เชื่อหรือไม่ว่า ความคิด และความพยายาม
ให้ฅนไทยได้อ่านหนังสือ เท่าเทียม ทั่วถึง
ยังมีอยู่ในโลกนี้
และด้วยความเชื่อว่า ไม่ต้องใช้เงินมาก
บุคคลกลุ่มเล็กๆ พยายามเริ่มด้วยงานวิจัย
‘ระบบหนังสือหมุนเวียนในโรงเรียนประถมฯ’
และขยายต่อถึงการจัดตั้ง ‘ห้องสมุดหนังสือดี’
๑๐๐ แห่ง เพื่อนำร่องในเมืองหลวงกรุงเทพฯ
ใช้งบประมาณทั้งโครงการน้อยกว่าค่าเช่า
ร้านขายรองเท้าในห้างสรรพสินค้า!!!
เชิญพบกัน วันเสาร์ ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๒
ที่ห้องมีตติงรูม ๒ เริ่มเวลา ๑๓.๑๑ น.
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
 
(วันเสาร์ ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒)
 
หน้าเว็บที่ผ่านมา >>
 
ข่าวผีเสื้อ หนังสือ ผีเสื้อรายเดือน บทความ ของเล่น บันทึกถึงผีเสื้อ
ห้องสนทนา ของที่ระลึก แผนที่เว็บ ดอนกิโฆเต้ฯ เกี่ยวกับผีเสื้อ
สมัครสมาชิก คำถามเดิมๆ โรงเรียนวิชาหนังสือ ระบบหนังสือ (ที่น่าจะเป็นของชาติ)
 
สำนักพิมพ์ผีเสื้อ ๕/๔ ถนนสุขุมวิท ซอย ๒๔ กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๖๖๓ ๔๖๖๐-๒
ฅนไทยทุกฅน ควรมีโอกาสอ่านหนังสือได้เท่าเทียมกัน