ห้องสมุดจะดีไม่ได้ ถ้าไม่มีหนังสือดีให้ฅนอ่าน
  หน้าแรก   เฟซบุ๊คทั้งหลาย   หนังสือ   บทความ   ระบบหนังสือ   เกี่ยวกับผีเสื้อ   บันทึกถึงผีเสื้อ   ห้องสนทนา   โรงเรียนวิชาหนังสือ
  ดอนกิโฆเต้ฯ   ของเล่น   ของที่ระลึก   แผนที่เว็บ   คำถามเดิมๆ   นิตยสารหน้าจอ   สมัครสมาชิก   แก้ไขข้อมูลสมาชิก   สั่งซื้อหนังสือ
  หน้าแรก > ห้องสนทนา : ห้องบรรณาธิการต้นฉบับ > กระทู้
 
 
         
    กระทู้    
         
  ***คำหรือวลีเป็นภาษาไทย ครั้งที่ ๙ ส่งคำตอบภายในวันศุกร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๑***    
       
  แก้คำ หรือวลีต่อไปนี้เปนภาษาไทย

๑. พิการทางสายตา
๒. พิการทางแขน
๓. พิการทางขา
๔. พิการทางหู
 
ส่งคำตอบทางกระทู้นี้
ผู้ตอบถูกจะได้รับรางวัลเป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์ผีเสื้อ ฅนละ ๑ เล่ม

ขอให้สนุกและโชคดีครับ
   
       
  จากคุณ บรรณาธิการฝึกหัด - [ ๙ ส.ค. ๒๕๕๑  ๐๐:๑๑ น. ]    
       
  แสดงความคิดเห็น | แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม | ส่งต่อให้เพื่อน | พิมพ์หน้านี้     
         
         

  ความคิดเห็นที่ ๑ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
  ๑. พิการทางสายตา 
๒. พิการทางแขน
๓. พิการทางขา
๔. พิการทางหู 

๑. ตาพิการ หรือ ตาบอด  (คนตาเหล่ กับตาเข จะมีการมองเห็นผิดปกติที่นับว่าพิการทางสายตาด้วยหรือเปล่าไม่ทราบ) 
๒. แขนพิการ อาจเป็นแขนด้วน แขนคอก หรือแขนลีบ
๓. ขาพิการ  อาจเป็นขาเก ขาเป๋ หรือขาด้วน 
๔. หูพิการ หรือ หูหนวก (ใบหูแหว่งแต่การได้ยินเป็นปกติจะนับเป็นหูพิการด้วยหรือเปล่าไม่ทราบ)   
  
     
  จากคุณ พวงมะพร้าว - [ ๙ ส.ค. ๒๕๕๑  ๒๒:๒๓ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
  ความคิดเห็นที่ ๒ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
  ส่งคำตอบ 
๑.ตาพิการ
๒.แขนพิการ
๓.ขาพิการ
๔.หูพิการ
  
     
  จากคุณ ผีเสื้อเสฉวน - [ ๑๑ ส.ค. ๒๕๕๑  ๑๕:๐๖ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
  ความคิดเห็นที่ ๓ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
  ข้อ๔. หูหนวก ข้อ๑. ตาบอด ข้อ๒-๓ ไม่แน่ใจ ขอติดไว้ก่อนค่ะ..
 
  
     
  จากคุณ มะอุง / Ms. Johnson - [ ๑๑ ส.ค. ๒๕๕๑  ๑๙:๑๓ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
  ความคิดเห็นที่ ๔ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
  คำตอบ
1. ตาพิการ 2. แขนพิการ 3. ขาพิการ 4. หูพิการ
  
     
  จากคุณ แตะ - [ ๑๑ ส.ค. ๒๕๕๑  ๒๓:๑๕ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
  ความคิดเห็นที่ ๕ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
  ๑. ตาบอด
๒. แขนด้วน
๓. ขาด้วน
๔. หูหนวก
 
  
     
  จากคุณ jimmo - [ ๑๒ ส.ค. ๒๕๕๑  ๐๒:๑๘ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
  ความคิดเห็นที่ ๖ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
  ที่คิดจะตอบ ท่านอื่นตอบไปหมดแล้ว 
ที่อยากจะตอบ มีดังนี้ค่ะ  
 
๑. ไม่เห็นทาง 
๒. ระยางค์หาย
๓. ด้วน กุด เป๋ 
๔. หูดับ 
 
 
ขำ ๆ ค่า~ 
  
     
  จากคุณ หนอนน้องเล็ก - [ ๑๒ ส.ค. ๒๕๕๑  ๐๙:๓๐ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
  ความคิดเห็นที่ ๗ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
  1.ตาพิการ  ก็น่าจะเป็น ตาบอด  (หรือผู้ทุพพลภาพทางสายตา)
2.แขนพิการ  แขนหัก แขนด้วน
3.ขาพิการขา ก็ ขาเป๋ ขาเก  ขาหัก ขาขาด
4.หูพิการ  หูหนวก หูไม่สามารถฟังเสียงได้ตามปกติ
ทั้งหมดนี่คือผู้ทุพพลภาพ
  
     
  จากคุณ อัสลาน - [ ๑๒ ส.ค. ๒๕๕๑  ๑๕:๒๔ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
  ความคิดเห็นที่ ๘ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
  สวัสดีครับ

นับถอยหลัง---วันนี้ เที่ยงคืนนะครับ
 
โชคดีครับ
  
     
  จากคุณ บรรณาธิการฝึกหัด - [ ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๑  ๑๓:๑๐ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
  ความคิดเห็นที่ ๙ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
  ๑. ตาพิการ
๒.แขนพิการ
๓. ขาพิการ
๔. หูพิการ
 ขออีกซักเล่ม
  
     
  จากคุณ Aooor - [ ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๑  ๑๗:๒๙ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
  ความคิดเห็นที่ ๑๐ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
  ร่างกายไม่สมประกอบ  รองอีกครั้งค่ะเผื่อได้  
     
  จากคุณ Aooor - [ ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๑  ๑๗:๓๐ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
  ความคิดเห็นที่ ๑๑ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
  ร่วมสนุกอีกครั้งค่ะ
ตาบอด
แขนพิการ
ขาพิการ
หูหนวก
 
  
     
  จากคุณ lapause - [ ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๑  ๒๐:๐๔ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
  ความคิดเห็นที่ ๑๒ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
  ๑. ตาพิการ หรือตาบอด
๒. แขนพิการ
๓.ขาพิการ
๔. หูหนวก
  
     
  จากคุณ kimmy - [ ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๑  ๒๒:๕๔ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
  ความคิดเห็นที่ ๑๓ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
  ต่อจากคห.๓
ข้อ๒ แขนพิการ ข้อ๓ ขาพิการ
  
     
  จากคุณ มะอุง / Ms. Johnson - [ ๑๖ ส.ค. ๒๕๕๑  ๐๐:๑๕ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
  ความคิดเห็นที่ ๑๔ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
   เฉลย

๑. ดวงตาพิการ หรือ นัยน์ตาพิการ
๒. แขนพิการ
๓. ขาพิการ
๔. หูพิการ
 
หลุมพรางอยู่ที่ ข้อ ๑. นั่นแหละครับ

 
  
     
  จากคุณ บรรณาธิการฝึกหัด - [ ๑๖ ส.ค. ๒๕๕๑  ๐๐:๒๑ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
  ความคิดเห็นที่ ๑๕ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
  เซ็งเลย..ตกหลุมตื้นๆ   
     
  จากคุณ มะอุง / Ms. Johnson - [ ๑๖ ส.ค. ๒๕๕๑  ๐๑:๓๖ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
  ความคิดเห็นที่ ๑๖ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
  อืม...แล้วก็ตกลงในหลุมพรางจริงด้วย  
     
  จากคุณ ผีเสื้อเสฉวน - [ ๒๑ ส.ค. ๒๕๕๑  ๑๘:๑๔ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 

แสดงความคิดเห็น :
สีพื้น :
ตำแหน่ง :
ชื่อผู้ส่ง :
       
     
สำนักพิมพ์ผีเสื้อ ๕/๔ ถนนสุขุมวิท ซอย ๒๔ กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๖๖๓ ๔๖๖๐-๒
หนังสือของผีเสื้อ มิได้ ผลิต แต่ทำด้วย หัวใจ