ความผิดพลาด
และความไม่เข้าใจระบบหนังสือแห่งชาติ
ของรัฐบาล
กรณีผลักดันพระราชกฤษฎีกาบริจาคหนังสือ
เพื่อแก้ปัญหาการอ่านของชาติ


ณ ห้องมีตติงรูม ๔
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
วันเสาร์ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๓
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

หนังสือ 'ความผิดพลาด และความไม่เข้าใจระบบหนังสือแห่งชาติ
ของรัฐบาล
กรณีผลักดันพระราชกฤษฎีกาบริจาคหนังสือ
เพื่อแก้ปัญหาการอ่านของชาติ'


ฟังเสียง : (บันทึก ๑)