เนื่องในโอกาส ๘๘ ปี นับแต่พิมพ์ครั้งแรก
และปีที่ ๕๐ ‘ปรัชญาชีวิต’ ฉบับแปลภาษาไทย
เพื่อคารวะผู้นิพนธ์ และผู้ถอดความ
สำนักพิมพ์ผีเสื้อ
ขอเชิญร่วมงานสนทนา
The Prophet คาลิล ยิบราน 128-88
ปรัชญาชีวิต ระวี ภาวิไล 85-50
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
ห้องมีตติงรูม ๓
วันอังคาร ที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
 
อ่านบทความ
ฉะนั้นประเทศนี้ จะถึงแก่หายนะในที่สุด
ด้วยหนังสือนี่แหละ ไม่ใช่อย่างอื่นเลย
ไม่ต้องมีใครมารบ มาทำอะไรหรอก
 
(วันศุกร์ ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๔)
   หน้าเว็บที่ผ่านมา >>
 
ข่าวผีเสื้อ หนังสือ บทความ ระบบหนังสือ เกี่ยวกับผีเสื้อ บันทึกถึงผีเสื้อ
ห้องสนทนา โรงเรียนวิชาหนังสือ ดอนกิโฆเต้ฯ ของเล่น ของที่ระลึก แผนที่เว็บ
คำถามเดิมๆ นิตยสารหน้าจอ สมัครสมาชิก
Bflybook Facebook Makut Facebook
 
สำนักพิมพ์ผีเสื้อ ๕/๔ ถนนสุขุมวิท ซอย ๒๔ กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๖๖๓ ๔๖๖๐-๒
ฅนไทยทุกฅน ควรมีโอกาสอ่านหนังสือได้เท่าเทียมกัน