ผกาวดี เทพหัสดิน ณ อยุธยา
หรือ อาจารย์ผกาวดี อุตตโมทย์
ผู้อุทิศแก่ระบบหนังสือ ผู้ก่อตั้งครอบครัวสำนักพิมพ์ผีเสื้อ
ผู้อุปถัมภ์กิจการทั้งปวงของผีเสื้อ
ถึงแก่กรรมแล้ว เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔
 
ดาวประจำเมือง---ลอยดวงลับโลก
สั่งว่าอย่าโศกอย่าเศร้าหมอง
อย่าท้ออย่าถอยค่อยค่อยตรอง
ประคองเภตราไปในน่านน้ำ ฯ
 
โน่น ดาวประจำเมือง แม้นจะอยู่ ณ ฟากฟ้าไหน
ในยามกลางวันหรือค่ำคืน ในคืนเดือนหงายหรือเดือนมืด
ดาวประจำเมืองก็เป็นดาวประจำเมือง
ส่องสว่าง นำทางชีวิต ความรู้คิด และความดีงาม เสมอ
ตลอดกาล
 
(วันเสาร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๔)
   หน้าเว็บที่ผ่านมา >>
 
ข่าวผีเสื้อ หนังสือ บทความ ระบบหนังสือ เกี่ยวกับผีเสื้อ บันทึกถึงผีเสื้อ
ห้องสนทนา โรงเรียนวิชาหนังสือ ดอนกิโฆเต้ฯ ของเล่น ของที่ระลึก แผนที่เว็บ
คำถามเดิมๆ นิตยสารหน้าจอ สมัครสมาชิก
Bflybook Facebook Makut Facebook
 
สำนักพิมพ์ผีเสื้อ ๕/๔ ถนนสุขุมวิท ซอย ๒๔ กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๖๖๓ ๔๖๖๐-๒
ฅนไทยทุกฅน ควรมีโอกาสอ่านหนังสือได้เท่าเทียมกัน