มีห้องสมุดใหญ่โต มีหนังสือมากมาย จะมีประโยชน์อะไรถ้าไม่ให้คนยืมอ่าน
  หน้าแรก   เฟซบุ๊คทั้งหลาย   หนังสือ   บทความ   ระบบหนังสือ   เกี่ยวกับผีเสื้อ   บันทึกถึงผีเสื้อ   ห้องสนทนา   โรงเรียนวิชาหนังสือ
  ดอนกิโฆเต้ฯ   ของเล่น   ของที่ระลึก   แผนที่เว็บ   คำถามเดิมๆ   นิตยสารหน้าจอ   สมัครสมาชิก   แก้ไขข้อมูลสมาชิก   สั่งซื้อหนังสือ
  หน้าแรก > บทความ > รายการบทความ
 
 
 
- พระบิดาแห่งวิชาบรรณาธิการต้นฉบับ  
- บรรณาธิการต้นฉบับงานแปล มิติใหม่ในแวดวงวรรณกรรม  
- บรรณาธิการต้นฉบับแปล กับการตรวจแก้วรรณกรรมสำคัญ  
- นอนตายใต้ใบกล้วย  
- มาตรวจแก้ต้นฉบับวรรณกรรมแปลกันเถิด  
                ตอนที่   ๑   |  ๒   |  ๓   |  ๔   |  ๕  
                ตอนที่   ๖   |  ๗   |  ๘   |  ๙   |  ๑๐ 
                ตอนที่   ๑๑  |  ๑๒  |  ๑๓  |  ๑๔  |  ตอนจบ 
   
สำนักพิมพ์ผีเสื้อ ๕/๔ ถนนสุขุมวิท ซอย ๒๔ กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๖๖๓ ๔๖๖๐-๒
การทำหนังสือดี ก็เสมือนสร้างโบสถ์วิหาร