เราเชื่อมั่นประการหนึ่งว่า การทำหนังสือดีก็เสมือนสร้างโบสถ์วิหาร
  หน้าแรก   เฟซบุ๊คทั้งหลาย   หนังสือ   บทความ   ระบบหนังสือ   เกี่ยวกับผีเสื้อ   บันทึกถึงผีเสื้อ   ห้องสนทนา   โรงเรียนวิชาหนังสือ
  ดอนกิโฆเต้ฯ   ของเล่น   ของที่ระลึก   แผนที่เว็บ   คำถามเดิมๆ   นิตยสารหน้าจอ   สมัครสมาชิก   แก้ไขข้อมูลสมาชิก   สั่งซื้อหนังสือ
  หน้าแรก > หมวดหมู่หนังสือ > ตำรับอาหารพระราชวังหลวงพระบาง
 
 
   
 
  ตำรับอาหารพระราชวังหลวงพระบาง   
Traditional Recipes of Laos :
เขียน :  เพียสิง จะเลินสิน    แปล :  จินดา จำเริญ,  เพ็ญศรี ทองใหญ่ ณ อยุธยา
บรรณาธิการต้นฉบับ :  มกุฏ อรฤดี,  สุรปรีย์ ปิยสาระ
ภาพปก :  ท้าวสูน วันนิทอน    ภาพประกอบ :  ท้าวสูน วันนิทอน
  พิมพ์ครั้งที่ :  ๑ (สิงหาคม ๒๕๕๓)   ปกแข็ง
  ๔๐๐ หน้า    น้ำหนัก :  ๖๕๐.๐๐ กรัม    ขนาด :  ๑๖ x ๒๒.๘ x ๒.๙ ซ.ม.
ภาษาต้นฉบับพิมพ์ครั้งแรก :  ค.ศ. ๑๙๘๑   
  สำนักพิมพ์ผีเสื้อพิมพ์ครั้งแรก :  สิงหาคม ๒๕๕๓    ครั้งล่าสุด :  ๒๕๕๓
รายละเอียดรูปเล่ม :  ๑๖ หน้ายกพิเศษ
ภาษาต้นฉบับ :  ลาว/อังกฤษ    ภาษาที่แปลมา :  ลาว/อังกฤษ    กลุ่มผู้อ่าน :  อ่านได้ทุกวัย
  ISBN :  978-974-14-0389-9    ราคา :  ๖๙๔.๐๐ บาท
  บทความเกี่ยวข้อง :: ทดลองอ่าน
   
 
 
   
     
หนังสือนี้เป็นประจักษ์พยานแห่งความพยายามโดยแท้  เริ่มแต่ เพียสิง ข้าราชบริพารราชสำนักหลวงพระบาง ได้บันทึกตำรับอาหารในพระราชวังของลาว ด้วยมุ่งหวังจะให้เป็นบันทึกแห่งชาติลาวด้านวัฒนธรรมการกิน และประสงค์จะได้พิมพ์เผยแพร่เพื่อนำเงินรายได้จากการนี้ไปบูรณะบุษบกพระบาง ครั้นเมื่อใกล้ถึงวาระสุดท้ายในชีวิต เพียสิงจึงมอบหมายให้ภริยานำสมุดบันทึกต้นฉบับลายมือตำรับอาหารขึ้นทูลเกล้าฯถวายมกุฎราชกุมาร ด้วยหวังว่าจะทรงช่วยให้ความปรารถนาในวาระสุดท้ายแห่งชีวิตที่มีต่อพระราชอาณาจักรลาวแห่งหลวงพระบางสัมฤทธิ์ผล จวบจนกระทั่ง อแลน เดวิดสัน ได้รับต้นฉบับดังกล่าวนั้นมา และเพียรพยายามร่วมกับชาวลาวอพยพช่วยกันแปลและเขียนรูปประกอบ จนจัดพิมพ์เป็นหนังสือสำคัญเล่มหนึ่ง พิมพ์ครั้งแรกเมื่อ ค.ศ.๑๙๘๑
                              ในปี ๑๙๘๖ สำนักพิมพ์กะรัต (หรือผีเสื้อในปัจจุบัน) ได้หารือกับอแลน เดวิดสัน เพื่อแปลและพิมพ์หนังสือนี้เป็นภาษาไทย
                              บัดนี้ได้เวลา แต่ก็นับวันย้อนไปถึง ๒๔ ปี
                              เพียสิงถึงแก่อนิจกรรมแล้ว อแลน เดวิดสัน ก็จากไปแล้ว---ลายมือของเพียสิงยังอยู่ ผลงานหนังสืออย่างมีรสนิยมจากความพยายามของอแลน เดวิดสัน ยังคงอยู่ และส่งต่อมรดกมาถึงสำนักพิมพ์ผีเสื้อให้พิมพ์หนังสือเล่มสำคัญในฐานะมรดกของโลกอีกเล่มหนึ่ง


                              สำนักพิมพ์ผีเสื้อประกาศแขนงภาษาลาวในนามผีเสื้อลาว หรือออกเสียงสำเนียงลาวว่า ‘แมงกะเบื้อ’ นับจากหนังสือเล่มนี้ ด้วยหมายจะเสาะหาหนังสือมีค่าเล่มอื่นๆ จากภาษาลาวเพื่อแปลเป็นภาษาไทยในวาระอันควร
                              หนังสือเล่มนี้มีค่ามิใช่เพียงในฐานะตำรับอาหาร แต่ยังในฐานะวัตถุบันทึกทางประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งของชาติลาว ซึ่งมิได้มีบรรยายไว้ ณ ที่แห่งใด สิ่งนั้นคือ ความเรียบง่ายอย่างสามัญของตำรับอาหารในพระราชวังหลวงพระบาง จนกล่าวกันว่า ฅนลาวกินอย่างไรเจ้าก็กินอย่างนั้น เจ้าลาวในพระราชวังก็เสวยเช่นเดียวกับฅนลาวทั่วไป หนังสือเล่มนี้จึงเป็นบันทึกแทนชาวลาวทุกระดับชั้น และเป็นบันทึกอันอมตะไม่เปลี่ยนแปลง แม้การปกครอง การเมือง จะกลายไปเป็นอื่นจากเดิม
                              การแปลและพิมพ์หนังสือเล่มนี้ ส่วนสำคัญคือตำรับอาหารลาว ผู้แปลภาคภาษาลาวถ่ายทอดการออกเสียงและสะกด ตลอดจนรูปประโยคจากลายมือของเพียสิงให้ใกล้เคียงภาษาลาวที่สุด และจากการศึกษา สอบถาม ได้ความรู้ว่าสำเนียงและคำศัพท์หลวงพระบางหลายต่อหลายคำเหมือนภาษาทางใต้ของไทย ตั้งแต่นครศรีธรรมราชถึงสงขลา สิ่งนี้จึงน่าสนใจค้นคว้าต่อไป
                              อย่างไรก็ตาม บทความนำเรื่องในเล่มก็ทำให้ตำรับอาหารลาวของเพียสิง สมบูรณ์แบบที่สุด  ความสามารถอันยอดเยี่ยมในเชิงค้นคว้าด้านศิลปวัฒนธรรมการกินของอแลน เดวิดสัน นับว่าเป็นเลิศ  หนังสือนี้ฉบับภาษาอังกฤษจึงได้รับยกย่องสืบมาจนปัจจุบัน
                              สำนักพิมพ์แมงกะเบื้อขอขอบคุณอาจารย์พอนสวัน พิลาวัน แห่งมะหาวิทะยาไลสุพานุวง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่ได้ช่วยเหลือ ถ่ายเสียงภาษาลาว อีกทั้งอธิบายข้อสงสัยอันเกี่ยวกับตำรับอาหารลาวแห่งหลวงพระบางจนกระจ่าง
                              หนังสือนี้เป็นประจักษ์พยานแห่งความพยายามและมุ่งมาดปรารถนา จะทำหนังสือดีของสำนักพิมพ์ในตระกูลผีเสื้อโดยแท้
สำนักพิมพ์แมงกะเบื้อ 
(ผีเสื้อลาว)
สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๓
   
   
 
 
         
   
 
       
       
   
     
คะแนน :        สีคะแนน   :  
ตำแหน่ง :                     สีพื้น  :  
ชื่อผู้ส่ง :                     
   
   
         
 
 
 
 
  ความคิดเห็นที่ ๒๒    แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
  จากคุณ http://wd.koudai.com/?userid=๒๐๙๓๓๖๓๙๐  ๑๘ ต.ค. ๒๕๕๗  ๒๓:๒๕ น.  
  
 
  
  ืฃิธฤใิ็ศีดดาตณษนฆฃกมชฯตQQ๘๔๖๔๖๐๕๐๘
http://wd.koudai.com/?userid=๒๐๙๓๓๖๓๙๐ http://wd.koudai.com/?userid=๒๐๙๓๓๖๓๙๐
  
     
 
  ความคิดเห็นที่ ๒๑    แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
  จากคุณ http://wd.koudai.com/?userid=๒๐๙๓๓๖๓๙๐  ๑๘ ต.ค. ๒๕๕๗  ๒๓:๑๑ น.  
  
 
  
  ๒๐๑๔ฤ๊พซักดดาตฯ๎ฤฟ๑๐๐%ืฌด๓วฎมชฯตQQ๘๔๖๔๖๐๕๐๘
http://wd.koudai.com/?userid=๒๐๙๓๓๖๓๙๐ http://wd.koudai.com/?userid=๒๐๙๓๓๖๓๙๐
  
     
 
  ความคิดเห็นที่ ๒๐    แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
  จากคุณ fifa ๑๕ coins  ๑๖ ต.ค. ๒๕๕๗  ๑๗:๐๕ น.  
  
 
  
  ????????????????? - ???????
fifa ๑๕ coins http://www.prolifesingles.com/blogs/entry/fifa-coins-xbox-one-Invites-you-to-enjoy-Brazil-World-Cup-journey-of-passion-Still-chilly-in-the-northern-hemisphere
  
     
 
  ความคิดเห็นที่ ๑๙    แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
  จากคุณ aviator sunglasses  ๙ ต.ค. ๒๕๕๗  ๑๕:๐๗ น.  
  
 
  
  The difference
aviator sunglasses http://www.oakelysunglassesmod.net
  
     
 
  ความคิดเห็นที่ ๑๘    แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
  จากคุณ Oakley Team USA Polarized Half Jackets  ๙ ต.ค. ๒๕๕๗  ๑๐:๓๒ น.  
  
 
  
  The difference
Oakley Team USA Polarized Half Jackets http://www.okelysuglassesmodo.net
  
     
 
  ความคิดเห็นที่ ๑๗    แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
  จากคุณ billig oakley solbriller utlp  ๙ ต.ค. ๒๕๕๗  ๑๐:๓๒ น.  
  
 
  
  The difference
billig oakley solbriller utlp http://www.oakleysunglassesmodo.com
  
     
 
  ความคิดเห็นที่ ๑๖    แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
  จากคุณ akley Airbrake MX Replacement Lenses  ๙ ต.ค. ๒๕๕๗  ๑๐:๐๓ น.  
  
 
  
  The difference
akley Airbrake MX Replacement Lenses http://www.oakleysunglassescnc.name
  
     
 
  ความคิดเห็นที่ ๑๕    แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
  จากคุณ types of louis vuitton bags  ๙ ต.ค. ๒๕๕๗  ๐๙:๒๕ น.  
  
 
  
  f
types of louis vuitton bags http://www.louisvuittonoutletina.com
  
     
 
  ความคิดเห็นที่ ๑๔    แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
  จากคุณ louis vuitton sale cheap outlet store  ๙ ต.ค. ๒๕๕๗  ๐๙:๐๗ น.  
  
 
  
  The difference between the almost right word and the right word is really a large matter -- 'tis the difference between the lightning-bug and the lightning," wrote Mark Twain.
louis vuitton sale cheap outlet store http://www.louisvuittonoutletcsc.com/
  
     
 
  ความคิดเห็นที่ ๑๓    แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
  จากคุณ lou is vuitton outlet  ๙ ต.ค. ๒๕๕๗  ๐๘:๒๗ น.  
  
 
  
  "Failure is not an option."
lou is vuitton outlet http://www.louisvuittonoutletine.com
  
     
 
  ความคิดเห็นที่ ๑๒    แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
  จากคุณ wholesale louis vuitton  ๙ ต.ค. ๒๕๕๗  ๐๗:๓๙ น.  
  
 
  
  Here are ๑๐ of them:By announcing this fact, you negate it," says Price. "As Former Prime Minister of the UK Margaret Thatcher once said, 'Power is like being a lady. If you have to tell people you are, you aren't.'"
wholesale louis vuitton http://www.louisvuitton-bagsonlinee.net
  
     
 
  ความคิดเห็นที่ ๑๑    แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
  จากคุณ why are louis vuitton bags expensive  ๘ ต.ค. ๒๕๕๗  ๑๑:๐๔ น.  
  
 
  
  f
why are louis vuitton bags expensive http://www.louisvuittonoutlettca.com
  
     
 
  ความคิดเห็นที่ ๑๐    แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
  จากคุณ Chanel Outlet  ๘ ต.ค. ๒๕๕๗  ๑๑:๐๑ น.  
  
 
  
  f
Chanel Outlet http://www.chaneloutletmodi.com
  
     
 
  ความคิดเห็นที่ ๙    แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
  จากคุณ Authentic Louis Vuitton Outlet  ๘ ต.ค. ๒๕๕๗  ๐๘:๕๐ น.  
  
 
  
  f
Authentic Louis Vuitton Outlet http://www.louisvuittonoutletincn.com
  
     
 
  ความคิดเห็นที่ ๘    แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
  จากคุณ replica hermes uk  ๒๐ ก.ย. ๒๕๕๗  ๑๑:๐๑ น.  
  
 
  
  replica hermes uk http://humanitieshub.com/css/hermes-birkin-๕๐cm-replica--๖๔๘.html replica hermes handbags birkin togo txmbtz  
     
 
  ความคิดเห็นที่ ๗    แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
  จากคุณ hermes outlet usa  ๑๙ ก.ย. ๒๕๕๗  ๑๖:๕๘ น.  
  
 
  
  hermes outlet usa http://netsmartsng.com/images/fake-birkin-bag-ebay--๖๑๖๗.html hermes birkin replica italia malaysia ndffikbvv  
     
 
  ความคิดเห็นที่ ๖  ให้คะแนน   แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
  จากคุณ ตั้น  ๒๕ ต.ค. ๒๕๕๕  ๑๓:๔๕ น.  
  
 
  
  ยังมีขายอยู่หรือเปล่าครับ หนังสือเล่มนี้ รบกวนตอบด้วยนะครับ
Sarunyoo.m@gmail.com
  
     
 
  ความคิดเห็นที่ ๕  ให้คะแนน   แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
  จากคุณ กาฟิวส์  ๑๖ ต.ค. ๒๕๕๕  ๒๑:๔๙ น.  
  
 
  
  อยากได้มากเลย  
     
 
  ความคิดเห็นที่ ๔    แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
  จากคุณ สม  ๗ พ.ค. ๒๕๕๔  ๐๐:๑๖ น.  
  
 
  
  คนที่ริเริ่มมักจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ  อย่างมากเสมอ  
     
 
  ความคิดเห็นที่ ๓  ให้คะแนน   แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
  จากคุณ mayzanaty  ๒๔ พ.ย. ๒๕๕๓  ๒๒:๔๐ น.  
  
 
  
  หนังสือเล่มหาซื้อได้ที่ไหนคร๊
ตอนนี้ทำโครงงานเกี่ยวกับ
ภาษาลาวอยู่ ^^*
  
     
 
  ความคิดเห็นที่ ๒    แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
  จากคุณ ลึบบ่สูน  ๓ พ.ย. ๒๕๕๓  ๑๘:๕๘ น.  
  
 
  
  เป้นหนังสือที่มีคุณค่านะครับ
เสียดายมากไม่ทราบว่ามีการเปิดตัวที่ ศูนย์สิริกิติ์
  
     
 
  ความคิดเห็นที่ ๑    แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
  จากคุณ ้ีhugluangprabang  ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๓  ๒๑:๓๖ น.  
  
 
  
  เยี่ยม     
     
 
สำนักพิมพ์ผีเสื้อ ๕/๔ ถนนสุขุมวิท ซอย ๒๔ กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๖๖๓ ๔๖๖๐-๒
หนังสือของผีเสื้อ มิได้ ผลิต แต่ทำด้วย หัวใจ