รายการ 'โลกหนังสือ' FM. 100.5 MHz.
สัมภาษณ์ มกุฏ อรฤดี
เรื่องหนังสือ 'รอยประทับ'
นฤมล เทพไชย เขียนจากความทรงจำ ของ แมรี่ เลาเกอซัน
และเรื่องอื่น ๆดำเนินรายการโดย สายชล เกียรติกังวาฬไกล
ออกอากาศ วันเสาร์ ที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๓
เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

ฟังเสียง : (บันทึก ๑) (บันทึก ๒)   
   
กลับไปสารบัญหลัก > กลับไปสารบัญจากแถบเสียง > กลับไปต้นบทความ