หากฅนในชาติส่วนใหญ่ไม่สนใจหนังสือ จะหวังพัฒนาชาติให้รุ่งเรืองก็ยาก
  หน้าแรก   เฟซบุ๊คทั้งหลาย   หนังสือ   บทความ   ระบบหนังสือ   เกี่ยวกับผีเสื้อ   บันทึกถึงผีเสื้อ   ห้องสนทนา   โรงเรียนวิชาหนังสือ
  ดอนกิโฆเต้ฯ   ของเล่น   ของที่ระลึก   แผนที่เว็บ   คำถามเดิมๆ   นิตยสารหน้าจอ   สมัครสมาชิก   แก้ไขข้อมูลสมาชิก   สั่งซื้อหนังสือ
  หน้าแรก > หมวดหมู่หนังสือ > ซาดิก
 
 
   
 
  ซาดิก   
ZADIG : VOLTAIRE
เขียน :  วอลแตร์     แปล :  วัลยา วิวัฒน์ศร
บรรณาธิการต้นฉบับ :  มกุฏ อรฤดี
ภาพปก :  อภิชัย วิจิตรปิยะกุล    ภาพประกอบ :  มอโร เลอ เฌิน
  พิมพ์ครั้งที่ :  ๒ (กันยายน ๒๕๔๓)   ปกอ่อน
  ๒๐๘ หน้า    น้ำหนัก :  ๑๙๐.๐๐ กรัม    ขนาด :  ๑๓ x ๑๘.๕ x ๑ ซ.ม.
ภาษาต้นฉบับพิมพ์ครั้งแรก :  ค.ศ. ๑๗๔๘   
  สำนักพิมพ์ผีเสื้อพิมพ์ครั้งแรก :  สิงหาคม ๒๕๓๙    ครั้งล่าสุด :  ๒๕๔๓
ภาษาต้นฉบับ :  ฝรั่งเศส    ภาษาที่แปลมา :  ฝรั่งเศส    กลุ่มผู้อ่าน :  มัธยมปลาย - ผู้ใหญ่
  ISBN :  974-14-0161-2    ราคา :  ๑๔๙.๐๐ บาท
  บทความเกี่ยวข้อง :: ทดลองอ่าน
   
 
 
   
     
ซาดิก เป็นนวนิยายที่มีชื่อเสียงของวอลแตร์ และถือเป็นผลงานสำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งของเขา เล่าเรื่องของ ซาดิก นักปรัชญายุคบาบิโลน ปัญหาที่ซาดิกประสบล้วนแต่อ้างอิงถึงปัญหาสังคมและการเมืองในยุคสมัยของวอลแตร์ หนังสือเรื่องนี้เสนอชีวิตมนุษย์ภายใต้อุ้งมือของ "ชะตากรรม" ที่อยู่เหนือการควบคุมของมนุษย์ 
          ผู้แปลเขียนไว้ว่า "ซาดิกคือความใฝ่ฝันของวอลแตร์ ซาดิกได้เป็นอัครมหาเสนาบดีของพระเจ้าม็อบดาร์แห่งบาบิโลน มีสตรีรุมล้อมรุมรักมากมาย ซาดิกใช้ความสามารถ ใช้สติปัญญา และการทำงานหนักฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ มาได้ ซาดิกได้ตระหนักว่า การเป็นที่โปรดปรานนั้นเป็นอันตรายต่อตนเองได้ ดังที่วอลแตร์ได้ประสบมาและจะได้ประสบอีก"  
          หนังสือเล่มนี้แสดงความสามารถทางวรรณกรรมของวอลแตร์ ดังที่ผู้แปลกล่าวว่า "วอลแตร์ยังอาศัยจินตนาการจากนิยายตะวันออก (อาหรับและจีน) และนิยายตะวันตก (กรีก โรมัน และอังกฤษ) มาผูกเข้ากับโครงเรื่องและความคิดส่วนตนในแต่ละบท นำผู้อ่านไปสู่ข้อสรุปตามที่ตั้งไว้ โดยที่ผู้อ่านไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้ ตัววอลแตร์เองแอบซ่อนอยู่หลังบรรทัด คอยยิ้ม คอยเยาะ เย้ยหยัน เย้าหยอก ประชดประชัน แดกดัน เสียดสีความเป็นไปทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้ ด้วยภาษาที่ไพเราะสละสลวย ประณีตบรรจง และงดงาม" 
          ซาดิกรำพึงตอนหนึ่งต่อพระผู้เป็นเจ้าว่า "ไฉนฅนเราต้องรับเคราะห์ เพียงด้วยเหตุที่เขาไปเดินเล่นในป่าโปร่งอันสุนัขของพระราชินีกับอัศวราชของพระราชาวิ่งผ่าน แม้กระทั้งจะยืนอยู่ที่หน้าต่างบ้านของตนเองก็เป็นภัยได้ ไฉนหนอจึงยากลำบากเหลือแสนที่จะมีความสุขในชีวิตนี้!"

                                        สำนักพิมพ์ผีเสื้อ (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐)

* * *

จากบทแรก

ณ กรุงบาบิโลน ในรัชสมัยพระเจ้าม็อบดาร์ ยังมีชายหนุ่มฅนหนึ่งนามว่าซาดิก เป็นฅนรูปงามแต่กำเนิด แลสง่าด้วยการศึกษาอบรมดี แม้จะมั่งคั่งในทรัพย์สิน ทั้งยังหนุ่มแน่น ทว่ารู้กุมสติ มิทะเยอทะยานมักใหญ่ใฝ่สูง มิดึงดันว่าตนนั้นเป็นฝ่ายถูกอยู่เสมอ อีกทั้งยังเข้าใจแลยอมรับข้อบกพร่องของเพื่อนมนุษย์ ฅนทั้งปวงพากันประหลาดใจที่ชายหนุ่มซึ่งเปี่ยมด้วยสติปัญญาผู้นี้ มิเคยกล่าววาจายั่วเย้ยถากถางบุคคลอื่น ที่พูดจาเลื่อนลอย ไม่ปะติดปะต่อ หรือส่งเสียงดังจนเกิดเหตุ แม้เป็นคำพูดแลความคิดเห็นที่ผิดพลาดมาดร้ายต่อผู้อื่น การตัดสินใจอันโง่เขลา การล้อเลียนอย่างหยาบคายแลหารสนิยมไม่ได้ กระทั้งการกล่าวถ้อยแลตอบคำอันปราศจากความหมาย ซึ่งในกรุงบาบิโลนนี้เรียกกันว่าบทสนทนา เขาก็มิแสดงอาการเยาะหยันแต่ประการใด
          ---นอกจากนี้ เขายังมีความคิดฉลาดเฉลียวเท่าที่มนุษย์จะพึงมี กล่าวคือ เขาคบหาสมาคมจำเพาะแต่บัณฑิตย์
          ---ด้วยเหตุที่ซาดิกบริบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติ เขาจึงมีเพื่อนมากหน้าหลายตา เขามีพลานามัยสมบูรณ์ มีวงหน้าอันชวนมอง ความคิดความอ่านก็เที่ยงตรง ตั้งอยู่ในทางสายกลาง ดวงจิตซื่อสัตย์แลฝักใฝ่ในฝ่ายดี เขาจึงเชื่อว่าตนควรมีความสุขได้

* * *

'ซาดิกหรือชะตาชีวิต'ของ วอลแตร์ แปลตรงจากภาษาฝรั่งเศส โดย วัลยา วิวัฒน์ศร ซึ่งยึดถือตามแบบอย่างการแปลวรรณคดีแบบเก่า ใช้ภาษาแบบเก่าอันเป็นภาษาประณีต เพื่อให้ผู้อ่านบังเกิดถึงความรู้สึกแบบเก่าดั้งเดิม เป็นเรื่องราวของซาดิกที่ฟันฝ่าอุปสรรคขึ้นเป็นพระราชาแห่ง บาบิโลน โดยมีแก่นเรื่องสำคัญคือ การแสวงหาความสุขในโลกนี้ ซึ่งเป็นความคิดใหม่ที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ ๑๘

                                        จากคอลัมน์ : บุ๊กสโตร์ 
                                        หนังสือพิมพ์มติชน 
                                        วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙

* * *

วอลแตร์เริ่มแต่ง ซาดิก ขณะอายุ ๕๑ ปี ปรัชญนิยายเรื่องนี้มีวิธีนำเสนอที่แยบยลและแยบคายยิ่งนัก แก่นเรื่องสำคัญประการหนึ่งคือการแสวงหาความสุข ความคิดที่ว่ามนุษย์มีความสุขได้ในโลกนี้เป็นความคิดใหม่ซึ่งเกิดขึ้นในศตวรรษที่ ๑๘ โดยนักคิดนักปราชญ์ที่เชื่อมั่นในพลังสร้างสรรค์ของมนุษย์ ปราชญ์เหล่านั้นไม่ยอมรับความเชื่อเรื่องบาปกำเนิดที่คริสตศาสนากำหนดอีกต่อไป
          ความเป็นผู้มีสติปัญญา การศึกษา และทรัพย์สมบัติทำให้ซาดิกเชื่อว่าเขาน่าจะมีความสุขได้ แต่สวรรค์กลับลิขิตให้ต้องเผชิญความทุกข์นานัปการ ได้รับความอยุติธรรมจากกระบวนการศาล การศาสนา จากพระราชอำนาจสูงสุดของกษัตริย์บาบิโลน การฉ้อฉลของบรรดามุขมนตรี และจากความอิจฉาริษยาของเหล่าข้าราชสำนัก
          อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้จบลงตามความเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ 

                                        วัลยา วิวัฒน์ศร (มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๙)
   
   
 
 
         
   
 
       
       
   
     
คะแนน :        สีคะแนน   :  
ตำแหน่ง :                     สีพื้น  :  
ชื่อผู้ส่ง :                     
   
   
         
 
 
 
 
  ความคิดเห็นที่ ๖  ให้คะแนน   แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
  จากคุณ ZCKIV๐  ๔ ม.ค. ๒๕๖๐  ๑๑:๔๓ น.  
  
 
  
  RHz๖Vj http://www.FyLitCl๗Pf๗ojQdDUOLQOuaxTXbj๕iNG.com  
     
 
  ความคิดเห็นที่ ๕  ให้คะแนน   แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
  จากคุณ PauLa  ๒ มี.ค. ๒๕๕๖  ๒๓:๐๔ น.  
  
 
  
  เป็นหนังสือเล่มแรกที่ทำให้รู้จักกับสำนักพิมพ์ผีเสื้อ และยังประทับใจมาจนทุกวันนี้
อ่านแล้ว อ่านอีก ก็ยังเพลิดเพลินอยู่เสมอ 
มีความสุขทุกครั้งที่ได้อ่านหนังสือที่ทางสำนักพิมพ์คัดสรรมาคะ
  
     
 
  ความคิดเห็นที่ ๔  ให้คะแนน   แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
  จากคุณ อรพรรณ ดวงบุบผา  ๒๘ ม.ค. ๒๕๕๔  ๒๒:๒๓ น.  
  
 
  
  อ่านหนังสือเล่มนี้นานมาก แต่ยังจำเรื่องราวได้ดี ประทับใจในความมุมานะ ของซาดิกและชื่นชมผู้แต่งที่เขียนเรื่องราวได้จรรโลงใจมากคะ  
     
 
  ความคิดเห็นที่ ๓  ให้คะแนน   แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
  จากคุณ J+N  ๑๕ พ.ค. ๒๕๕๒  ๒๓:๕๖ น.  
  
 
  
  เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าชีวิตนี้คนเราเกิดมาเหมือนกันหมด   ไม่ว่าเป็นใครก็ตามจะต้องพบทั้งความทุกข์และความสุขในชีวิต  แต่ขอให้ทำดีไว้เถอะบทสุดท้ายของชีวิตจะต้องได้ดี  
     
 
  ความคิดเห็นที่ ๒  ให้คะแนน   แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
  จากคุณ saraclare  ๗ ก.พ. ๒๕๕๒  ๑๔:๕๗ น.  
  
 
  
  เป็นหนังสือดี-อ่านแล้วควรอ่านอีก-อ่านอีก^^
หนังสือดีๆหลายเล่ม นอกจากจะประเทืองปัญญาแล้ว ยังให้ภาพของสภาพแวดล้อม แนวคิด รสนิยมของคนในสมัยที่แต่ง ประหนึ่งเหมือนเป็นหนังสืออ้างอิงประวัติศาตร์ ขอบังอาจจัด zadig เป็นหนึ่งในหนังสือดีๆเหล่านี้
  
     
 
  ความคิดเห็นที่ ๑  ให้คะแนน   แจ้งความเห็นไม่เหมาะสม  
  จากคุณ yhoprakin  ๑๖ ส.ค. ๒๕๕๑  ๐๖:๑๕ น.  
  
 
  
  เป็นแนวปรัชญาที่ยอดเยี่ยมสำหรับข้าพเจ้า  
     
 
สำนักพิมพ์ผีเสื้อ ๕/๔ ถนนสุขุมวิท ซอย ๒๔ กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๖๖๓ ๔๖๖๐-๒
การมีโอกาสอ่านหนังสือดี นับเป็นโชคของมนุษย์