ประเทศไทยไม่ร่ำรวยนัก โปรดให้หนังสือทุกเล่มอยู่ได้หลายชั่วอายุฅน
  หน้าแรก   เฟซบุ๊คทั้งหลาย   หนังสือ   บทความ   ระบบหนังสือ   เกี่ยวกับผีเสื้อ   บันทึกถึงผีเสื้อ   ห้องสนทนา   โรงเรียนวิชาหนังสือ
  ดอนกิโฆเต้ฯ   ของเล่น   ของที่ระลึก   แผนที่เว็บ   คำถามเดิมๆ   นิตยสารหน้าจอ   สมัครสมาชิก   แก้ไขข้อมูลสมาชิก   สั่งซื้อหนังสือ
  หน้าแรก > ห้องสนทนา > ข้อตกลงก่อนเริ่มวงสนทนา
   
 
 
 
 
 
 
ข้อตกลงก่อนเริ่มวงสนทนา
 
 
 
ห้องสนทนา --- ขอต้อนรับผู้อ่านทุกท่าน
เพื่อให้การสนทนาพูดคุยในห้อง และตามโต๊ะต่างๆ เป็นไปราบรื่น มีประโยชน์ ขอทำความเข้าใจและตกลงกันก่อนสั้นๆ คือ
        - โปรด สมัครสมาชิก ก่อนเริ่มการสนทนา เพื่อให้การพูดคุยเป็นไปฉันมิตร อย่าง
สร้างสรรค์ มีประโยชน์ และไม่สูญเปล่าที่เข้ามาในเว็บไซต์นี้
        - สมาชิกที่กรอกข้อความรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งรหัสผ่านให้ทางอีเมล
         - สำนักพิมพ์ผีเสื้อ จะส่งบัตรสมาชิกและของที่ระลึกให้สมาชิกถึงบ้านหรือสถานที่อยู่ทางไปรษณีย์ซึ่งแจ้งไว้ และจะใช้บัตรสมาชิกนั้นเพื่อประโยชน์ระหว่างสมาชิกกับสำนักพิมพ์ผีเสื้อ และเว็บไซต์นี้ในเรื่องต่างๆ ในโอกาสต่อไป
        - เว็บไซต์ผีเสื้อ เชื่อว่า ‘ห้องสนทนา’ จะเป็นที่ชื่นชอบของผู้อ่าน และเกิดประโยชน์ แก่ผู้อ่านอย่างกว้างขวาง ในชั้นแรกนี้เปิดไว้ ๕ ห้อง กับอีก ๑ โต๊ะ คือ
 
ห้องโถง เป็นห้องรวมสำหรับพูดคุยทุกเรื่อง แต่เพื่อให้เฉพาะเจาะจงตรงเป้าหมาย และรวดเร็ว ก็อาจใช้ห้องเฉพาะสำหรับเรื่องนั้นๆ คือ
 
ห้องคุยกันวันนี้ สำหรับการพูดคุยเรื่องทั่วไป
 
ห้องบรรณาธิการต้นฉบับ สำหรับสนทนาหรือตั้งคำถามเกี่ยวด้วยเรื่องต้นฉบับ การตรวจแก้ต้นฉบับ ปัญหาเรื่องการใช้คำ กลุ่มผู้ทำงานเกี่ยวข้องกับหนังสือที่นอกเหนือจากนักอ่าน เช่น นักเขียน นักแปล บรรณาธิการ บรรณาธิการต้นฉบับทั้งหลาย และแม้แต่ผู้ตรวจทานต้นฉบับ หรือช่างเรียงพิมพ์ อาจเข้ามาใช้ประโยชน์ในห้องนี้
 
ห้องข่าวสารกิจกรรม สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ และแจ้งข่าวสารอันเป็นประโยชน์ในระบบหนังสือและวงการอื่นๆ
 
(ห้อง)โต๊ะต้นฉบับ สำหรับนักเขียน ส่งต้นฉบับให้เพื่อนๆ ช่วยกันอ่าน ช่วยกันวิพากษ์วิจารณ์ ทั้งต้นฉบับเขียน และต้นฉบับแปล (ยกเว้นต้นฉบับที่ลอกของฅนอื่น)
 
คุยกับบรรณาธิการ (จะเรียกว่าห้อง โต๊ะ หรือเก้าอี้ ก็ได้) สำหรับผู้อ่าน หรือสมาชิก ผู้สนใจทั้งหลาย ประสงค์จะตั้งคำถามถึงบรรณาธิการฅนใดฅนหนึ่ง หรือพูดคุยกับบรรณาธิการเรื่องใดก็ตาม บรรณาธิการจะ ‘มาตอบ’ ในห้องนี้เอง หรือ ฝาก‘ตอบมา’ อาจจะช้าหรือเร็ว แต่จะตอบและพูดคุยด้วยแน่ๆ
   
  เว็บไซต์ www.bflybook.com ไม่ได้แถลงเงื่อนไขกติกาทางกฎหมายเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตไว้ ด้วยเชื่อว่า ผู้อ่านที่เข้ามาสื่อสารในอินเทอร์เน็ตคงรู้และเข้าใจพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยเรื่องนี้ดีอยู่แล้ว
   
  ในอนาคตสมาชิกอาจเปิดห้องเพิ่มขึ้นอีกได้
   
  ข่าวสารต่างๆที่รวดเร็วของ www.bflybook.com อยู่ที่ www.bflybook.net
   
   
   
   
   
   
   
 
     
 

สำนักพิมพ์ผีเสื้อ ๕/๔ ถนนสุขุมวิท ซอย ๒๔ กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๖๖๓ ๔๖๖๐-๒
การมีโอกาสอ่านหนังสือดี นับเป็นโชคของมนุษย์