สถานีโทรทัศน์ ทีวีไทย (TPBS)
รายการ 'ไทยมุง'
แบบเรียนชีวิต ตอน บ่มเพาะชีวิตด้วย 'การอ่าน'
สัมภาษณ์ มกุฏ อรฤดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์ดำเนินรายการโดย ดร.ศศิพร อุษณวศิน, วีรชัย กาญจนฐิติวรณ์
ออกอากาศ วันจันทร์ ที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๓
เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๕๕ น.

ดูรายการ : (บันทึก ๑) (บันทึก ๒) (บันทึก ๓) (บันทึก ๔) (บันทึก ๕) (บันทึก ๖)
                 (บันทึก ๗) (บันทึก ๘) (บันทึก ๙) (บันทึก ๑๐) (บันทึก ๑๑)

ดูรายการ 'ไทยมุง' จากเว็บไซต์ ทีวีไทย

ฟังเฉพาะเสียง รายการ 'ไทยมุง' : (บันทึก ๑) (บันทึก ๒)


   
   
กลับไปสารบัญหลัก > กลับไปสารบัญจากแถบเสียง > กลับไปต้นบทความ