ประเทศไทยไม่ร่ำรวยนัก โปรดให้หนังสือทุกเล่มอยู่ได้หลายชั่วอายุฅน
  หน้าแรก   เฟซบุ๊คทั้งหลาย   หนังสือ   บทความ   ระบบหนังสือ   เกี่ยวกับผีเสื้อ   บันทึกถึงผีเสื้อ   ห้องสนทนา   โรงเรียนวิชาหนังสือ
  ดอนกิโฆเต้ฯ   ของเล่น   ของที่ระลึก   แผนที่เว็บ   คำถามเดิมๆ   นิตยสารหน้าจอ   สมัครสมาชิก   แก้ไขข้อมูลสมาชิก   สั่งซื้อหนังสือ
  หน้าแรก > หมวดหมู่หนังสือ > ความสงัด
 
 
   
 
  ความสงัด   
เขียน :  ระวี ภาวิไล   
ภาพปก :  อภิชัย วิจิตรปิยะกุล    ภาพประกอบ :  เฉลิมชาติ เจริญดียิ่ง
  พิมพ์ครั้งที่ :  ๖ (พฤษภาคม ๒๕๔๔)   ปกอ่อน
  ๑๖๐ หน้า    น้ำหนัก :  ๑๗๐.๐๐ กรัม    ขนาด :  ๑๓ x ๑๘.๕ x ๐.๘ ซ.ม.
ภาษาไทยพิมพ์ครั้งแรก :  เมษายน ๒๕๒๐ (เคล็ดไทย)
  สำนักพิมพ์ผีเสื้อพิมพ์ครั้งแรก :  ตุลาคม ๒๕๓๖    ครั้งล่าสุด :  ๒๕๔๔
กลุ่มผู้อ่าน :  ประถมปลาย - ผู้ใหญ่
  ISBN :  974-14-0174-7    ราคา :  ๑๐๙.๐๐ บาท
  บทความเกี่ยวข้อง :: ทดลองอ่าน
   
 
 
   
     
'ระวี ภาวิไล' เป็นชื่อเก่าเนานานในสังคมไทย จะบอกว่าท่านเป็นกวีก็ได้ เป็นนักแปลก็ได้ เป็นนักการศาสนาก็ได้ เป็นนักวิทยาศาสตร์หรือนักดาราศาสตร์ก็ได้
          ผลงานของท่านเป็นอันมากหลอมรวมความเป็นนักหลายนักไว้ด้วยกัน งานเขียนของท่านมีทั้งพื้นฐานของความเป็นกวี ปรัชญา ศาสนา วิทยาศาสตร์ ฯลฯ
          'ความสงัด' เป็นหนึ่งผลงานอันสามารถยืนยันคำกล่าวเช่นนั้น หนังสือเล่มนี้เคยพิมพ์เผยแพร่มาแล้วถึง ๓ ครั้ง ในชื่อเล่ม 'ศาสนากับปรัชญา'
          เรื่องราวที่ท่านเขียนถึง ไม่ว่าจะเป็นในความสงัด พุทธศาสนาในประเทศไทย และทรรศนะของฅนไทยในปัจจุบันฅนหนึ่ง มีชีวิตและสติปัญญาอยู่บนโลกอื่นหรือไม่ ฯลฯ อะไรเหล่านี้ ย่อมแสดงให้เห็นถึงแนวคิดของท่าน ที่พยายามใช้หลักวิชาทางศาสนาและวิทยาศาสตร์มาพิเคราะห์ให้สอดคล้องกัน
          อาศัยความเป็นกวี เป็นนักภาษาศาสตร์ของอาจารย์ระวี ภาวิไล ยิ่งทำให้หนังสือ 'ความสงัด' หรือ 'ศาสนากับปรัชญา' เล่มนี้ชวนอ่าน และอ่านง่ายด้วย
                    'ในความสงัดอันยิ่ง ชีวิตและความตายกลมกลืนกัน
                    โลกและธรรมแยกไม่ออกจากกัน
                    ชั่วขณะจิตปรากฏเป็นนิรันดร'
          ท่านว่าไว้ตอนหนึ่งดังนั้น

                                        จากคอลัมน์ : วันละเล่ม โดย คะนึงดาว
                                        หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
                                        วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๘

* * *

ดร. ระวี ภาวิไล เขียนไว้ในตอนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ว่า
          'ผู้เขียนมีอาชีพทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะวิชาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ สืบเนื่องกันมาตลอดเวลา ๒๕ ปี ในปัจจุบันก็กำลังวิจัยวิทยาศาสตร์อยู่ ผู้เขียนได้เคยบวชเรียนทางพุทธศาสนา และสนใจศึกษาธรรมอยู่เสมอตลอดมากว่า ๒๐ ปี 

ข้อสรุปของผู้เขียนก็คือวิทยาศาสตร์ศึกษาจัดเจนในด้านรูปธรรม พุทธศาสนานั้นชี้แนวทางดำเนินชีวิตให้ถึงความ ดับทุกข์และความเข้าใจในเรื่องจิตอันเป็นนามธรรม'
          จากหลักฐานที่อ้างไว้นี้ จึงย่อมสนับสนุนให้เห็นชัดเจนว่า บทกวีหรือข้อคิดเห็นด้านชีวิตปรัชญาใดๆ ก็ตามที่ ดร. ระวี ภาวิไล แต่งขึ้นย่อมเป็น 'งานเฉพาะตัว' ของท่านเองเท่านั้น ผู้อื่นจะแต่งเทียบเคียงย่อมทำไม่ได้
          ดังนั้น ข่าวใหญ่เรื่องมีผู้ลอกบทกวีของท่านย่อมเป็นเรื่องจริง แม้ว่า ผู้ถูกกล่าวหานั้นจะได้รับการวินิจฉัยว่า 'ไม่ผิด' ก็ตาม---
          เรื่องแรกใน 'ความสงัด' เป็นบทกวีแบบใหม่ คือร้อยแก้วที่แสดงแนวคิดด้านความงามที่เกิดขึ้นจากจินตนาการและอารมณ์อันล้ำลึก ในขณะที่ไปอยู่ ณ สถานที่อันร่มรื่นสวยงามแห่งหนึ่งในต่างประเทศ เนื้อหาเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากความคิด ความรู้ และประสบการณ์ของท่านผู้แต่งเองจริงๆ
          อ่านจบแล้ว ฅนธรรมดาอย่างเราๆ จะรู้สึกเอิบอิ่ม ผ่อนคลายจากกิเลสความเร่าร้อน ไม่มีใครคิดเปลี่ยน 'หิมะ' เป็น 'สายฝน' หรือดัดแปลงเรื่องเมืองนอกให้เป็นเมืองไทย แล้วเซ็นชื่อแอบอ้างว่าเป็นผู้แต่งเองเป็นแน่!

                                        จากคอลัมน์ : สะดุดตัวหนังสือ
                                        โดย ภิญโญ ศรีจำลอง หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
                                        วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๘
   
   
 
 
         
   
 
       
       
   
     
คะแนน :        สีคะแนน   :  
ตำแหน่ง :                     สีพื้น  :  
ชื่อผู้ส่ง :                     
   
   
         
 
 
 
 
  ความคิดเห็นที่ ๒    แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
  จากคุณ พระจันทร์วันเสาร์  ๕ ก.ค ๒๕๕๒  ๑๕:๒๘ น.  
  
 
  
  งดงามทั้งความหมาย และ ภาษา ค่ะ

  
     
 
  ความคิดเห็นที่ ๑  ให้คะแนน   แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
  จากคุณ yhoprakin  ๑๖ ส.ค. ๒๕๕๑  ๐๖:๑๗ น.  
  
 
  
  ข้าพเจ้าเคยอ่าน แว่วได้ยินเสียงความสงัดแผ่วมาแต่ไกลเชียว  
     
 
สำนักพิมพ์ผีเสื้อ ๕/๔ ถนนสุขุมวิท ซอย ๒๔ กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๖๖๓ ๔๖๖๐-๒
ฅนไทยทุกฅน ควรมีโอกาสอ่านหนังสือได้เท่าเทียมกัน