ผมไม่กลัว โดย นิกโกโล อัมมานิติ
IO NOH HO PAURA : Niccolò Ammaniti
นวนิยายรางวัล Viareggio-Rapaci
นับเป็นรางวัลทรงอิทธิพลของอิตาลี
เป็นภาพยนตร์และแปลแล้วกว่า ๒๐ ภาษา
นักวิจารณ์กล่าวถึงเรื่องนี้กันว่า
'ไม่มีอะไรเอาชนะเรื่องดีๆ อย่างนี้ได้'
: Guardian
ศัพท์ใหม่ในภาษาอิตาลีสำหรับคำ
'พรสวรรค์' คือ 'อัมมานิติ'
: The Times
'ผลงานชิ้นเอกที่ยอดเยี่ยมและจริงแท้'
: Sleazenation
 
(วันอังคาร ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑)

หน้าเว็บที่ผ่านมา >>
 
ข่าวผีเสื้อ หนังสือ ผีเสื้อรายปักษ์ บทความ ของเล่น บันทึกถึงผีเสื้อ
ห้องสนทนา ของที่ระลึก แผนที่เว็บ ดอนกิโฆเต้ฯ เกี่ยวกับผีเสื้อ
สมัครสมาชิก คำถามเดิมๆ โรงเรียนวิชาหนังสือ ระบบหนังสือหมุนเวียน
 
สำนักพิมพ์ผีเสื้อ ๕/๔ ถนนสุขุมวิท ซอย ๒๔ กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๖๖๓ ๔๖๖๐-๒
'การทำหนังสือดี ก็เสมือนสร้างโบสถ์วิหาร'