเหนื่อยง่ายเพราะถนนสายนี้มีมลพิษเยอะ

 
  
     
  จากคุณ หนอนน้องเล็ก - [ ๑๖ ส.ค. ๒๕๕๑  ๑๕:๕๐ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
  ความคิดเห็นที่ ๙ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
  1. อากาศบนถนนสายนี้มีผลพิษสูง
ส่งผลให้นักกีฬาเหนื่อยง่าย
 
2. อากาศบนถนนสายนี้มีความหนาแน่นของมลพิษสูง
ทำให้ความสามารถของนักกีฬาลดลง
  
     
  จากคุณ Aooor - [ ๑๖ ส.ค. ๒๕๕๑  ๑๗:๓๑ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
  ความคิดเห็นที่ ๑๐ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
  เนื่องจากถนนสายนี้มีมลพิษทางอากาศมาก
จึงทำให้นักกีฬาเหนื่อยง่าย
  
     
  จากคุณ mik - [ ๒๑ ส.ค. ๒๕๕๑  ๑๐:๑๐ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
  ความคิดเห็นที่ ๑๑ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
  เอ หรือว่าคุณบรรณาธิการฝึกหัดจะขุดหลุมดักไว้ตรงคำว่ามลพิษทางอากาศ  เลยขอตอบเพิ่มค่ะ
1. เพราะถนนสายนี้อากาศเป็นพิษมาก
จึงทำให้นักกีฬาเหนื่อยง่าย
2. เพราะถนนสายนี้อากาศเสียมาก จึงทำให้นักกีฬาเหนื่อยง่าย
 
  
     
  จากคุณ mik - [ ๒๑ ส.ค. ๒๕๕๑  ๑๒:๑๙ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
  ความคิดเห็นที่ ๑๒ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
  ขอร่วมสนุกด้วยคนนะคะ ..
 
นักกีฬารู้สึกเหนื่อยมาก เพราะถนนสายนี้เต็มไปด้วยมลพิษทางอากาศ
  
     
  จากคุณ หนูตัวเล็ก - [ ๒๑ ส.ค. ๒๕๕๑  ๑๖:๐๓ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
  ความคิดเห็นที่ ๑๓ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
  1. ถนนสายนี้มีผลพิษสูง
ส่งผลให้นักกีฬาเหนื่อยง่าย
 2. ถนนสายนี้มีผลพิษสูง ทำให้ความสามารถของนักกีฬาลดลง
3.ถนนสายนี้มีอากาศเป็นพิษ ทำให้นักกีฬาเหนื่อยง่าย
4.เนื่องจากถนนสายนี้มีอากาศเป็นพิษ ทำให้นักกีฬาเหนื่อยมากกว่าปกติ
  
     
  จากคุณ Aooor - [ ๒๑ ส.ค. ๒๕๕๑  ๑๗:๑๓ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
     
  
  
     
  cc  
     
  จากคุณ cc - [ ๖ ต.ค. ๒๕๕๕  ๒๒:๓๘ น. ] - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
 
  ความคิดเห็นที่ ๑๔ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
  เนื่องเพราะมลพิษทางอากาศตามถนนเส้นนี้สูง 
จึงเป็นผลให้นักกีฬามีระดับความเหนื่อยค่อนข้างสูงด้วย

แก้เป็น 
 
ถนนสายนี้มีมลพิษทางอากาศมาก ส่งผลให้นักกีฬาเหนื่อยค่อนข้างมากด้วย 
 
  
     
  จากคุณ พวงมะพร้าว - [ ๒๑ ส.ค. ๒๕๕๑  ๑๗:๓๔ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
  ความคิดเห็นที่ ๑๕ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
  แก้ไขเป็น ;
นักกีฬามีระดับความเหนื่อยค่อนข้างสูงเนื่องด้วยมลพิษทางอากาศตามถนนเส้นนี้สูง
  
     
  จากคุณ ผีเสื้อเสฉวน - [ ๒๑ ส.ค. ๒๕๕๑  ๑๘:๑๘ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
  ความคิดเห็นที่ ๑๖ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
  จ. ระดับความเหนื่อยล้าของนักกีฬา เพิ่มตามระดับมลพิษบนถนน
ง. เหตุเพราะมีมลพิษมากบนถนน ผลก็คือนักกีฬาต้องเหนื่อยกว่าปกติ
  
     
  จากคุณ มะอุง / Ms. Johnson - [ ๒๒ ส.ค. ๒๕๕๑  ๐๐:๔๐ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
  ความคิดเห็นที่ ๑๘ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
  เนื่องเพราะมลพิษทางอากาศตามถนนเส้นนี้สูง 
จึงเป็นผลให้นักกีฬามีระดับความเหนื่อยค่อนข้างสูงด้วย
เป็น
ถนนสายนี้มีมลพิษทางอากาศมาก ส่งผลให้นักกีฬาเหนื่อยง่าย
สาธุ+!
 
  
     
  จากคุณ ปีกบางสีเขียวอ่อน - [ ๒๒ ส.ค. ๒๕๕๑  ๒๐:๕๕ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
  ความคิดเห็นที่ ๑๙ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
  แก้ไขเป็น
เนื่องจากระดับมลพิษทางอากาศบนถนนสายนี้สูง ส่งผลให้นักกีฬาเหนื่อยล้าง่าย
  
     
  จากคุณ ฟันเฟืองกลมอันน้อย - [ ๒๒ ส.ค. ๒๕๕๑  ๒๑:๔๔ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
  ความคิดเห็นที่ ๒๐ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
  ถนนสายนี้มีมลพิษมาก จึงพลอยทำให้นักกีฬาเหนื่อยมากไปด้วย  
     
  จากคุณ lapause - [ ๒๒ ส.ค. ๒๕๕๑  ๒๒:๑๙ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
  ความคิดเห็นที่ ๒๑ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
  เฉลย

เหตุเพราะถนนสายนี้มีอากาศเป็นพิษมาก
จึงทำให้นักกีฬาเหนื่อยง่าย

หรือ

เหตุเพราะอากาศเป็นพิษมากตามถนนสายนี้
จึงทำให้นักกีฬาเหนื่อยง่าย
 
--------------------------------------------------------------
ผู้ตอบถูก โปรดส่งชื่อ ที่อยู่ และอีเมลไปยัง editor@bflybook.com
เพื่อจะส่งหนังสือรางวัลให้ครับ
 
ถัดจากนี้ไปดูรายการใหญ่ที่ ข่าวผีเสื้อ
 
  
     
  จากคุณ บรรณาธิการฝึกหัด - [ ๒๓ ส.ค. ๒๕๕๑  ๐๐:๓๒ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
  ความคิดเห็นที่ ๒๒ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
  เนื่องจากมลพิษทางอากาศในบริเวณถนนเส้นนี้มีสูง
จึงมีผลให้นักกีฬามีอาการเหนื่อยมากขึ้นด้วย
  
     
  จากคุณ มะขาม - [ ๒๓ ก.ย. ๒๕๕๑  ๑๔:๑๕ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
  ความคิดเห็นที่ ๒๓ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
  --- ความเห็นที่ ๒๒ ครับ
หัวข้อนี้หมดเขตไปแล้วครับ โปรดดูคำเฉลัยข้างบนครับ
ตัวสีแดงๆ
  
     
  จากคุณ บรรณาธิการฝึกหัด - [ ๒๓ ก.ย. ๒๕๕๑  ๑๕:๒๒ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 

แสดงความคิดเห็น :
สีพื้น :
ตำแหน่ง :
ชื่อผู้ส่ง :
       
     
สำนักพิมพ์ผีเสื้อ ๕/๔ ถนนสุขุมวิท ซอย ๒๔ กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๖๖๓ ๔๖๖๐-๒
หนังสือของผีเสื้อ มิได้ ผลิต แต่ทำด้วย หัวใจ