หน้าเว็บ
ประเทศไทย---หากรัฐบาลไม่ใส่ใจ
เพาะเมล็ดพันธุ์แห่งการอ่าน การเรียนรู้
และสรรพวิชาที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนจัดการด้านความรู้ ความคิด
ความเข้าใจ ในระบบหนังสือ
ตั้งแต่ราก ให้หยั่งลึก ปักโคนมั่นคง ทั่วถึง
และไม่คิดเพียงต่อยอดอย่างง่ายๆ
หรือหวังผลใกล้ๆ  ตื้นๆ  เร็วๆ
เสียแต่วันนี้
อย่านับด้วยร้อยปีเลย จวบวารสิ้นโลก
กระทั่งบังเกิดดาวมนุษยชาติดวงใหม่
เราก็จะยังล้าหลังเรื่องหนังสือ
สืบไปชั่วนิรันดร์

(วันเปิดเว็บ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐)องขวัญดีที่สุดสำหรับประชาชน
ที่พึงได้จากรัฐบาล คือโอกาสแห่งการเรียนรู้
อย่างเท่าเทียม ทั่วถึง จริงจัง และจริงใจ
รัฐบาลที่ฉลาดในประเทศพัฒนา
พยายามคิดเรื่องการศึกษา หนังสือ การอ่าน
และระบบห้องสมุดสาธารณะที่ดี ทั่วถ้วน
เพื่อฅนของตนจะได้ฉลาดรอบรู้ยิ่งขึ้น
รัฐบาลที่ฉลาด (แกมโกง) ในประเทศด้อยพัฒนา
มักทำทีเสมือนว่าสร้างแบบอย่างสิ่งดีๆ
แต่เฉพาะในเมืองหลวงและเมืองใหญ่
ส่วนผู้ฅนต่ำต้อยด้อยการศึกษาของประเทศนั้น
คงได้แต่ความหวังจากเหยื่อล่อเล็กๆ น้อยๆ
เพื่อจะชักจูงได้ง่ายๆ ต่อไปไม่สิ้นสุด

(วันปีใหม่ ๑ มกราคม ๒๕๕๑)วดเหล้ามากมายมหาศาลในประเทศไทย
มากจนไม่อาจระบุตัวเลขแน่ชัด
มากจนในวันหนึ่งข้างหน้า
อาจจะมีฃวดเหล้านานาชนิด
ฃวดเครื่องดื่มของเมาหลากหลายยี่ห้อ
หลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศ
และโรงงานผลิตเหล้าในเมืองไทย
กองสุมทับถมจนท่วมท้นเป็นภูเขา
ครอบคลุมแผ่นดินประเทศไทย
และแล้ว อภินิหารก็บังเกิด
ฃวดเมรัย
กลายเป็น 'ฃวดใส่ปัญญา' ไปสิ้น
และคนไทยรู้คิด รู้อ่าน รู้จำ ---

(วันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๑)ควายกินหญ้า ค ควายไถนา ค ควายซื่อตรง
เอาหญ้าให้ควายกิน ควายก็ไถนา ซื่อ ๆ ตรง ๆ
เพราะควายเป็นสัตว์ซื่อตรง
ควายเป็นสัตว์กตัญญู ควายจึงเป็นสัตว์ดี
บางฅนชอบเลี้ยงควาย เพราะควายเลี้ยงง่าย
แต่ไม่มีใครชอบเป็นควาย
นอกจากควาย ชอบเป็นควาย ภูมิใจที่เป็นควาย
หรือบางที ควายอาจจะไม่อยากเป็นควายก็ได้
ที่ทนเป็นควาย เพราะเกิดมาเป็นควาย
บางฅนชอบพูดว่า สมน้ำหน้าเกิดมาเป็นควาย
แต่ควายน่าสงสาร ควายดูโง่ ควายดูเศร้า
เราจึงควรพูดว่า น่าสงสาร เกิดมาเป็นควาย
ต้องมีเหตุผลลึกลับบางอย่างแห่งการเป็นควาย

(วันเสาร์ ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๑)ฅน---ฅนไทย มิได้หมายถึงแต่ฅนกรุงเทพฯ
ฅนไทย อยู่ทั่วไปทุกจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน
เมื่อรัฐจะคิดสิ่งใดอันเป็นประโยชน์ทางสติปัญญา
ควรคิดและนึกถึงฅนไทยทั้งมวล
มิใช่นึกถึงแต่ฅนในเมืองใหญ่ เพราะเป็นพวกตน
หรือใกล้มือ ทำง่าย เอื้อประโยชน์พวกพ้องง่าย
และสื่อมวลชนพูดถึงเร็ว โฆษณาง่าย
หรือรัฐไม่อยากให้ฅนไทยส่วนมากมีสติปัญญา
ด้วยเหตุที่ฅนฉลาดมีสติปัญญานั้นปกครองยาก
แต่พึงรู้เถิด การรังแกฉ้อฉลทางสติปัญญานั้น
นับเป็นบาปหนักประการหนึ่ง
ฅนก่อบาปแก่ฅนไร้ทางดิ้นรนต่อสู้ทางความคิด
ต้องตกนรกอเวจี

(วันสงกรานต์ จันทร์ที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๑)ระฆัง ฆ โ---โฆษณา ชวนเชื่อ
รัฐบาลที่ดี มักโฆษณา ชักชวนฅนของตน
ให้ใฝ่หาความรู้เพื่อมีสติปัญญา มีชีวิตที่ดี
รัฐบาลที่ไม่ดี มักคิดฉ้อฉลแอบแฝง
โฆษณาชวนเชื่อให้ประชาชนเห็นแก่ได้
เป็นนักบริโภคและเกียจคร้าน
โฆษณาชวนเชื่อให้ก่อหนี้แม้ไม่มีกำลัง
โฆษณาชวนเชื่อว่าจะปลดหนี้ที่ก่อขึ้น
ฅนของรัฐบาลที่ดีต้องเหนื่อย แต่มีศักดิ์ศรี
เพราะต้องขวนขวายหาความรู้ ทำงาน
ฅนของรัฐบาลที่ไม่ดีนั้นสบาย
เพราะได้แต่แบมือรอเงินหว่าน
สติปัญญาก็ร่อยหรอลงทุกวัน

(วันพืชมงคล ศุกร์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑) 
---Your really nice edition of “Historia de una gaviota
y del gato que le enseñó a volar”
by Luis Sepúlveda.
Now let us keep our fingers crossed
that the translation will find
many readers in your country.
The excellent work the publisher has done
shall lead to the well-deserved success.
Please allow us to ask
why the book has been produced in three sizes?
We have not seen this in any country so far.
Is it usual in Thailand?
 
Petra Masky : Assistance to Nicole Witt
Literarische agentur mertin ihn.
 
(วันอังคาร ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑) 
Un viejo que leía novelas de amor
‘ชายชราผู้อ่านนิยายรัก’ ของ หลุยส๎ เซปุล๎เบดา
นวนิยายรางวัล ‘ติเกร๎ ฆวน’ และรางวัลอื่นๆ มากมาย
ฉบับแปลภาษาไทยนับเป็นภาษาที่ ๓๒
หนังสือนี้เป็น ‘หนังสือดี’ ของ ‘ผีเสื้อสเปน’
ที่ปรารถนาด้วยหัวใจให้ฅนไทยได้อ่านกันมากๆ
และเก็บไว้เป็นสมบัติจนถึงลูกหลานในภายหน้า
เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้จบ บางทีจะได้แง่คิดอีกด้านหนึ่งว่า
ที่ได้เห็น ได้ยิน ‘รักการอ่านๆๆๆๆ’ นั้น
อาจจะเป็นพวกทำให้โลกร้อน และถึงขั้นล้างผลาญโลก
ด้วยกระดาษพิมพ์ที่หมดไปกับหนังสือบางประเภท
คำเตือน
หนังสือนี้ ในประเทศไทย ไม่เหมาะแก่ ‘เด็กเริ่มอ่าน’
 
(วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑) 
เริ่มแต่บัดนี้---สอนทารกและเด็กเล็กๆ
ให้รู้จักพื้นฐานความดี ความรัก ความละอาย
ความรับผิดชอบ เคารพผู้อื่น นับถือตนเอง
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักอยู่ร่วมกับฅนอื่นด้วยดี
ห่วงใยผู้ฅน ไม่เห็นแก่ตัว ไม่มักง่าย
สอน ‘หน้าที่’ ‘สิทธิ’ ‘ประชาธิปไตย’ ตั้งแต่เด็ก
สอนเด็กเล็ก ช้าๆ มั่นคง มุ่งหวัง จริงจัง
เพื่อรอเวลาอีก ๕๐ ปี ให้พวกเขาโตขึ้น
ในศตวรรษหน้า ผู้ใหญ่เก่าๆ ก็ตายไปสิ้น
เมื่อนั้น ฅนไทยทั้งมวลจะเข้าใจประชาธิปไตย
และไม่ต้องฆ่ากันเพราะคิดเห็นการเมืองต่างกัน
สอนทารกและเด็กไทยเรื่องประชาธิปไตยวันนี้
ถ้าหวังประชาธิปไตยไทยในอีก ๑๐๐ ปี ข้างหน้า
 
(วันพฤหัสบดี ที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๑)รัฐบาลหมา คือชื่อของหนังสือเล่มนี้
พิมพ์ภาษาไทยครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๙
ขณะที่รัฐบาลไทยกำลังประสบวิกฤต ไม่ฉลาด
และรัฐบาลต่อมาก็ประสบวิกฤตอีก ต่อมา
อันที่จริง หนังสือเรื่องนี้นับเป็นหนังสือดีมาก
เหมาะสำหรับฅนของรัฐบาลที่ไม่ประสีประสา
เทียบเคียงให้เห็นว่า ถ้าหมาเป็นรัฐบาล
รัฐบาลหมา และนายกรัฐมนตรีหมาจะทำอะไร
จะคิดอะไรที่ฉลาดๆ จะเลือกใครร่วมรัฐบาล
จะแก้ปัญหาสำคัญๆ ด้วยไหวพริบอย่างไร
จะเอาญาติหรือพวกพ้องมาร่วมด้วยหรือไม่
มิได้ด่าว่าหรือประชดใครเลย ลองหาอ่านสิ
The Starlight Barking by Dodie Smith
 
(วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๑)AND THE DAWN CAME UP LIKE THUNDER
 
'อาทิตย์อุทัยดั่งสายฟ้า'
หนังสือที่ล่ามา ๒๓ ปี บัดนี้ใกล้เสร็จแล้ว
พิธีคารวะผู้เขียนจะจัด ณ ช่องเขาขาด
จังหวัดกาญจนบุรี
บริเวณที่เรียกว่า 'ทางรถไฟสายมรณะ'
เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์และย้อนภาพบันทึก
ภาพล้ำค่านับร้อยภาพในหนังสือนี้
เชลยศึกฅนหนึ่งวาดขึ้นในเมืองไทย
ระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง
"หนังสือที่มนุษย์ทุกฅนควรอ่าน ควรได้รู้
โดยเฉพาะฅนไทยยุคนี้ และยุคหน้า"
 
(วันพฤหัสบดี ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๑)ก่อนที่ประเทศเขมรจะฉิบหายวายวอด
ผู้ฅนตายโหงตายซากไปนับล้านๆฅน
ด้วยน้ำมือฅนเขมรพวกเดียวกันชาติเดียวกัน
จนแทบไม่เหลือความเป็นชาติเป็นประเทศ
ต้องให้ฅนอื่นชาติอื่นมาช่วยฟื้นฟูกู้สถานะ
เหตุเริ่มแห่งหายนะก็มาแต่ความขัดแย้งกันเอง
ถือหางการเมืองสองฝ่ายจนกลายเป็นศัตรูกัน
หนังสือเรื่อง 4 ปี นรกในเขมร
นับเป็นบทเรียนที่ดีจนอยากพิมพ์แจกให้เปล่า
ให้ได้อ่านได้พิเคราะห์กันทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่
แต่เมื่อสำนักพิมพ์นี้ไม่มีเงินหมื่นล้านแสนล้าน
จึงพิมพ์ขายราคาถูก เพื่อฅนไทยได้อ่านกันทั่วถ้วน
 
(วันศุกร์ ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๑) 
(วันศุกร์ ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑)
ดูหน้าเว็บเต็มหน้าผมไม่กลัว โดย นิกโกโล อัมมานิติ
IO NOH HO PAURA : Niccolò Ammaniti
นวนิยายรางวัล Viareggio-Rapaci
นับเป็นรางวัลทรงอิทธิพลของอิตาลี
เป็นภาพยนตร์และแปลแล้วกว่า ๒๐ ภาษา
นักวิจารณ์กล่าวถึงเรื่องนี้กันว่า
'ไม่มีอะไรเอาชนะเรื่องดีๆ อย่างนี้ได้'
: Guardian
ศัพท์ใหม่ในภาษาอิตาลีสำหรับคำ
'พรสวรรค์' คือ 'อัมมานิติ'
: The Times
'ผลงานชิ้นเอกที่ยอดเยี่ยมและจริงแท้'
: Sleazenation
 
(วันอังคาร ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑)
ดูหน้าเว็บเต็มหน้า 
(วันพุธ ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๑)
ดูหน้าเว็บเต็มหน้าพิธีคารวะดวงวิญญาณเชลยศึก
ลีโอ รอว์ลิ่งส๎ ผู้เขียน
AND THE DAWN CAME UP LIKE THUNDER
และแนะนำหนังสือ ‘อาทิตย์อุทัยดั่งสายฟ้า’
ณ พิพิธภัณฑสถาน และอนุสรณ์สถานช่องเขาขาด
จังหวัดกาญจนบุรี
 
(วันอังคาร ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๑)
 
หนังสือฉบับที่ระลึก พิมพ์พิเศษ พร้อมผ้าพันคอ
จัดทำจำนวน ๑๐๐ ชุด
มีจำหน่ายที่พิพิธภัณฑสถานช่องเขาขาด
ราคาชุดละ ๑,๐๐๐ บาท
รายได้ทั้งหมดมอบให้พิพิธภัณฑสถานฯ
 
ดูหน้าเว็บเต็มหน้าส.ค.ส. ๒๕๕๒ ถึงรัฐบาลไทย
ด้วยเชื่อว่า เมื่อรัฐบาลอิ่มเอม เป็นสุข
ย่อมคิดดี ทำดี คิดฉลาดในทางชอบ
ไม่ดิ้นรนกอบโกยแสวงหาจนลืมหน้าที่
หรือละทิ้งสำนึกผิดชอบชั่วดีอันพึงมีต่อชาติ
ชาติ นั้นรวมหมายถึงประชาชนเป็นส่วนหนึ่ง
รัฐบาลเลว มักคิดแต่ประโยชน์ตน ไม่นึกถึงชาติ
เราหวังจะได้เห็นรัฐบาลมอบของขวัญแก่ประชาชน
ด้วย‘ระบบการอ่านการเรียนรู้’ เช่นอารยประเทศ
มิใช่คิดสร้างอนุสรณ์สถานแก่ตนเพื่อหาเสียง
แต่ทำบาปทำชั่ว เพราะใช้เงินภาษีของประชาชน
ขอส่งความสุขถึงรัฐบาล เพื่อรัฐบาลมีความสุข
และเอื้อสติปัญญาแก่ประชาชนทั้งมวล
 
(วันพุธ ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๑)
ดูหน้าเว็บเต็มหน้าเชื่อหรือไม่ว่า ความคิด และความพยายาม
ให้ฅนไทยได้อ่านหนังสือ เท่าเทียม ทั่วถึง
ยังมีอยู่ในโลกนี้
และด้วยความเชื่อว่า ไม่ต้องใช้เงินมาก
บุคคลกลุ่มเล็กๆ พยายามเริ่มด้วยงานวิจัย
‘ระบบหนังสือหมุนเวียนในโรงเรียนประถมฯ’
และขยายต่อถึงการจัดตั้ง ‘ห้องสมุดหนังสือดี’
๑๐๐ แห่ง เพื่อนำร่องในเมืองหลวงกรุงเทพฯ
ใช้งบประมาณทั้งโครงการน้อยกว่าค่าเช่า
ร้านขายรองเท้าในห้างสรรพสินค้า!!!
เชิญพบกัน วันเสาร์ ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๒
ที่ห้องมีตติงรูม ๒ เริ่มเวลา ๑๓.๑๑ น.
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
 
(วันเสาร์ ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒)
ดูหน้าเว็บเต็มหน้าการอ่าน เป็น วาระแห่งชาติ ได้
ก็ต่อเมื่อ รู้ และแก้ปัญหาอันเป็นลูกโซ่ได้
การอ่านของชาติมีปัญหาทุกส่วน ทุกสาขา
เพียง ‘หนังสือ’ อย่างเดียว ประกอบด้วยปัญหา
ต้นฉบับ คือ ‘นักเขียน’ ‘นักแปล’
คุณภาพต้นฉบับที่พิมพ์เล่ม คือ ‘บรรณาธิการต้นฉบับ’
‘บรรณาธิการต้นฉบับแปล’ ‘ผู้ตรวจทาน’
คุณภาพหนังสือ คือ ‘ผู้จัดทำรูปเล่ม’ ‘รูปประกอบ’
การเผยแพร่ คือ ‘สำนักพิมพ์’ ‘นักวิจารณ์’ ‘ครูอาจารย์’
‘บรรณารักษ์’ ‘ร้านหนังสือ’ ‘หอสมุดแห่งชาติ’ ‘ห้องสมุด’
‘สื่อสารมวลชนทุกแขนง’ ‘ข้าราชการ’ ‘รัฐมนตรี’
‘พระราชบัญญัติหอสมุด’ และ ‘ระบบหนังสือของชาติ’
แม้แต่ปัญหาฅนตาบอด ฅนไม่รู้หนังสือ และ นักการเมือง
 
(วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๒)
ดูหน้าเว็บเต็มหน้า 
(วันเสาร์ ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒)
ดูหน้าเว็บเต็มหน้าของขวัญดีที่สุดสำหรับประชาชน
ที่พึงได้จากรัฐบาล คือ โอกาสแห่งการเรียนรู้
อย่างเท่าเทียม ทั่วถึง จริงจัง และจริงใจ
รัฐบาลที่ฉลาด ในประเทศพัฒนาทั้งหลาย
พยายามคิดเรื่องการศึกษา หนังสือ การอ่าน
และระบบห้องสมุดสาธารณะที่ดี ทั่วถ้วน
เพื่อฅนของตนจะได้ฉลาดรอบรู้ยิ่งขึ้น
รัฐบาลที่ฉลาด(แกมโกง) ในประเทศด้อยพัฒนา
มักทำทีเสมือนว่าสร้างแบบอย่างสิ่งดีๆ
แต่ก็เฉพาะพวกในเมืองหลวง และเมืองใหญ่
ส่วนผู้ฅนต่ำต้อย ด้อยการศึกษาของประเทศนั้น
คงได้แต่ความหวังจากเหยื่อล่อเล็กๆ น้อยๆ
เพื่อจะชักจูงได้ง่ายๆต่อไป ไม่รู้จบ กระมัง
 
(วันศุกร์ ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๒)
ดูหน้าเว็บเต็มหน้าจาก ผีเสื้อแห่งประเทศไทย
เพื่อช่วยชาวเฮติผู้ทุกข์
ด้วยการสั่งซื้อหนังสือของผีเสื้อ
รายได้ทั้งหมด
จากการสั่งซื้อทางไปรษณีย์
ระหว่างเดือน
มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
จะมอบให้แก่ผู้ทุกข์ยากชาวเฮติ
ขอเชิญร่วมกุศลครั้งนี้
 
(วันศุกร์ ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๓)
ดูหน้าเว็บเต็มหน้าFirst of all : congratulations!
You are among the publishers
whose recent work has been distinguished
for excellence.
Your title
Nang Nual Kab Mual Maew Pu Son Hai Nok Bin
has been nominated
for the IBBY Honour List 2010
by theThai Section of IBBY
(International Board on Books of Young People)
for the quality of its translation
by Sathaporn Tippayasak.
 
(วันจันทร์ ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๓)
ดูหน้าเว็บเต็มหน้า 
(วันเสาร์ ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๓)
ดูหน้าเว็บเต็มหน้า 
แม้จะพัฒนาหนังสือ
และการอ่านของประชาชน
จนดีเลิศอย่างไรก็ตาม
แต่ถ้านักการเมือง
และข้าราชการทั้งหลาย
ยังด้อยคุณภาพด้านการอ่าน
อันจะหมายถึง
ด้อยคุณภาพด้านความคิด
และเรื่องอื่นๆด้วย
การอยู่ร่วมกันในสังคม
ในประเทศชาติ
ก็จะลำบาก
และเกิดปัญหาในภายหน้า
 
(วันอาทิตย์ ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๓)
ดูหน้าเว็บเต็มหน้า 
(วันอังคาร ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓)
ดูหน้าเว็บเต็มหน้า 
หนังสือนาร์เนีย     www.narnia3-thai.com
 
(วันศุกร์ ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓)
ดูหน้าเว็บเต็มหน้า 
เริ่มต้น พ.ศ. ๒๕๕๔
ขอส่งความสุขเล็กๆ น้อยๆ
ถึงผู้อ่าน และผู้ไม่ได้อ่านของผีเสื้อ
และโปรดช่วยกันยับยั้ง
ร่างพระราชกฤษฎีกา
การบริจาคหนังสือเสรีของรัฐบาล
อันจะนำหายนะมาสู่ประเทศชาติ
 
อ่านบทความ หรือฟังเสียง
หนังสือ "แนวคิดเสนอรัฐบาล สังคมหนังสือ
และสังคมการอ่านในประเทศไทย"
 
(วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓)
ดูหน้าเว็บเต็มหน้า 
เนื่องในโอกาส ๘๘ ปี นับแต่พิมพ์ครั้งแรก
และปีที่ ๕๐ ‘ปรัชญาชีวิต’ ฉบับแปลภาษาไทย
เพื่อคารวะผู้นิพนธ์ และผู้ถอดความ
สำนักพิมพ์ผีเสื้อ
ขอเชิญร่วมงานสนทนา
The Prophet คาลิล ยิบราน 128-88
ปรัชญาชีวิต ระวี ภาวิไล 85-50
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
ห้องมีตติงรูม ๓
วันอังคาร ที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
 
อ่านบทความ
ฉะนั้นประเทศนี้ จะถึงแก่หายนะในที่สุด
ด้วยหนังสือนี่แหละ ไม่ใช่อย่างอื่นเลย
ไม่ต้องมีใครมารบ มาทำอะไรหรอก
 
(วันศุกร์ ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๔)
ดูหน้าเว็บเต็มหน้า 
หนังสือเรื่องนี้เผยแพร่ในนิตยสารต้องห้าม
เมื่อกว่า ๕๐ ปีมาแล้ว
ต้นฉบับพลัดพรายหายสูญไปนานถึง ๕๐ ปี
ต่อมา เมื่อ ๒ ปีก่อน
ศิลปินแห่งชาติ นาม เสนีย์ เสาวพงศ์
ได้พบหนังสือต้นฉบับ พร้อมฉบับแปลบางส่วน
จึงส่งมอบให้ผู้แปล
และผู้แปลวัย ๙๐ ปี ก็เริ่มแปลใหม่ตั้งแต่ต้น
พิมพ์ ๒ ภาษาในเล่มเดียวกัน
ปรากฎนามผู้แปล คือ อุชเชนี
หรือก็คือ ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา
 
อ่านบทสัมภาษณ์
'บทสนทนาของตนทำหนังสือสองรุ่น
ว่าด้วยระบบหนังสือและการอ่าน'
 
'๑๐ ปีสถาบันหนังสือแห่งชาติ
โปรดฟัง มกุฏ อรฤดี อีกครั้ง'
 
(วันพุธ ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๔)
ดูหน้าเว็บเต็มหน้าผกาวดี เทพหัสดิน ณ อยุธยา
หรือ อาจารย์ผกาวดี อุตตโมทย์
ผู้อุทิศแก่ระบบหนังสือ ผู้ก่อตั้งครอบครัวสำนักพิมพ์ผีเสื้อ
ผู้อุปถัมภ์กิจการทั้งปวงของผีเสื้อ
ถึงแก่กรรมแล้ว เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔
 
ดาวประจำเมือง---ลอยดวงลับโลก
สั่งว่าอย่าโศกอย่าเศร้าหมอง
อย่าท้ออย่าถอยค่อยค่อยตรอง
ประคองเภตราไปในน่านน้ำ ฯ
 
โน่น ดาวประจำเมือง แม้นจะอยู่ ณ ฟากฟ้าไหน
ในยามกลางวันหรือค่ำคืน ในคืนเดือนหงายหรือเดือนมืด
ดาวประจำเมืองก็เป็นดาวประจำเมือง
ส่องสว่าง นำทางชีวิต ความรู้คิด และความดีงาม เสมอ
ตลอดกาล
 
(วันเสาร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๔)
ดูหน้าเว็บเต็มหน้าขอเรียนมายังผู้อ่านผีเสื้อ
โปรดทราบทั่วกันว่า
หนังสือของสำนักพิมพ์
ในครอบครัวผีเสื้อ
ที่ขายได้ตลอดปี ๒๕๕๔
ทุกเล่ม
จะหักเงินเล่มละ ๓ บาท
มอบแก่สภากาชาดไทย
เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยน้ำท่วม
และภัยอื่นๆ อันเกี่ยวเนื่อง
 
(วันอังคาร ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔)
ดูหน้าเว็บเต็มหน้า'จดหมายถึง ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี'
 
ขอเรียนมายังผู้อ่านผีเสื้อ
โปรดทราบทั่วกันว่า
หนังสือของสำนักพิมพ์
ในครอบครัวผีเสื้อ
ที่ขายได้ตลอดปี ๒๕๕๔
ทุกเล่ม
จะหักเงินเล่มละ ๓ บาท
มอบแก่สภากาชาดไทย
เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยน้ำท่วม
และภัยอื่นๆ อันเกี่ยวเนื่อง
 
(วันอังคาร ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔)
ดูหน้าเว็บเต็มหน้า 
(วันเสาร์ ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๔)
ดูหน้าเว็บเต็มหน้า 
(วันเสาร์ ที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔)
ดูหน้าเว็บเต็มหน้า 
(วันพุธ ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕)
ดูหน้าเว็บเต็มหน้า
   
   
กลับไปหน้าแรก