เริ่มต้น พ.ศ. ๒๕๕๔
ขอส่งความสุขเล็กๆ น้อยๆ
ถึงผู้อ่าน และผู้ไม่ได้อ่านของผีเสื้อ
และโปรดช่วยกันยับยั้ง
ร่างพระราชกฤษฎีกา
การบริจาคหนังสือเสรีของรัฐบาล
อันจะนำหายนะมาสู่ประเทศชาติ
 
อ่านบทความ หรือฟังเสียง
หนังสือ "แนวคิดเสนอรัฐบาล สังคมหนังสือ
และสังคมการอ่านในประเทศไทย"
 
(วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓)
   หน้าเว็บที่ผ่านมา >>
 
ข่าวผีเสื้อ หนังสือ บทความ ระบบหนังสือ เกี่ยวกับผีเสื้อ บันทึกถึงผีเสื้อ
ห้องสนทนา โรงเรียนวิชาหนังสือ ดอนกิโฆเต้ฯ ของเล่น ของที่ระลึก แผนที่เว็บ
คำถามเดิมๆ นิตยสารหน้าจอ สมัครสมาชิก
Bflybook Facebook Makut Facebook
 
สำนักพิมพ์ผีเสื้อ ๕/๔ ถนนสุขุมวิท ซอย ๒๔ กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๖๖๓ ๔๖๖๐-๒
ฅนไทยทุกฅน ควรมีโอกาสอ่านหนังสือได้เท่าเทียมกัน