เว็บไซต์นี้เปิดเมื่อ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ เวลา ๙ นาฬิกา ๙ นาฑี
  หน้าแรก   เฟซบุ๊คทั้งหลาย   หนังสือ   บทความ   ระบบหนังสือ   เกี่ยวกับผีเสื้อ   บันทึกถึงผีเสื้อ   ห้องสนทนา   โรงเรียนวิชาหนังสือ
  ดอนกิโฆเต้ฯ   ของเล่น   ของที่ระลึก   แผนที่เว็บ   คำถามเดิมๆ   นิตยสารหน้าจอ   สมัครสมาชิก   แก้ไขข้อมูลสมาชิก   สั่งซื้อหนังสือ
  หน้าแรก > ห้องสนทนา : ห้องบรรณาธิการต้นฉบับ > กระทู้
 
 
         
    กระทู้    
         
  ***ประโยคแก้ต้นฉบับ ครั้งที่ ๘ หมดเขตส่งคำตอบ วันศุกร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ ***    
       
  ความเป็นมา
ตัวแทนของรัฐบาลไทยและรัฐบาลกัมพูชา ประชุมกันเมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑
เรื่อง "ปัญหาปราสาทพระวิหาร" เมื่อประชุมเสร็จ ก็มีข่าวทางโทรทัศน์ว่า

"---แม้การประชุมวันนี้จะประสบความล้มเหลวในการตกลง"

คำถามคือ ประโยคภาษาไทย ควรพูดอย่างไร
คราวนี้อาจจะยากขึ้นเล็กน้อย เพราะต้องการคำตอบ ๒ ประโยค
เป็นประโยคที่ต่างกัน แต่คล้ายๆ กัน และได้ความหมายเหมือนกัน
 
ขอให้โชคดีครับ
   
       
  จากคุณ บรรณาธิการฝึกหัด - [ ๒๑ ก.ค ๒๕๕๑  ๒๒:๐๕ น. ]    
       
  แสดงความคิดเห็น | แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม | ส่งต่อให้เพื่อน | พิมพ์หน้านี้     
         
         

  ความคิดเห็นที่ ๑ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
  "-แม้จะตกลงกันไม่ได้ในการประชุมวันนี้"
 
  
     
  จากคุณ หนอนน้องเล็ก - [ ๒๑ ก.ค ๒๕๕๑  ๒๒:๔๕ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
  ความคิดเห็นที่ ๒ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
  แม้ข้อตกลงของการประชุมในวันนี้จะล้มเหลว  
     
  จากคุณ Aooor - [ ๒๒ ก.ค ๒๕๕๑  ๐๙:๑๒ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
  ความคิดเห็นที่ ๓ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
  สวัสดีครับ
 
โปรดตอบ ๒ ประโยคครับ
  
     
  จากคุณ บรรณาธิการฝึกหัด - [ ๒๒ ก.ค ๒๕๕๑  ๑๒:๐๘ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
  ความคิดเห็นที่ ๔ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
   
โปรดเลือกคำตอบที่ถูกที่สุด๒ข้อเพื่อพิจารณา 

ก. ---ถึงแม้ว่าผลการประชุมวันนี้จะล้มเหลว

ข. ---ถึงแม้ว่าการประชุมวันนี้จะไม่ประสบผลสำเร็จ

ค. ---ถึงแม้ว่าการประชุมวันนี้จะไม่บรรลุข้อตกลง

ง.  ---ถึงแม้ว่าผลการประชุมในวันนี้จะตกลงกันไม่ได้

จ. ---ถึงแม้ว่าการประชุมวันนี้จะหาข้อตกลงไม่ได้

ฉ. ---ถึงแม้ว่าข้อตกลงในการประชุมวันนี้จะล้มเหลวก็ตาม

ช. ---ถึงแม้ว่าข้อตกลงที่ยื่นในการประชุมวันนี้จะล้มเหลวก็ตาม

 
  
     
  จากคุณ มะอุง / Ms. Johnson - [ ๒๒ ก.ค ๒๕๕๑  ๑๒:๓๓ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
  ความคิดเห็นที่ ๕ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
  ความเห็นที่ ๔ มาแปลก
เลือกให้ไม่ได้หรอกครับ ส่งมาตั้ง ๗ คำตอบ จะให้เลือกเหลือ ๒
เดี๋ยวก็คงมีฅนเอาอย่างส่ง ๓๐ คำตอบ หรือ ๙๐ คำตอบ
  
     
  จากคุณ บรรณาธิการฝึกหัด - [ ๒๒ ก.ค ๒๕๕๑  ๑๒:๕๙ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
  ความคิดเห็นที่ ๖ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
  1.แม้ข้อตกลงของการประชุมในวันนี้จะล้มเหลว 
2. แม้ว่าการประชุมในวันนี้จะทำให้ข้อตกลงล้มเหลว
  
     
  จากคุณ Aooor - [ ๒๒ ก.ค ๒๕๕๑  ๑๓:๒๓ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
  ความคิดเห็นที่ ๗ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
  เอาใหม่ค่ะ
๒ ประโยค...ค่ะ

"-แม้ผู้เข้าร่วมประชุมจะตกลงกันไม่ได้ในวันนี้"   กับ   "-แม้การประชุมเรื่องข้อตกลงในวันนี้จะไม่สำเร็จ"
  
     
  จากคุณ หนอนน้องเล็ก - [ ๒๒ ก.ค ๒๕๕๑  ๑๘:๑๕ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
  ความคิดเห็นที่ ๘ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
  
อ่านโจทย์ตั้งนานแน่ะ กว่าจะเข้าใจ (แถมยังไม่แน่ว่าจะเข้าใจถูก ฮ่าๆ 
สงสัยสมองจะเริ่มฝ่อ  
ตอบเลยดีกว่า 
 
๑. ---แม้จะ(ยัง)ตกลงกันไม่ได้ในการประชุมวันนี้  
 
๒. ---แม้วันนี้จะประชุมแล้วยังตกลงกันไม่ได้ 
 
(ประโยคนี้ต้องเชื่อมกับประโยคก่อนหน้า หรือประโยคถัดไป รู้สึกว่าน่าจะมีคำว่า "ยัง" ช่วยเสริมความด้วย) 
 
  
     
  จากคุณ พวงมะพร้าว - [ ๒๓ ก.ค ๒๕๕๑  ๑๒:๐๕ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
  ความคิดเห็นที่ ๙ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
   1 ถึงแม้ว่าการประชุมวันนี้จะหาข้อยุติไม่ได้
2 ถึงแม้ว่า ผลของการประชุมวันนี้จะไม่ประสบความสำเร็จ
  
     
  จากคุณ คูกา - [ ๒๓ ก.ค ๒๕๕๑  ๑๗:๕๒ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
  ความคิดเห็นที่ ๑๐ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
  ๑. แม้ในการประชุมวันนี้จะยังตกลงกันไม่ได้
๒. แม้จะยังตกลงกันไม่ได้ในการประชุมวันนี้
  
     
  จากคุณ lapause - [ ๒๔ ก.ค ๒๕๕๑  ๒๐:๐๒ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
  ความคิดเห็นที่ ๑๑ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
   
แม้การประชุมวันนี้จะประสบความล้มเหลวในการตกลง
1. แม้ข้อตกลงในที่ประชุมจะไม่ประสบผลสำเร็จ
2. ถึงแม้จะไม่เกิดข้อตกลงในการประชุมวันนี้ .. แต่ทว่า ....
 
  
     
  จากคุณ sirimaya - [ ๒๔ ก.ค ๒๕๕๑  ๒๐:๓๕ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
  ความคิดเห็นที่ ๑๒ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
  ขอร่วมสนุกด้วยค่ะ
๑. การประชุมตกลงในวันนี้ แม้ว่าจะประสบความล้มเหลว......
๒. แม้การประชุมตกลงในวันนี้จะประสบความล้มเหลว ....
  
     
  จากคุณ kimmy - [ ๒๔ ก.ค ๒๕๕๑  ๒๒:๓๐ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
  ความคิดเห็นที่ ๑๓ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
   
ต่อจากข้อ๔..

ฃ. คำตอบเหมือนข้อ ก. ถึงข้อ ช. แต่เปลี่ยนจาก ถึงแม้ว่า เป็น แม้” เฉยๆ

ฅ. คำตอบเหมือนข้อ ฉ. และข้อ ช. ภายใต้เงื่อนไขข้อ ฃ. แต่ขอตัด ก็ตาม

ซ.   “—แม้การประชุมวันนี้จะไม่มีข้อตกลงร่วมกัน

ฌ.  “—แม้การประชุมวันนี้จะหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้

ญ.  “—แม้ข้อตกลงในการประชุมวันนี้ จะไม่ประสบความสำเร็จ

ฎ.   “—แม้การประชุมวันนี้จะยุติปัญหาไม่ได้

ฏ.  “—แม้วันนี้จะไม่มีข้อตกลงจากการประชุม

ฐ.  “—แม้ข้อตกลงจากที่ประชุมวันนี้จะล้มเหลว

ฑ.  คำตอบเหมือนข้อ ซ. ถึงข้อ ฐ. แต่เปลี่ยนจาก แม้ เป็น ถึงแม้ว่า

งวดนี้มันต้องมีถูกซักตัวล่ะน่า..
  
     
  จากคุณ มะอุง / Ms. Johnson - [ ๓๑ ก.ค ๒๕๕๑  ๐๑:๑๘ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
  ความคิดเห็นที่ ๑๔ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
   เฉลย
 
๑. แม้การประชุมวันนี้จะล้มเหลว
 
๒. แม้การประชุมวันนี้จะตกลงกันไม่ได้

ผู้ตอบถูก โปรดส่งชื่อและที่อยู่ไปยัง editor@bflybook.com

ขอบคุณครับ
 
  
     
  จากคุณ บรรณาธิการฝึกหัด - [ ๒ ส.ค. ๒๕๕๑  ๐๐:๒๔ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
  ความคิดเห็นที่ ๑๕ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
  เอ๋  
ยังไม่หมดเขตเลย เฉลยแล้วหรือคะ  
 
 
  
     
  จากคุณ พวงมะพร้าว - [ ๒ ส.ค. ๒๕๕๑  ๑๒:๑๙ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
  ความคิดเห็นที่ ๑๖ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
  นั่นสิคะ..อุตส่าห์เข้ามาตอบจะให้ถึง ฮ. 
คำเฉลยข้อ๑ แม้การประชุมวันนี้จะล้มเหลว น่าจะหมายถึงมีเหตุขัดข้อง จึงไม่มีการประชุมเกิดขึ้นนะคะ
คห.๑๓/ฃ ซึ่งแปลงมาจาก คห.๔/ก. จึงเสนอ
แม้ผลการประชุมวันนี้จะล้มเหลว
คำเฉลยข้อ๒ แม้การประชุมวันนี้จะตกลงกันไม่ได้
ใกล้เคียงกับ
คห. ๑๓/ฃ ซึ่งแปลงมาจาก คห. ๔/ง
แม้ผลการประชุมวันนี้จะตกลงกันไม่ได้
อย่างนี้ถือว่าได้มั้ยคะ? ถ้าไม่ได้ก็เอาเก็บเป็นคะแนนสะสม หลายเกมรวมกันเป็นรางวัล๑เล่ม..
  
     
  จากคุณ มะอุง / Ms. Johnson - [ ๒ ส.ค. ๒๕๕๑  ๑๕:๒๕ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
  ความคิดเห็นที่ ๑๘ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
  ขออภัยครับ
 
บรรณาธิการฝึกหัด มึน 

สรุปว่า ผู้ตอบคำถามทุกฅน ตั้งแต่ความเห็นที่ ๑-๑๖ เป็นผู้ตอบถูกครับ

โปรดส่งชื่อ-สกุล ที่อยู่ไปยัง editor@bflybook.com
เพื่อส่งหนังสือรางวัลให้ทางไปรษณีย์ครับ
 
ขออภัย และขอขอบคุณ
  
     
  จากคุณ บรรณาธิการฝึกหัด - [ ๒ ส.ค. ๒๕๕๑  ๒๐:๐๑ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
  ความคิดเห็นที่ ๑๙ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
  หมดเขตวันที่8นี่นา คุณบรรณาธิการฝึกหัด   
     
  จากคุณ mmmeryy - [ ๒ ส.ค. ๒๕๕๑  ๒๒:๕๕ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
  ความคิดเห็นที่ ๒๐ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
     
  อย่างนี้ก็อดนะซิ  
     
  จากคุณ ผีเสื้อเสฉวน - [ ๖ ส.ค. ๒๕๕๑  ๑๔:๕๓ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 

แสดงความคิดเห็น :
สีพื้น :
ตำแหน่ง :
ชื่อผู้ส่ง :
       
     
สำนักพิมพ์ผีเสื้อ ๕/๔ ถนนสุขุมวิท ซอย ๒๔ กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๖๖๓ ๔๖๖๐-๒
ฅนไทย แปลว่า รู้อ่าน รู้คิด รู้ทำสิ่งดี