หนังสือเล่มใด หน้าขาดหาย เรียงหน้าสับสน โปรดส่งไปเปลี่ยนเล่มใหม่
  หน้าแรก   เฟซบุ๊คทั้งหลาย   หนังสือ   บทความ   ระบบหนังสือ   เกี่ยวกับผีเสื้อ   บันทึกถึงผีเสื้อ   ห้องสนทนา   โรงเรียนวิชาหนังสือ
  ดอนกิโฆเต้ฯ   ของเล่น   ของที่ระลึก   แผนที่เว็บ   คำถามเดิมๆ   นิตยสารหน้าจอ   สมัครสมาชิก   แก้ไขข้อมูลสมาชิก   สั่งซื้อหนังสือ
  หน้าแรก > หมวดหมู่หนังสือ > ปรัชญาชีวิต
 
 
   
 
  ปรัชญาชีวิต   
THE PROPHET : KAHLIL GIBRAN
เขียน :  คาลิล ยิบราน    แปล :  ระวี ภาวิไล
ภาพปก :  คาลิล ยิบราน    ภาพประกอบ :  คาลิล ยิบราน
  พิมพ์ครั้งที่ :  ๑๗ (ธันวาคม ๒๕๕๓)   ปกแข็ง
  ๑๖๐ หน้า    น้ำหนัก :  ๒๐๐.๐๐ กรัม    ขนาด :  ๑๑.๘ x ๑๕.๗ x ๑.๕ ซ.ม.
ภาษาต้นฉบับพิมพ์ครั้งแรก :  ค.ศ. ๑๙๒๓    ภาษาไทยพิมพ์ครั้งแรก :   ๒๕๐๔ (บริการทอง)
  สำนักพิมพ์ผีเสื้อพิมพ์ครั้งแรก :  มิถุนายน ๒๕๓๕    ครั้งล่าสุด :  ๒๕๕๓
รายละเอียดรูปเล่ม :  ๓๒ หน้ายกพิเศษ
ภาษาต้นฉบับ :  อังกฤษ    ภาษาที่แปลมา :  อังกฤษ    กลุ่มผู้อ่าน :  มัธยมต้น - ผู้ใหญ่
  ISBN :  978-974-14-0397-4    ราคา :  ๑๙๗.๐๐ บาท
  บทความเกี่ยวข้อง :: ทดลองอ่าน
   
 
  ไม่มีหนังสือเล่มนี้ขายบนเว็บไซต์
   
     
‘ปรัชญาชีวิต’ เป็นหนังสืออมตะของ คาลิล ยิบราน ซึ่งรู้จักกันแพร่หลายทั่วโลก โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สนใจปรัชญาและสาระลึกซึ้ง นับแต่พิมพ์ฉบับภาษาอังกฤษครั้งแรก เมื่อ ค.ศ.๑๙๒๖ เป็นต้นมา ก็ได้พิมพ์ไปแล้วหลายสิบล้านเล่ม ทั้งยังแปลและ พิมพ์เป็นภาษาต่างๆ หลายสิบภาษา
          กล่าวกันว่า การอ่านกวีนิพนธ์ ‘ปรัชญาชีวิต’ ของ คาลิล ยิบราน นั้น ผู้อ่านมักจะนึกถึงท่วงทำนองดนตรีไปพร้อมกับภาษาอันสวยงามด้วย ฉบับภาษาอังกฤษที่เริ่มพิมพ์ครั้งแรกๆจึงได้แบ่งวรรคตอนการคั่นจังหวะไว้เสมือนหนึ่งเป็นท่อนรับที่ว่างจากคำร้อง แต่แทรกสอดด้วยดนตรีแทน หรือในอีกความรู้สึกหนึ่งก็คือ กวีนิพนธ์ของ คาลิล ยิบราน ควรที่ผู้อ่าน จะดื่มด่ำช้าๆ อย่างประณีต ค่อยๆ ซึมซับความละเอียดอ่อนหวานของภาษา ลีลาการเขียน และความหมายอันลึกซึ้ง 
          ฉบับภาษาอังกฤษของ ‘The Prophet’ จึงได้ถือปฏิบัติในการเว้นจังหวะโดยใช้ช่องว่าง หรือมีเครื่องหมายคั่น ในแต่ละตอนไว้ และยึดถือกันเรื่อยมา แม้ฉบับที่พิมพ์ครั้งล่าสุด 
          การพิมพ์ภาษาไทยครั้งนี้ก็ยึดถือแบบแผนเดียวกัน โดยคงรูปแบบการจัดรูปเล่มของสำนักพิมพ์กะรัตที่ได้ทำไว้ เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๐ นอกจากจะทำให้หนังสือมีรูปเล่มสวยงามแล้ว ก็ด้วยเหตุผลดังกล่าวเป็นสำคัญ 
          หนังสือเล่มนี้เป็นที่รู้จักกันในบรรดานักอ่านทั่วโลก และแม้แต่ในประเทศไทยก็ได้แพร่หลายมานาน มหาวิทยาลัยต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ กำหนดให้หนังสือนี้เป็นคู่มือประกอบการศึกษาวิชาปรัชญา รวมทั้งมหาวิทยาลัยบางแห่งในประเทศไทยด้วย 
          ชื่อ ‘คาลิล ยิบราน และหนังสือของกวีท่านนี้กล่าวถึงกันมากในกลุ่มนักอ่าน นักศึกษา นักปรัชญา รวมทั้งกวีและนักเขียน 
          ในโอกาส ๘๗ ปี นับแต่พิมพ์ครั้งแรก และย่างเข้าปีที่ ๕๐ ของฉบับแปลภาษาไทย สำนักพิมพ์ผีเสื้อได้จัดทำรูปเล่มพิเศษปกแข็ง และพิมพ์สอดสีด้วยกระดาษชนิดพิเศษ เพื่อเป็นที่ระลึกและคารวะผู้นิพนธ์ อีกทั้งได้ตรวจแก้ปรับปรุงต้นฉบับจากการพิมพ์ครั้งแรก ซึ่งตกหล่นไปบ้าง.ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 


                                       สำนักพิมพ์ผีเสื้อ 
                                       กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓

***

'ปรัชญาชีวิต' หรือ 'THE PROPHET' เป็นเสมือนคัมภีร์ของนักอ่านมาเนิ่นนาน หนังสือเล่มนี้ให้ชีวิต ให้ความคิด ให้พลังปัญญา ให้ความละเอียดอ่อนในการมองโลก และที่สำคัญที่สุดคือ ให้ความรัก---ทั้งรักตัวเอง รักผู้อื่นเช่นเดียวกับที่รักตัวเอง และรักอณูเล็กน้อยที่สุดในฝุ่นผงของละอองโลก
          ---แต่เราขอกล่าว มิใช่ในความหลับหลง แต่ในความตื่นเต็มที่แห่งกลางเที่ยงนี้ ว่าสายลมนั้นมิได้กระซิบแก่ต้นกร่างใหญ่ไพเราะไปกว่าแก่ใบหญ้าเล็กที่สุดเลย
          และผู้ใดก็ตามที่แปรเสียงแห่งกระแสลมเป็นทำนองเพลงอันหวานล้ำด้วยความรักของตนเอง ผู้นั้นนับว่ายิ่งใหญ่โดยแท้---
          หนังสือเล่มนี้ทรงคุณค่าสูงทั้งในด้าน 'สาร' ที่ส่งจากหัวใจมหากวี และในด้านวรรณศิลป์ที่ได้รับการ 'ถอดความ' (คำคำนี้ควรค่าแก่การยกย่องยิ่งนัก เพราะมีการถ่อมตัวอยู่ในถ้อยคำ ทั้งที่การ 'ถอดความ' นี้ ทั้งยิ่งใหญ่และสวยงาม) จากหัวใจของนักวิทยาศาสตร์ฅนหนึ่ง
          ---ควรค่าแก่การสะสม แต่ไม่ใช่สะสมไว้โอ้อวดเยี่ยงฅนโง่ทั้งหลาย ทว่าสะสมถ้อยคำเอาไว้ในส่วนที่ลึกที่สุดของหัวใจ
          เพื่อให้มันได้กลั่นกรองออกมาภายนอกในทุกเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่

                                       จากคอลัมน์ : หนังสือ โดย โตมร
                                       นิตยสารแพรว วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๙

* * *

ศ. กิตติคุณ ดร. ระวี  ภาวิไล ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์คนล่าสุด เป็นท่านแรก ที่แปล “เดอะ พร็อพเฟต” (The Prophet) ของกวีใหญ่จากเลบานอน คาลิล ยิบราน ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในชื่อภาษาไทย “ปรัชญาชีวิต” 
          อ. ระวี พบหนังสือต้นฉบับ “เดอะ พร็อพเฟต” ครั้งแรกเมื่อปี ๒๔๘๙ ที่ห้องสมุดกลางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีอยู่เพียงเล่มเดียวในเมืองไทยขณะนั้น เปิดอ่านเพียงไม่กี่หน้าก็เกิดความประทับใจ จึงบรรจงคัดลอกด้วยลายมือลงสมุดปกแข็งขนาดกลาง โดยคัดลงสมุดเฉพาะหน้าขวา ทิ้งหน้าซ้ายว่างไว้ ใช้เวลาคัดลอกอย่างใจเย็นและอดทน ในเย็นวันศุกร์ ตลอดวันเสาร์ ไปเสร็จสิ้นหน้าสุดท้ายเย็นวันอาทิตย์ วันนั้นเกิดเรื่องแปลกขึ้น เพราะเมื่อเนื้อความในหนังสือมาถึงหน้าสุดท้าย สมุดปกแข็งที่ใช้คัดลอกก็จบลงหน้าสุดท้ายพอดีเหมือนกัน
          ในที่สุด อ. ระวีก็ได้ “เดอะ พร็อพเฟต” เป็นกรรมสิทธิ์โดยชอบธรรมเพียงแค่เสียเงินซื้อสมุดปกแข็งเพียงเล่มเดียว เว้นแต่ไม่มีภาพประกอบงดงาม ฝีมือกวีผู้ประพันธ์เท่านั้นเอง
          อ. ระวีรักสมุดเล่มนี้มาก ห่อปกอย่างดีและพกติดตัวไปอ่านตลอดเวลา ไม่ว่าจะเดินทางไปไหน อ. ระวีบอกว่า บทกวีหลายตอนเวลาอ่านในที่สงัดวิเวก ให้อรรถรส สุขสุขมอย่างยิ่ง
          นอกจากนี้ สมุดซึ่งบันทึกบทกวีอันยิ่งใหญ่และสวยงามของ คาลิล ยิบราน ยังเป็นที่ชอบอกชอบใจของเพื่อนบางคน เวลาไปเที่ยวพักแรมต่างจังหวัดมักจะขอยืมไปอ่าน
          วันหนึ่งในปี ๒๔๙๐ ไปเที่ยวใกล้ชายทะเลบางแสนและพักบ้านญาติ แสงอรุณ  รัตกสิกร ช่วงเช้าแยกย้ายกันไปเดินเล่นตามชายหาด แสงอรุณยืมสมุดเล่มนั้นไปอ่านด้วย ก่อนจะกลับมาพร้อมกับภาพสเกตช์วิวชายทะเลอย่างสวยงาม ไว้ในหน้าซ้ายของสมุด ๑-๒ ภาพ เป็นที่พอใจอย่างยิ่ง
          ในปีนั้น อ. ระวี  ภาวิไล อ่านบทกวีในสมุดซ้ำแล้วซ้ำเล่า กระทั่งถ้อยคำภาษาไทยผุดขึ้นมาในใจชนิดประโยคต่อประโยค ก่อนจะเขียนลงในหน้าซ้ายของสมุดให้ตรงกับเนื้อความภาษาอังกฤษ นั่นเป็นแรงบันดาลใจให้ลงมือถอดความบางบทเป็นภาษาไทย โดยเฉพาะบทที่ดึงดูดความสนใจและจินตนาการของหนุ่มสาว เช่น ความรัก การแต่งงาน ส่งไปลงหนังสือพิมพ์รายวัน “นครสาร” หลังแปลครบทุกบท อ่านทบทวนปรับปรุง แก้ไขอยู่หลายปี ต่อมาในปี ๒๕๐๔ อ. ประคิณ  ชุมสาย ณ อยุธยา  ขอนำไปพิมพ์รวมเล่มครั้งแรกในนามสำนักพิมพ์บริการทอง
          ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์คนล่าบอกว่า “ปรัชญาชีวิต” เป็นงานเกิดขึ้นก่อนยุคสมัย วงการหนังสือไทยขณะนั้นยังไม่พร้อมที่จะรับและให้ความสนใจบทกวีประเภทนี้ หนังสือจึงขายไม่ดีเท่าที่ควร ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๒ ในปี ๒๕๑๑ ต่างหาก ที่ได้รับความสนใจอย่างคึกคัก จากหนุ่มสาวที่กำลังแสวงหาคุณค่าและความหมายของชีวิต
          หลังจากนั้นมีผู้แปลผลงานมหากวีแห่งเลบานอนตามมาอีกหลายเล่ม ขณะที่ “ปรัชญาชีวิต” ยังเป็นหนังสือที่นักอ่านพูดถึงตลอดเวลา


                                        ชนา  ชลาศัย
                                        จาก  :  หนังสือพิมพ์ข่าวสด (เก็บเรื่องมาเล่า หน้า ๓๒) ฉบับวันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐
   
   
 
 
         
   
 
       
       
   
     
คะแนน :        สีคะแนน   :  
ตำแหน่ง :                     สีพื้น  :  
ชื่อผู้ส่ง :                     
   
   
         
 
 
 
 
  ความคิดเห็นที่ ๑๕  ให้คะแนน   แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
  จากคุณ FSCrrn  ๔ ม.ค. ๒๕๖๐  ๑๑:๔๕ น.  
  
 
  
  iWbCeA http://www.FyLitCl๗Pf๗ojQdDUOLQOuaxTXbj๕iNG.com  
     
 
  ความคิดเห็นที่ ๑๔  ให้คะแนน   แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
  จากคุณ พิศเพลิน พันธุ  ๑๐ มิ.ย. ๒๕๕๘  ๑๐:๐๖ น.  
  
 
  
  ครั้งแรกในชีวิตที่ได้อ่าน เพราะเรียน ป.โท วิชาปรัชญา อาจารย์บังคับให้หาซื้อมาอ่าน ได้ฉบับปกแข็ง เป็นอันว่าได้คะแนนแล้ว..แต่ ประโยชน์ที่ได้รับจากเนื้อหา เกิดขึ้นหลังจากเรียนจบและหยิบหนังสือมาอ่าน คงเพราะวัยและการมองชีวิตที่แตกต่างจากตอนเรียน ทำให้เข้าใจเนื้อหาอย่างลึกซึ้งและนึกขอบคุณอาจารย์ท่านนั้นเสมอมา..ยิ่งอายุเยอะขึ้น ความลึกซึ้งต่อบทกวีก็มากขึ้นทุกครั้งที่อ่าน..  
     
 
  ความคิดเห็นที่ ๑๓  ให้คะแนน   แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
  จากคุณ จุฑามาศ  ๒๐ พ.ค. ๒๕๕๘  ๐๘:๓๐ น.  
  
 
  
  คลาสสิคและเยี่ยมมากๆ
  
     
 
  ความคิดเห็นที่ ๑๒  ให้คะแนน   แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
  จากคุณ ijeezz  ๒๒ พ.ค. ๒๕๕๗  ๑๓:๑๙ น.  
  
 
  
  ตามหาหนังสือเล่มนี้มานานมาก เคยมีอยู่แต่หายไปเกือบ ยี่สิบปีแล้ว บทกวีที่ติดอยู่ในหัวใจคือบทวีความรัก ท่อนที่ว่า  "ความรักไม่ให้สิ่งอื่นใดนอกจากตนเอง 
และก็ไม่รับเอาสิ่งใดนอกจากตนเอง 
ความรักไม่ครอบครอง และก็ไม่ยอมให้ถูกครอบครอง 
เพราะความรักนั้นเพียงพอแล้วสำหรับตอบความรัก" คลาสสิคมาก
  
     
 
  ความคิดเห็นที่ ๑๑  ให้คะแนน   แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
  จากคุณ เงียบ นิ่ง ปล่อยวางมันเป็นเช่นนั้นเอง  ๑๖ ม.ค. ๒๕๕๗  ๑๒:๒๗ น.  
  
 
  
  มีประโยชน์มากครับ  
     
 
  ความคิดเห็นที่ ๑๐  ให้คะแนน   แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
  จากคุณ Nathaniel-PAN  ๓ มี.ค. ๒๕๕๖  ๐๐:๐๓ น.  
  
 
  
  เป็นหนังสือของคาลิล ยิบรานและของสำนักพิมพ์ผีเสื้อที่ซื้อเป็นเล่มแรกเลยค่ะ ประทับใจมาก สำนวนงดงามมากจริงๆค่ะ ^^  
     
 
  ความคิดเห็นที่ ๙  ให้คะแนน   แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
  จากคุณ นางสาวพัชรี แก้วคำมูล  ๑๙ ก.พ. ๒๕๕๕  ๑๖:๒๗ น.  
  
 
  
  อยากได้หนังสือดีๆที่เปนแนวทางให้เปลี่ยนความคิด  
     
 
  ความคิดเห็นที่ ๘  ให้คะแนน   แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
  จากคุณ ฟิสิกส์ รภ. อุบล  ๓ ก.พ. ๒๕๕๕  ๒๑:๐๔ น.  
  
 
  
  ชอบมากครับ  เพื่อนให้ยืมอ่าน แ้ล้วจึงซื้อเป็นของตัวเอง
และมอบเป็นของขวัญให้กับคนสำคัญ
  
     
 
  ความคิดเห็นที่ ๗  ให้คะแนน   แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
  จากคุณ Wk.  ๑๐ ก.ค ๒๕๕๔  ๒๐:๕๙ น.  
  
 
  
  ตอนนี้ยังมีขายตามร้านหนังสือมั้ยคะ หาซื้อที่ไหนได้บ้าง ขอบคุณค่ะ  
     
 
  ความคิดเห็นที่ ๖    แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
  จากคุณ ืnatty  ๑๑ พ.ย. ๒๕๕๓  ๐๗:๐๑ น.  
  
 
  
  มีขายที่se-edคาร์ฟูร์รังสิตซื้อมาแล้วค่ะ
ราคาประมาณ๒๐๐ เป็นปกแข็ง
แต่ไม่รู้ว่าต่างกันยังไงเหมือนกันกับ
แบบราคา๔๐๐กว่าบาทนะคะ
  
     
 
  ความคิดเห็นที่ ๕    แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
  จากคุณ ืnatty  ๑๑ พ.ย. ๒๕๕๓  ๐๗:๐๑ น.  
  
 
  
  มีขายที่se-edคาร์ฟูร์รังสิตซื้อมาแล้วค่ะ
ราคาประมาณ๒๐๐ เป็นปกแข็ง
แต่ไม่รู้ว่าต่างกันยังไงเหมือนกันกับ
แบบราคา๔๐๐กว่าบาทนะคะ
  
     
 
  ความคิดเห็นที่ ๔  ให้คะแนน   แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
  จากคุณ .......  ๒๖ ก.ย. ๒๕๕๓  ๑๘:๕๓ น.  
  
 
  
  สุดยอดค่ะอ่านแล้วโดยเฉพาะ เรื่องความรัก และการแต่งงาน มีในหนังเรื่องชั่วฟ้าดินสลายด้วยค่ะ  
     
 
  ความคิดเห็นที่ ๓  ให้คะแนน   แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
  จากคุณ ฟ้างาม  ๒๕ ก.ย. ๒๕๕๓  ๐๙:๒๗ น.  
  
 
  
  อยากได้มากเลยค่ะ แต่ว่าหาซื้อไม่ได้  
     
 
  ความคิดเห็นที่ ๒  ให้คะแนน   แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
  จากคุณ ขนิษฐา  ๓ ก.ย. ๒๕๕๓  ๑๘:๔๑ น.  
  
 
  
  ชอบค่ะอยากได้มากยังมีเหลืออยู่รึเปล่าค่ะ  
     
 
  ความคิดเห็นที่ ๑  ให้คะแนน   แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
  จากคุณ arm  ๖ ก.ค ๒๕๕๒  ๑๖:๒๘ น.  
  
 
  
  good  
     
 
สำนักพิมพ์ผีเสื้อ ๕/๔ ถนนสุขุมวิท ซอย ๒๔ กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๖๖๓ ๔๖๖๐-๒
การมีโอกาสอ่านหนังสือดี นับเป็นโชคของมนุษย์