รายการ ‘สารพันวันอาทิตย์ FM. 98.75 MHz ’

สัมภาษณ์ มกุฏ อรฤดี
เรื่อง หนังสือ 4 ปีนรกในเขมร
(ยาสึโกะ นะอิโต เขียน / ผุสดี นาวาวิจิต แปล)ดำเนินรายการโดย สรพันธ์ จันทรัช
ออกอากาศ วันอาทิตย์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
เวลา ๑๗.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น.
ฟังเสียง : (4 ปี นรกในเขมร_๑) (4 ปี นรกในเขมร_๒)   
   
กลับไปสารบัญหลัก > กลับไปสารบัญจากแถบเสียง > กลับไปต้นบทความ