จาก ผีเสื้อแห่งประเทศไทย
เพื่อช่วยชาวเฮติผู้ทุกข์
ด้วยการสั่งซื้อหนังสือของผีเสื้อ
รายได้ทั้งหมด
จากการสั่งซื้อทางไปรษณีย์
ระหว่างเดือน
มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
จะมอบให้แก่ผู้ทุกข์ยากชาวเฮติ
ขอเชิญร่วมกุศลครั้งนี้
 
(วันศุกร์ ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๓)
 
หน้าเว็บที่ผ่านมา >>
 
ข่าวผีเสื้อ หนังสือ บทความ ระบบหนังสือ เกี่ยวกับผีเสื้อ บันทึกถึงผีเสื้อ
ห้องสนทนา โรงเรียนวิชาหนังสือ ดอนกิโฆเต้ฯ ของเล่น ของที่ระลึก แผนที่เว็บ
คำถามเดิมๆ นิตยสารหน้าจอ สมัครสมาชิก
 
สำนักพิมพ์ผีเสื้อ ๕/๔ ถนนสุขุมวิท ซอย ๒๔ กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๖๖๓ ๔๖๖๐-๒
ฅนไทยทุกฅน ควรมีโอกาสอ่านหนังสือได้เท่าเทียมกัน