ของขวัญดีที่สุดสำหรับประชาชน
ที่พึงได้จากรัฐบาล คือ โอกาสแห่งการเรียนรู้
อย่างเท่าเทียม ทั่วถึง จริงจัง และจริงใจ
รัฐบาลที่ฉลาด ในประเทศพัฒนาทั้งหลาย
พยายามคิดเรื่องการศึกษา หนังสือ การอ่าน
และระบบห้องสมุดสาธารณะที่ดี ทั่วถ้วน
เพื่อฅนของตนจะได้ฉลาดรอบรู้ยิ่งขึ้น
รัฐบาลที่ฉลาด(แกมโกง) ในประเทศด้อยพัฒนา
มักทำทีเสมือนว่าสร้างแบบอย่างสิ่งดีๆ
แต่ก็เฉพาะพวกในเมืองหลวง และเมืองใหญ่
ส่วนผู้ฅนต่ำต้อย ด้อยการศึกษาของประเทศนั้น
คงได้แต่ความหวังจากเหยื่อล่อเล็กๆ น้อยๆ
เพื่อจะชักจูงได้ง่ายๆต่อไป ไม่รู้จบ กระมัง
 
(วันศุกร์ ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๒)
 
หน้าเว็บที่ผ่านมา >>
 
ข่าวผีเสื้อ หนังสือ บทความ ระบบหนังสือ เกี่ยวกับผีเสื้อ บันทึกถึงผีเสื้อ
ห้องสนทนา โรงเรียนวิชาหนังสือ ดอนกิโฆเต้ฯ ของเล่น ของที่ระลึก แผนที่เว็บ
คำถามเดิมๆ นิตยสารหน้าจอ สมัครสมาชิก
 
สำนักพิมพ์ผีเสื้อ ๕/๔ ถนนสุขุมวิท ซอย ๒๔ กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๖๖๓ ๔๖๖๐-๒
ฅนไทยทุกฅน ควรมีโอกาสอ่านหนังสือได้เท่าเทียมกัน