ประเทศไทยไม่ร่ำรวยนัก โปรดให้หนังสือทุกเล่มอยู่ได้หลายชั่วอายุฅน
  หน้าแรก   เฟซบุ๊คทั้งหลาย   หนังสือ   บทความ   ระบบหนังสือ   เกี่ยวกับผีเสื้อ   บันทึกถึงผีเสื้อ   ห้องสนทนา   โรงเรียนวิชาหนังสือ
  ดอนกิโฆเต้ฯ   ของเล่น   ของที่ระลึก   แผนที่เว็บ   คำถามเดิมๆ   นิตยสารหน้าจอ   สมัครสมาชิก   แก้ไขข้อมูลสมาชิก   สั่งซื้อหนังสือ
  หน้าแรก > หมวดหมู่หนังสือ > กราบ พระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ ๙
 
 
   
 
  กราบ พระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ ๙   
เขียน :  เด็กหญิงติณณา แดนเขตต์   
บรรณาธิการต้นฉบับ :  มกุฏ อรฤดี
ภาพปก :  เด็กหญิงติณณา แดนเขตต์    ภาพประกอบ :  เด็กหญิงติณณา แดนเขตต์
  พิมพ์ครั้งที่ :  ๑ (ธันวาคม ๒๕๕๙)   ปกอ่อน
  ๒๒๔ หน้า    น้ำหนัก :  ๒๐๐.๐๐ กรัม    ขนาด :  ๑๓ x ๑๘.๕ x ๑.๕ ซ.ม.
ภาษาไทยพิมพ์ครั้งแรก :  ธันวาคม ๒๕๕๙ (ผีเสื้อเด็กๆ)
  สำนักพิมพ์ผีเสื้อพิมพ์ครั้งแรก :  ธันวาคม ๒๕๕๙    ครั้งล่าสุด :  ๒๕๕๙
รายละเอียดรูปเล่ม :  ปกอ่อน ๑๖ หน้ายก
กลุ่มผู้อ่าน :  อ่านได้ทุกวัย
  ISBN :  978-974-14-0471-1    ราคา :  ๑๘๙.๐๐ บาท
  บทความเกี่ยวข้อง :: ทดลองอ่าน
   
 
 
   
     
คำนำสำนักพิมพ์
วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ บรรณาธิการได้ทราบข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดชประชวร
จึงส่งข่าวถึงนักเขียนของสำนักพิมพ์ผีเสื้อเด็กๆ จำนวน ๓ คน พร้อมฝากถ้อยคำว่า
'ในหลวงประชวร เราในฐานะนักเขียนเด็กๆ และนักเขียนบันทึก จะทำอะไรได้บ้าง'

ในวันรุ่งขึ้นเด็กหญิงติณณา แดนเขตต์ อายุ ๘ ปี ก็เริ่มบันทึกวันแรก และเขียนบันทึกถึงประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดชต่อมาเกือบทุกวัน
บันทึกเหล่านี้ รวมกับของนักเขียนเด็กอื่นๆ คือ เด็กหญิงในใจ เม็ทซกะ และเด็กหญิงซายูริ ซากาโมโตะ ทำให้บรรณาธิการริเริ่มโครงการ 'บันทึกถวายในหลวงรัชการที่ ๙' 
เพื่อเด็กไทยทั่วประเทศมีโอกาสเขียนบันทึกจากใจรวมไว้ในหนังสือชื่อดังกล่าว เป็นจารึกแห่งประวัติศาสตร์ เป็นที่รวมดวงใจของเด็กๆไว้ ถวายแด่ในหลวงรัชการที่ ๙ ตลอดไป ชั่วกาลนาน
'กราบ พระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ ๙' เล่มนี้จึงเป็นเสมือนบทนำของหนังสือเล่มสำคัญ ซึ่งเมื่อพิมพ์เสร็จแล้ว จะเป็นสมบัติของชาติ และของคนไทย โดยเฉพาะเด็กๆ ซึ่งได้มีส่วนร่วมเขียนบันทึกของตนในหนังสือเล่มนั้น
   
   
 
 
         
   
 
       
       
   
     
คะแนน :        สีคะแนน   :  
ตำแหน่ง :                     สีพื้น  :  
ชื่อผู้ส่ง :                     
   
   
         
 
 
 
 
สำนักพิมพ์ผีเสื้อ ๕/๔ ถนนสุขุมวิท ซอย ๒๔ กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๖๖๓ ๔๖๖๐-๒
ฅนไทย แปลว่า รู้อ่าน รู้คิด รู้ทำสิ่งดี