ช่วยกันเลือกอ่านหนังสือดี นับว่าช่วยชาติอีกทางหนึ่ง
  หน้าแรก   เฟซบุ๊คทั้งหลาย   หนังสือ   บทความ   ระบบหนังสือ   เกี่ยวกับผีเสื้อ   บันทึกถึงผีเสื้อ   ห้องสนทนา   โรงเรียนวิชาหนังสือ
  ดอนกิโฆเต้ฯ   ของเล่น   ของที่ระลึก   แผนที่เว็บ   คำถามเดิมๆ   นิตยสารหน้าจอ   สมัครสมาชิก   แก้ไขข้อมูลสมาชิก   สั่งซื้อหนังสือ
  หน้าแรก > หมวดหมู่หนังสือ > ฃวดใส่ปัญญา (ฃ. ฃวด)
 
 
   
 
  ฃวดใส่ปัญญา (ฃ. ฃวด)   
BOTTLE OF WISDOM (Kho Khuad)
ภาพปก :  อภิชัย วิจิตรปิยะกุล   
  พิมพ์ครั้งที่ :  ๓ (กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔)   ปกอ่อน
  ๒๕๖ หน้า    น้ำหนัก :  ๒๑๐.๐๐ กรัม    ขนาด :  ๑๓ x ๑๘.๕ x ๑ ซ.ม.
  สำนักพิมพ์ผีเสื้อพิมพ์ครั้งแรก :  มีนาคม ๒๕๓๙    ครั้งล่าสุด :  ๒๕๔๔
รายละเอียดรูปเล่ม :  กระดาษปอนด์ ๗๐ แกรม เข้าเล่มด้วยวิธีเย็บกี่ (ร้อยเส้นด้าย) และไสกาว
กลุ่มผู้อ่าน :  อ่านได้ทุกวัย
  ราคา :  ๗๙.๕๐ บาท
 
   
 
  ไม่มีหนังสือเล่มนี้ขายบนเว็บไซต์
   
     
นี่คือ 'ฃวดใส่ปัญญา' ซี่งไม่เหมือนฃวดชนิดอื่นประเภทอื่น
เป็นฃวดแห่งจินตนาการ ฃวดแห่งความคิดฝัน และความหวัง
ที่ผู้ฅนมอบแก่กันเป็นของขวัญ หรือมอบแก่ตนเอง
เก็บไว้เป็นสมบัติ เพื่อความงอกงามทางสติปัญญา
          นี่คือ 'ฃวดใส่ปัญญา' ฃวดที่อาจจะมีรูปร่างแปลกประหลาด
ฃวดที่ไม่มีขนมหวานหรือเครื่องดื่มอยู่ภายใน
ฃวดที่มิได้ประทับตราว่าเป็นของเมาหรือน้ำอมฤต
ฃวดนี้ไม่มีรางวัลชิงโชคมอบให้เพื่อล่อใจผู้ซื้อ
แต่ทุกฃวดมีของขวัญชิ้นพิเศษและแสนวิเศษซ่อนอยู่ข้างใน
ของขวัญแห่งความคิดที่เจ้าของนั้นเองจะมอบแก่ตน
มอบแก่ชีวิต มอบแก่จิตวิญญาณของตน แก่ผู้อื่น
          นี่คือ 'ฃวดใส่ปัญญา'
ซึ่งวันหนึ่งข้างหน้า มนุษย์โลกอาจกล่าวขานกันว่า
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ผู้ฅนในประเทศไทย
ต่างนิยมชมชอบที่จะบรรจุสิ่งดีงามทั้งหลายลงในฃวดชนิดนี้
ตักตวงดื่มกินสิ่งทั้งปวงที่งอกงามเติบโตอย่างสวยสด
ซึ่งเต็มปริ่มท่วมท้นอยู่ในฃวดแบบนี้
ชื่นชมยินดีที่จะสร้างสรรค์ฃวดทำนองเดียวกันสืบไปมิรู้จบ
และทั่วบ้านทั่วเมืองในประเทศไทย เต็มไปด้วย 'ฃวดใส่ปัญญา'

                              สำนักพิมพ์ผีเสื้อ (กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๔)
   
   
 
 
         
   
 
       
       
   
     
คะแนน :        สีคะแนน   :  
ตำแหน่ง :                     สีพื้น  :  
ชื่อผู้ส่ง :                     
   
   
         
 
 
 
 
สำนักพิมพ์ผีเสื้อ ๕/๔ ถนนสุขุมวิท ซอย ๒๔ กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๖๖๓ ๔๖๖๐-๒
ฅนไทยทุกฅน ควรมีโอกาสอ่านหนังสือได้เท่าเทียมกัน