เมื่อรัฐบาลไม่รู้จัก ‘หนังสือ’ จะให้ผู้คนในชาติอ่านหนังสือกันมากๆ ได้อย่างไร
  หน้าแรก   เฟซบุ๊คทั้งหลาย   หนังสือ   บทความ   ระบบหนังสือ   เกี่ยวกับผีเสื้อ   บันทึกถึงผีเสื้อ   ห้องสนทนา   โรงเรียนวิชาหนังสือ
  ดอนกิโฆเต้ฯ   ของเล่น   ของที่ระลึก   แผนที่เว็บ   คำถามเดิมๆ   นิตยสารหน้าจอ   สมัครสมาชิก   แก้ไขข้อมูลสมาชิก   สั่งซื้อหนังสือ
  หน้าแรก > ของเล่น > รายละเอียด
 
 
   
 
ภาพหน้าจอ
ที่คั่นหนังสือ
ปฏิทิน
 
 

รายละเอียดปฏิทินผีเสื้อ
กรอบและฐานปฎิทิน ขึ้นรูปด้วยแผ่นอะคลิริคใสชนิดหนาพิเศษ

           ขนาดฐาน ๗.๐ x ๑๐.๔ ซ.ม.
           สูง ๑๕.๕ กว้าง ๑๐.๔ ซ.ม.

แผ่นปฏิทินอัดขยายด้วยกระดาษอัดรูป ขนาด ๑๐.๔ x ๑๕.๕ ซ.ม. จำนวน ๑๔ แผ่น
ฐานปฏิทินแสดงแผ่นปฏิทินรายวันได้พร้อมกัน ๒ เดือน ในแต่ละเดือนแสดงวันหยุด วันเทศกาลต่างๆ
ฐานปฏิทินนี้ทำด้วยวัสดุชนิดพิเศษ ใช้เป็นกรอบรูปแนวตั้งสำหรับรูปถ่ายขนาด ๔ x ๖ นิ้ว ได้อย่างดี

จัดทำไว้จำนวน ๑๐๐ ชุด ผู้สนใจสั่งซื้อได้ ราคาชุดละ ๑๓๕ บาท (รวมค่าบรรจุหีบห่อและค่าส่งลงทะเบียน)

ส่งธนาณัติ
สั่งจ่ายในนาม 'บริษัทสำนักพิมพ์ผีเสื้อ จำกัด' ระบุจ่ายไปรษณีย์สันติสุข (เพียงแห่งเดียว)
๕/๔ ถนนสุขุมวิท ซอย ๒๔ กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางกะปิ
ชื่อบัญชี 'บริษัทสำนักพิมพ์ผีเสื้อ จำกัด' บัญชีเลขที่ ๐๙๖-๑๐๔๓๒๔-๗
ส่งสำเนาใบโอนเงินที่ โทรสาร ๐๒-๒๖๑-๓๘๖๓ โทรศัพท์ ๐๒-๖๖๓-๔๖๖๐-๒สำนักพิมพ์ผีเสื้อ ๕/๔ ถนนสุขุมวิท ซอย ๒๔ กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๖๖๓ ๔๖๖๐-๒
หนังสือของผีเสื้อ มิได้ ผลิต แต่ทำด้วย หัวใจ