ผู้อ่านที่สมัครสมาชิกเว็บไซต์ ๙๐๐ ฅนแรก จะได้รับหนังสือถึงบ้าน
  หน้าแรก   เฟซบุ๊คทั้งหลาย   หนังสือ   บทความ   ระบบหนังสือ   เกี่ยวกับผีเสื้อ   บันทึกถึงผีเสื้อ   ห้องสนทนา   โรงเรียนวิชาหนังสือ
  ดอนกิโฆเต้ฯ   ของเล่น   ของที่ระลึก   แผนที่เว็บ   คำถามเดิมๆ   นิตยสารหน้าจอ   สมัครสมาชิก   แก้ไขข้อมูลสมาชิก   สั่งซื้อหนังสือ
  หน้าแรก > ระบบหนังสือหมุนเวียน : พูดคุยหนังสือหมุนเวียน > กระทู้
 
       
 
กระทู้
   
       
  รับสมัคร อาสาสมัครระบบหนังสือหมุนเวียน จำนวนมาก    
       
  ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๒  โครงการวิจัยระบบหนังสือหมุนเวียน
จะเริ่มกิจกรรมหมุนเวียนหนังสือในโครงการฯ ระหว่างโรงเรียนต่างๆ
การวิจัยขั้นหมุนเวียนหนังสือนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ

ต้องการอาสาสมัครจำนวนมาก เพื่อร่วมกิจกรรม และเก็บข้อมูล

แจ้งความจำนงสมัคร หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ bookstudy@ymail.com  หรือ bookstudy@bflybook.com

กิจกรรมนี้จัดที่ต่างจังหวัด เดินทางเช้า กลับเย็น

 
   
       
  จากคุณ บรรณาธิการฝึกหัด(ฝึกหัดจริงๆ) - [ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๑  ๐๖:๐๙ น. ]    
       
  แสดงความคิดเห็น | แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม | ส่งต่อให้เพื่อน | พิมพ์หน้านี้     
       

    ความคิดเห็นที่ ๑ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม    
   
   
    อยากทราบคุณสมบัติของอาสาสมัครที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้คะ    
       
    จากคุณ ตุ๊กตา - [ ๔ ม.ค. ๒๕๕๒  ๑๕:๓๙ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม    
 
    ความคิดเห็นที่ ๒ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม    
   
   
    คุณสมบัติอย่างหนึ่ง คล้ายๆนางสาวไทยค่ะ คือ รักเด็ก เพราะต้องไปจัดกิจกรรมกับเด็ก

๒. ศรัทธาระบบการอ่านหนังสือ และเชื่อว่าหนังสือดีช่วยให้ฅนฉลาดและดีได้
๓. ชอบอ่านหนังสือ
(ไม่ต้องถึงขนาด รักการอ่าน เพราะ รักการอ่านยังอยู่ไกลมาก สำหรับประเทศไทย)
๔. เข้าใจระบบหมุนเวียนหนังสือ พอสมควร(โปรดอ่านบทความประกอบ)
๕. มีเวลาไปร่วมกิจกรรมด้วย ในจังหวัดชลบุรี
๖. เข้าใจจุดมุ่งหมายความยุติธรรมในการอ่านหนังสือของฅนไทย
คือ ฅนไทยทุกฅนควรมีสิทธิได้อ่านหนังสือเท่าเทียมกัน

ฯลฯ
 
   
       
    จากคุณ บรรณาธิการฝึกหัด(ฝึกหัดจริงๆ) - [ ๔ ม.ค. ๒๕๕๒  ๑๖:๑๕ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม    
 
    ความคิดเห็นที่ ๓ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม    
   
   
    ขอปรึกษาบรรณาธิการฝึกหัด(ฝึกหัดจริงๆ) ว่า เห็นเด็ก ๆ บางส่วนมีความเป็นอยู่ที่ไม่ดีนัก พ่อแม่เป็นแรงงานเร่ร่อนตามฤดูกาล ขาดแคลนหลาย ๆ เรื่อง ถ้าจะรวบรวมเสื้อผ้า เครื่องกันหนาว ร่วมขบวนไปด้วย จะไปกันได้กับกิจกรรมไหมคะ    
       
    จากคุณ ทิพภา - [ ๖ ม.ค. ๒๕๕๒  ๑๔:๓๒ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม    
 
    ความคิดเห็นที่ ๔ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม    
   
   
    สวัสดีครับ
กลับมาแล้วครับ---
ความเห็นที่ ๓ ครับ ---บรรณาธิการทั้งหลายและคณะวิจัยได้หารือกันแล้ว เห็นว่า
การรวบรวมสิ่งของต่างๆ ไปช่วยเหลือเด็กขาดแคลน
ก็นับเป็นสิ่งดี---
แต่ เรา(โครงการระบบหนังสือหมุนเวียน) จะทำเกินหน้าที่และงานหนักไปหรือเปล่า
เพราะปัญหาต่างๆมีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงอยู่แล้ว
คือ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัด
สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(กระทรวงที่ฟังชื่อแล้วอาจจะงงๆ ว่ามีหน้าที่ทำอะไร)

แต่เราอาจทำได้ด้วยการประสานงาน ความร่วมมือในกรอบใหญ่
เพราะมีปัญหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเด็กขาดแคลนอีกหลายเรื่อง เช่น สุขอนามัย
ซึ่งก็ต้องให้กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบดูแล

ไม่เช่นนั้นงานของโครงการระบบหนังสือหมุนเวียนจะใหญ่มาก

แต่ ในแนวคิดหลักนั้น การร่วมมือกับหน่วยงานอื่นเป็นสิ่งจำเป็นและต้องทำ
ดังที่เขียนไว้ในบทความ คือต้องร่วมมือกันตั้งแต่กระทรวงมหาดไทย
และกระทรวงอื่นๆอีกหลายกระทรวง แม้แต่กรมการศาสนา(ตอนนี้เปลี่ยนไปเป็นอะไร ตามไม่ทัน)  อบต.
และหน่วยงานที่สำคัญ คือ ครอบครัวของเด็กๆที่อยู่ในโรงเรียนต่างๆนั้นเอง
---ถ้ารัฐบาลเห็นว่าโครงการเช่นนี้เป็นประโยชน์ ก็อาจนำไปดำเนินการอย่างที่เรียกโก้ๆว่า
บูรณาการ---(บางทีก็ไม่รู้ว่าหมายความถึงอะไร)
   
       
    จากคุณ บรรณาธิการฝึกหัด - [ ๗ ม.ค. ๒๕๕๒  ๑๓:๓๑ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม    
 
    ความคิดเห็นที่ ๕ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม    
   
   
    คณะวิจัยจากส่วนกลาง ได้เตรียมของรางวัลสำหรับเด็กๆ ไว้จำนวนหนึ่ง
เพื่อให้บรรยากาศการหมุนเวียนหนังสือคึกคักครึกครื้นขึ้นครับ
   
       
    จากคุณ บรรณาธิการฝึกหัด - [ ๘ ม.ค. ๒๕๕๒  ๑๔:๐๓ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม    
 
    ความคิดเห็นที่ ๖ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม    
   
   
    อยากทราบวันเวลาที่จะเดินทางน่ะค่ะ
รบกวนด้วยนะคะ
ขอบคุณมากค่ะ
   
       
    จากคุณ ณิชา หลีหเจริญกุล - [ ๙ ม.ค. ๒๕๕๒  ๑๗:๑๐ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม    
 
    ความคิดเห็นที่ ๗ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม    
   
   
     เข้ามา ยืดอก ยกมือขึ้น ด้วยคนค่ะ..ไปด้วย
จะไปช่วยกุลีกุจอ ...
   
       
    จากคุณ คนอ่านไม่เอาเรื่อง - [ ๑๐ ม.ค. ๒๕๕๒  ๑๕:๓๘ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม    
 
    ความคิดเห็นที่ ๘ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม    
   
   
    ได้มาสองละ---กำลังรอครับ
ตำแหน่งนี้รับไม่จำกัดจำนวน ค่าตอบแทนมาก---รับจากพระเจ้า
   
       
    จากคุณ บรรณาธิการฝึกหัด(อารมณ์ดี) - [ ๑๐ ม.ค. ๒๕๕๒  ๑๕:๕๘ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม    
 
    ความคิดเห็นที่ ๙ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม    
   
   
    ตอนนี้กำลังจะทำห้องสมุดเด็กเล็กๆ อยู่ในหมู่บ้านค่ะ เลยสนใจอยากเป็นอาสาสมัคร ไม่ทราบว่าตอนนี้พอจะกำหนดวันที่จะไปได้หรือยังคะ 
ขอขอบคุณสำหรับรับบัตรสมาชิกกับหนังสือนะคะ แล้วจะเอาไปใส่ไว้ในห้องสมุดด้วยค่ะ
   
       
    จากคุณ blackwing - [ ๑๐ ม.ค. ๒๕๕๒  ๑๙:๓๙ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม    
 
    ความคิดเห็นที่ ๑๐ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม    
   
   
    ขอสอบถามคุณ Blackwing ครับ ว่าห้องสมุดเด็กเล็กที่ทำอยู่ที่ไหนครับ และจัดกิจกรรมอะไรบ้าง ถ้าสามารถเล่ารายละเอียดต่างๆให้ผมฟังจะเป็นพระคุณครับ
เพราะผมเพิ่งได้แรงบันดาลใจจากครูคนหนึ่งที่ทำห้องสมุดให้เด็กในชุมชนโ ดยใช้บ้านของแกเอง ผมเห็นแล้วก็อยากจะทำให้หนังสือที่บ้านผมมีชีวิตขึ้นมาบ้างน่ะครับ
ขอบคุณครับ
   
       
    จากคุณ เส้นด้าย - [ ๑๐ ม.ค. ๒๕๕๒  ๒๐:๑๑ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม    
 
    ความคิดเห็นที่ ๑๑ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม    
   
   
    อยู่ที่นครปฐมค่ะ  เป็นห้องสมุดเจี๊ยวจ๊าว เน้นการทำกิจกรรมร่วมกับเด็ก เล่านิทาน ฉายหนัง ให้คนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านมาสอนเด็กวันเสาร์-อาทิตย์ ฯลฯ  (พอดีบรรณารักษ์เป็นไฮเปอร์ค่ะ อยู่นิ่งไม่ค่อยได้) แล้วก็จะพยายามทำให้เด็กรักหนังสือ ตระหนักว่าการดูแลรักษาหนังสือเป็นสิ่งสำคัญค่ะ    
       
    จากคุณ blackwing - [ ๑๒ ม.ค. ๒๕๕๒  ๒๐:๒๐ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม    
 
    ความคิดเห็นที่ ๑๒ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม    
   
   
    ๑. เดือนกุมภาพันธ์ ประมาณวันที่เท่าไรค่ะ?
แจ้งความประสงค์ไว้ก่อนได้หรือไม่ หากมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตแจ้งอีกครั้งได้หรือเปล่าค่ะ
๒.ดีใจด้วยจังกับคุณ blackwing ฝันเราเหมือนกันแต่ไม่เหมือนตรงที่ฝันของข้าพเจ้ายังไม่สำเร็จผล มีอุปสรรคมาท้าทายซะก่อน ฯลฯ ฝันว่าจะทำห้องสมุดดินค่ะให้เด็กเอาการบ้านมาทำ มาอ่านหนังสือ ดีกว่าไปร้านเกม อยากให้เด็กได้อ่านหนังสือดีมีประโยชน์กับพื้นฐานจิตใจ
จากไปอาสาสอนที่โรงเรียนบ้านโห้ง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เด็กทั้งโรงเรียนมี ๖๖ คนประถม๑-๖ ห้องละประมาณ ๙-๑๔ คนส่วนใหญ่อ่านหนังสือไม่ออก อ่านช้า ไม่มั่นใจในการอ่านยิ่งทำให้ไม่อยากอ่าน ถูกบังคับ ถูกดุว่า และที่สำคัญปัญหาครอบครัวมีส่วนอย่างมาก ประถม ๔ บางคนยังเขียนเรียงความไม่ได้  เล่าเรื่องโดยวาดรูป คุณครูไม่เพียงพอแถมสอนทุกอย่างรวมๆกันหมด  one stop study 
วรรณกรรมเด็กของสำนักพิมพ์ผีเสื้อเราก็เอาไปให้ห้องสมุดโรงเรียนนีนะอยากให้เค้ามีจินตนาการเล็กๆในใจบ้าง
น่าเห็นใจเด็กที่มีปัจจัยไม่พร้อม
แต่เด็กๆมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆโดยธรรมชาติวัยอยู่แล้วเพียงแต่เค้าขาดโอกาสเท่านั้น
ทุกสิ่งเป็นจริงได้เมื่อความเข้าใจและความสามัคคีมาพบกัน
   
       
    จากคุณ ผีเสื้อเสฉวน - [ ๑๒ ม.ค. ๒๕๕๒  ๒๑:๔๓ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม    
 
    ความคิดเห็นที่ ๑๓ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม    
   
   
    นิสิตบรรณาธิการ ม.บูรพา พร้อมค่ะ สำหรับการทำกิจกรรมภาคสนามงานวิจัยนี้ วันพฤหัส-ศุกร์ 29-30 มกราคม 52 ที่บางแสน  
29 มค. รร. ในเขตบางแสน
30 มค. รร. เขตรอบนอก
แล้วพบกันนะคะ
   
       
    จากคุณ ทิพภา - [ ๑๕ ม.ค. ๒๕๕๒  ๑๗:๑๕ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม    
 
    ความคิดเห็นที่ ๑๔ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม    
   
   
    กำหนดวัน เวลา จัดกิจกรรมหมุนเวียนหนังสือ ครั้งที่ ๑
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๒ ออกเดินทางจากสำนักพิมพ์ผีเสื้อ เวลาเช้า ๗.๐๐ น.

ผู้ประสงค์จะร่วมเดินทางเพื่อจัดกิจกรรมครั้งนี้ ติดต่อสอบถามได้ที่ เลขานุการโครงการฯ
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๒๖๑ ๖๓๓๐ ๐๒ ๖๖๓ ๔๖๖๐ - ๒
หรืออีเมล bookstudy@ymail.combookstudy@bflybook.com
 
   
       
    จากคุณ นักวิจัยเล็กๆ - [ ๑๕ ม.ค. ๒๕๕๒  ๒๒:๐๒ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม    
 
    ความคิดเห็นที่ ๑๕ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม    
   
   
    ค้างคืนที่มหาวิทยาลัยบูรพา (หากมีผู้ร่วมกิจกรรมมาก จะจัดที่พักเพิ่มในโรงแรม)
วันศุกร์ที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๒  จัดกิจกรรมต่อ

เดินทางกลับกรุงเทพฯ เย็นย่ำวันศุกร์ ที่ ๓๐ มกราคม
 
   
       
    จากคุณ นักวิจัยเล็กๆ - [ ๑๕ ม.ค. ๒๕๕๒  ๒๒:๐๔ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม    
 
    ความคิดเห็นที่ ๑๖ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม    
   
   
    ญ้า..ฮู,...พร้อมแล้วค่ะ เข้ามายกอีกมือนึงสลับกับแขนข้างก่อน นึกว่าจะต้องรอซะจนเมื่อยจั๊กกะแร้ซะอีก....ไปด้วยค่ะ    
       
    จากคุณ คนอ่านไม่ใส่ถ่าน - [ ๑๘ ม.ค. ๒๕๕๒  ๒๐:๕๗ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม    
 
    ความคิดเห็นที่ ๑๗ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม    
   
   
    ถ้าสนใจช่วยหย่อนใบสมัครลงตู้ปณ.
bookstudy@bflybook.com ด้วยนะคะ
อยากทราบจำนวนคนที่แน่นอน เพื่อจะได้บริหารจัดการได้ไม่ขาดตกบกพร่องค่ะ
ถือโอกาสแจ้งรายละเอียดเบื้องต้นค่ะ
--------------------
กิจกรรมหมุนเวียนหนังสือจะจัดในวันที่ 29-30 ม.ค. (พฤหัสและศุกร์) ค่ะ ใช้เวลาทั้งวัน
ที่โรงเรียนในจังหวัดชลบุรี ในที่ 29 ในเขตเมือง และวันที่ 30 ในเขตชนบท
การเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงค่ะ แต่ถ้าจำนวนคนไม่มากนัก สามารถเดินทางไปร่วมกับคณะวิจัยได้
 
อยากให้ช่วยระบุมาด้วยว่าวสะดวกวันเวลาที่ระบุไว้ วันเดียว หรือสองวัน
การรับสมัครอาสาสมัครยังรับเรื่อยๆค่ะ ถึงประมาณ 25 ม.ค.
อาสาสมัครจะช่วยจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ซึ่งน่าสนุกสนานและมีหลากหลายกิจกรรมค่ะ
ส่วนใครจะสามารถช่วยดูแลกิจกรรมไหนนั้น จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ
 
 
   
       
    จากคุณ นักวิจัยน้อยๆ - [ ๑๙ ม.ค. ๒๕๕๒  ๑๐:๓๗ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม    
 
    ความคิดเห็นที่ ๑๘ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม    
   
   
    แง..เป็นไข้หวัด ค่ะ
ไม่ได้ไปด้วยซะเร้ว
   
       
    จากคุณ คนอ่าน ไม่เอาถ่าน - [ ๒๙ ม.ค. ๒๕๕๒  ๐๗:๐๐ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม    
 
    ความคิดเห็นที่ ๑๙ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม    
   
   
    กลับมาแล้วค่ะ---
กิจกรรมหมุนเวียนสำเร็จลงด้วยความสุข สนุกสนานรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ควบคู่ไปกับความรู้ในกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
ทั้งนักเรียน คุณครู และคณะวิจัยเองต่างก็ได้รับประสบการณ์ที่ดี
น้องๆ ที่เป็น 'ยอดนักอ่าน' ทั้งอ่านเก่ง อ่านมาก วาดรูปสวย และลายมือสวย ยิ้มกันแก้มปริ เมื่อออกมารับรางวัล ซึ่งเป็นผลมาจากความตั้งใจอ่านหนังสือและถ่ายทอดสิ่งที่อ่านลงใน 'สมุดบันทึกการอ่าน'
ส่วนน้องๆ บรรณารักษ์น้อย ที่ช่วยคุณครูดูแลหนังสือในห้องสมุดfก็ยืดอกที่ติดเข็มกลัดน่ารักๆ ของระบบหนังสือหมุนเวียนอย่างภาคภูมิใจ
ขณะที่ครูบรรณารักษ์แววตาสีหน้ายิ้มแย้ม ภูมิใจในตัวลูกศิษย์ไม่แพ้กัน และที่สำคัญคงภูมิใจในตัวเองด้วยที่มีส่วนในความสำเร็จของลูกศิษย์
น้องคนอื่นๆที่ไม่ได้รางวัลก็สนุกสนานกับกิจกรรม และถ้าเดาไม่ผิดหลายคนคงตั้งใจว่าจะอ่านหนังสือกองใหม่ที่ได้รับ เผื่อคราวหน้าเราจะได้รางวัลบ้าง
ส่วนพี่ๆ ที่จัดกิจกรรมหมุนเวียนก็ต่างทุ่มเทเต็มที่---
หนังสือกองหนึ่งเดินทางจากโรงเรียนหนึ่ง ไปสู่อีกโรงเรียนหนึ่งเรียบร้อย พร้อมกับบรรยากาศแห่งการอ่านที่เดินทางอยู่รอบตัวเด็กๆ
ปล.ขอเล่าสั้นๆเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ ไว้จะมาเล่ายาวๆให้หายอยากรู้กันในเร็ววัน 
   
       
    จากคุณ นักวิจัยน้อยๆ - [ ๑ ก.พ. ๒๕๕๒  ๒๐:๔๑ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม    
     
  
  
     
  อยากโชคดีแบบ เด็กๆ เหล่านี้บ้างจัง  
     
  จากคุณ dhanitar - [ ๒๒ เม.ย ๒๕๕๒  ๒๑:๔๘ น. ] - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
 
    ความคิดเห็นที่ ๒๐ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม    
   
   
    อยากไปด้วยจังเลยค่ะ แต่ติดอยู่ที่ว่าอยู่ต่างจังหวัด ไกลค่ะ เดินทางไม่สะดวก เสียดายจัง     
       
    จากคุณ antique_kk - [ ๒๔ มี.ค. ๒๕๕๒  ๑๔:๑๒ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม    
 
    ความคิดเห็นที่ ๒๑ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม    
   
   
    เพิ่งรู้จักเวปนี้ก็วันนี้เอง มาช้าไป ยังไงถ้ามีกิจกรรมครั้งหน้า บอกป้าด้วยนะคะ ป้ามีหนังสือเด็กเยอะ อยากร่วมกิจกรรมเพื่อเด็ก ๆ บ้านอื่น ที่ไม่ใช่หลานของตัวเองบ้าง คนแก่ร่วมด้วยได้มั้ยจ๊ะ    
       
    จากคุณ ป้าเอ - [ ๒๒ เม.ย ๒๕๕๒  ๑๙:๒๑ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม    
     
  
  
     
  ขอบคุณครับ---โอกาสหน้าจะส่งข่าวให้ทราบครับ
  
     
  จากคุณ บรรณาธิการฝึกหัด - [ ๒๒ เม.ย ๒๕๕๒  ๒๑:๑๙ น. ] - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
 
    ความคิดเห็นที่ ๒๒ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม    
   
   
    ขอแสดงความ ชื่นชม
ในน้ำใจและไมตรีที่มีให้เด็กๆ
ก่อเกิดความทรงจำเกี่ยวกับหนังสือให้เด็ก 
   
       
    จากคุณ ผีเสื้อเสฉวน - [ ๔ มิ.ย. ๒๕๕๒  ๑๓:๔๐ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม    
 
    ความคิดเห็นที่ ๒๓ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม    
   
   
    กิจกรรมหมุนเวียนหนังสือครั้งต่อไป
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ และ ศุกร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ (สัปดาห์หน้า เดือนนี้ ปีนี้)
เดินทางไปเริ่มระบบหนังสือหมุนเวียน สำหรับโรงเรียนวิจัย ๔ แห่ง ในจังหวัดราชบุรี
ออกเดินทางจากสำนักพิมพ์ผีเสื้อ เวลา ๗.๐๐ น. หรือไปสมทบที่โรงเรียนปลายทาง
ผู้สนใจกิจกรรมนี้ ติดต่อได้ที่ เลขานุการโครงการ โทรศัพท์ ๐๒ ๖๖๓ ๔๖๖๐-๒

คราวนี้ผู้ร่วมเดินทางต้องนำรถไปเอง ไปเช้า-เย็นกลับ ทั้งสองวัน
   
       
    จากคุณ บรรณาธิการฝึกหัด - [ ๕ มิ.ย. ๒๕๕๒  ๐๑:๐๓ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม    
 
    ความคิดเห็นที่ ๒๔ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม    
   
   
   
กิจกรรมหมุนเวียนหนังสือครั้งต่อไป
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ และศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๒
กิจกรรมหมุนเวีน(แลกเปลี่ยนหนังสือ) และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การทดสอบ
ณ โรงเรียนในจังหวัดชลบุรี ๔ แห่ง
ออกเดินทางจากสำนักพิมพ์ผีเสื้อ เวลา ๐๖.๓๐ น.
   
       
    จากคุณ บรรณาธิการฝึกหัด(ฝึกหัดจริงๆ) - [ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๕๒  ๒๐:๕๔ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม    
 
    ความคิดเห็นที่ ๒๕ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม    
   
   
    สนใจร่วมค่ะ เป็นมือใหม่ที่ยังไม่เคยไปเลยได้มั้ยคะ
ต้องมีคุณสมบัติยังไงเอ่ย แล้วต้องขับรถเองรึเปล่า..
   
       
    จากคุณ SUPAMAS - [ ๑๗ มิ.ย. ๒๕๕๒  ๑๕:๔๙ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม    
     
  
  
     
  ลองส่งอีเมลแจ้งความจำนงไปที่ bookstudy@bflybook.com พร้อมคุณสมบัติพิเศษ
และความตั้งใจทั้งหลายทั้งปวง เพื่อจะได้คัดเลือกกันต่อไปในเวลาอันสั้นครับ
  
     
  จากคุณ บรรณาธิการฝึกหัด - [ ๑๗ มิ.ย. ๒๕๕๒  ๑๗:๐๖ น. ] - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
 
    ความคิดเห็นที่ ๒๖ - แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม    
   
   
    ร้านหนังสือปันกันมีหนังสือดีๆ และนิตยสารมากมายที่เด็กๆใช้ทำรายงานค้นคว้าได้
เรายินดีจัดส่งให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับ
contact
email: pangan@uinfo.co.th
แจ้งวันและเวลาที่สะดวกมาได้ครับ
   
       
    จากคุณ ร้านหนังสือปันกัน - [ ๒๑ มี.ค. ๒๕๕๓  ๑๑:๑๔ น. ] - ความคิดเห็นเพิ่มเติม    
 

แสดงความคิดเห็น :
สีพื้น :
ตำแหน่ง :
ชื่อผู้ส่ง :
   
 
สำนักพิมพ์ผีเสื้อ ๕/๔ ถนนสุขุมวิท ซอย ๒๔ กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๖๖๓ ๔๖๖๐-๒
ฅนไทย แปลว่า รู้อ่าน รู้คิด รู้ทำสิ่งดี