การอ่าน เป็น วาระแห่งชาติ ได้
ก็ต่อเมื่อ รู้ และแก้ปัญหาอันเป็นลูกโซ่ได้
การอ่านของชาติมีปัญหาทุกส่วน ทุกสาขา
เพียง ‘หนังสือ’ อย่างเดียว ประกอบด้วยปัญหา
ต้นฉบับ คือ ‘นักเขียน’ ‘นักแปล’
คุณภาพต้นฉบับที่พิมพ์เล่ม คือ ‘บรรณาธิการต้นฉบับ’
‘บรรณาธิการต้นฉบับแปล’ ‘ผู้ตรวจทาน’
คุณภาพหนังสือ คือ ‘ผู้จัดทำรูปเล่ม’ ‘รูปประกอบ’
การเผยแพร่ คือ ‘สำนักพิมพ์’ ‘นักวิจารณ์’ ‘ครูอาจารย์’
‘บรรณารักษ์’ ‘ร้านหนังสือ’ ‘หอสมุดแห่งชาติ’ ‘ห้องสมุด’
‘สื่อสารมวลชนทุกแขนง’ ‘ข้าราชการ’ ‘รัฐมนตรี’
‘พระราชบัญญัติหอสมุด’ และ ‘ระบบหนังสือของชาติ’
แม้แต่ปัญหาฅนตาบอด ฅนไม่รู้หนังสือ และ นักการเมือง
 
(วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๒)
 
หน้าเว็บที่ผ่านมา >>
 
ข่าวผีเสื้อ หนังสือ นิตยสารหน้าจอ บทความ ของเล่น บันทึกถึงผีเสื้อ
ห้องสนทนา ของที่ระลึก แผนที่เว็บ ดอนกิโฆเต้ฯ เกี่ยวกับผีเสื้อ
สมัครสมาชิก คำถามเดิมๆ โรงเรียนวิชาหนังสือ ระบบหนังสือ (ที่น่าจะเป็นของชาติ)
 
สำนักพิมพ์ผีเสื้อ ๕/๔ ถนนสุขุมวิท ซอย ๒๔ กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๖๖๓ ๔๖๖๐-๒
ฅนไทยทุกฅน ควรมีโอกาสอ่านหนังสือได้เท่าเทียมกัน